Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 2 November 2011

Ontdekkingstocht........ Discovery Tour....

It was a bit disheartening to be confronted with yet another piece of sky that had not been done.....and I was thinking it was nearly finished....

De moed zakte wel even in m'n schoenen gisteren, toen ik weer zo'n maagdelijk stuk lucht in de ring had.......dan denk je dat je er bijna bent....

But, come on....don't think, just meander on, curls, swirls, left right, down, up, ...no, I don't draw any of this, I just follow my needle.
And before you know where you are, you have walked through the whole sky....

Maar vooruit...verstand op nul en blik op de lucht, en daar gingen we weer, kronkeltjes, links, rechts, naar boven, naar onderen, nee, ik teken hier niets, volg gewoon mijn naald.
En voordat je het weet, ben je bijna de hele lucht weer doorgewandeld....
Then, the very last little bit.......it's just as well I love doing this.....*O*

En toen kwam eindelijk het allerlaatste stukje...... 't is maar goed dat ik het zo leuk vind om te doen...*O*

And now it is finally finished, and I am going to make a label for on the back, so that Caleb's grandchildren will know who made this quilt, and I shall put the quilt in the washing machine.  On Friday I will show you the whole quilt, because then Caleb will have seen it...I do hope he likes it.....you never know with a boy of 6..!
In the meantime you can see all the quilted blocks again, if you like.....
Here we go for a tour of the town....
The first block was the pretty house with lots of windows. And some lovely little rooms in the attic...

Nu is hij dus eindelijk af, en ga ik een labeltje maken voor achterop, zodat Caleb's klienkinderen later kunnen zien wie deze quilt heeft gemaakt...., en de quilt in de wasmachine stoppen.
Vrijdag zal ik de foto van de hele quilt laten zien, want eerst moet Caleb het bekijken......ik hoop maar dat hij het mooi vindt. Je weet maar nooit met zo'n joch van 6..! Best spannend.....
Intussen mogen jullie nu nog een keer alle gequilte blokken bekijken, als je dat tenminste leuk vindt.....
Hier gaan we dan, op stap door de stad. 
Het eerste blok was het leuke huisje met heel veel raampjes. En boven nog weer van die gezellige kamertjes...
I quilted an apple and a pear against the house (lovely big ones..!) because Caleb loves fruit. But I did draw these first with my white pencil, very thinly.

Ik heb ook nog even een appel en een peer tegen het huis aan gequilt, omdat Caleb fruit heerlijk vindt. Die heb ik wel gauw even met een wit potlood heel dunnetjes voorgetekend.

Then came the second block with the boat. Caleb's initials are in the sail and his date of birth, and his name is on the little flag.

Toen kwam het tweede blok met de boot. Caleb's voorletters staan erop en zijn geboortedatum, en zijn naam staat op het vlaggetje.

The third block has Percy the steam engine on the roof, because Caleb loves everything to do with Thomas the Tank engine. There is another engine quilted in the roof, and a railway signal on the wall to the left.

Het derde blok kreeg Percy  op het dak, omdat Caleb zo weg is van alles wat met Thomas the Tank Engine te maken heeft. Er is ook nog een stoomtreintje in het dak gequilt, en een spoor-sein op de muur links.
After that came the Golden House, which I quilted with lots of timber frames like in those wonderful old English houses. And there had to be a bright blue car for contrast.....

Toen kwam het gouden huis, wat mij totaal niet inspireerde. Ik heb er allerlei latjes ingequilt, net als die prachtige oude Engelse huizen. Er moest een blauw autotje in de straat.....
.....and a few birds quilted in the tree.....

...ook nog gauw even een paar vogeltjes in de boom gequilt....

After that the wood with the Teddy Bear's Picnic. There were four teddies to regulate the traffic, because of all the interest. You can see where the teddies live, in those tiny little houses...

Daarna het bos met de picnic van de teddybeertjes. Uiteindelijk stonden er vier aan de weg, want er was zo'n oploop dat ze het verkeer moesten regelen. Je kunt wel ziien waar die teddies wonen, in die twee piepkleine huisjes...
Above the lovely house next to the teddies flies the angel who lives there, with wings made of Caleb's mother's blouse. Caleb's name is on the flag.

 In het prachtige huis naast de beertjes woont de engel die er boven zweeft, met een vleugel van de blouse van Caleb z'n moeder. Caleb z'n naam staat op de vlag.
I had promised that angel a white bike for going shopping, and that is now standing in the bushes next to the front door.....have a good look....


Ik had die engel een wit fietsje beloofd voor het boodschappen doen, en die staat nu in de bosjes voor het huis naast de voordeur.....kijk maar goed...
Next to the angel lives a very angry cat, looking blue with anger. But is that surprising, when there are two dogs in the garden busily watching whether she can come down the roof again?

Naast de engel woont een heel boos poezenbeest, die blauw ziet van kwaadheid. Maar wat wil je, als er twee hondjes in de tuin naar je zitten te kijken om te zien of je wel weer van het dak af kunt?
And then the Quilt Show. I had never before made two quilts in a day....*o*
The little Welsh lady stands in front of her little cottage, with the smallest house next to it, ...that is designed to get freezing cold in the middle of the night.... Ty Bach they call that in Welsh ( still..).

En toen kwam de Quilt Show. Ik had nog nooit twee quilts op een dag gemaakt...*o*
Het vrouwtje uit Wales staat voor haar kleine huisje met het allerkleinste huisje ernaast, bedoeld om 's nachts lekker even koud te worden.....Ty Bach noemen ze dat in Wales (nog steeds...)

Of course there had to be a farm barn, and a red tractor.  Caleb's grandfather had a red tractor when he still lived in Scotland, and when Caleb was two, he said 'Grandpa!' every time he saw a red tractor. Once he sat on one of my sheep, when he was 6 months old, and 'Baa' was one of the first words he said. When he comes to visit us now, he sees cows, so I had to put them in as well.


En natuurlijk moest er een boerenschuur bij, en als vanzelfspreken een trekker. Caleb's Opa had ook een trekker toen hij nog in Schotland woonde, en toen Caleb twee was zei hij 'Grandpa!' elke keer als hij een trekker zag. Hij heeft ook nog eens op een van mijn schaapjes gezeten toen hij 6 maanden was, en 'Baa' was bijna het eerste woord wat hij zeggen kon. Als hij nu bij ons komt ziet hij koeien, dus die moesten er ook bij.

Next to the farm is the large imposing house with the British flag...

Daarnaast staat dat hele grote deftige huis met de Britse vlag....
And then the white church, where the church-goers are studied by the chicken on the roof of the neighbours. When Caleb was small one of his favourite jobs was feeding the chickens, so I had to put in a chicken somewhere....

En dan het witte kerkje, waar de kerkgangers aandachtig bekeken worden door de kip op het dak van de buren. Toen Caleb nog klein was, ging hij altijd heel graag kippen voeren, vandaar dat er ook een kip in moest....
The last block is the lovely house with the large trees...

Als laatste het gezellige huis met de grote bomen...
...that is the house where the grandchildren look out of the upstairs windows, do you remember?

...dat is het huis waar de kleinkindertjes boven uit het raam keken, weet je nog?
You must be tired now after this long walk through the town..!
In the meantime I took the quilt out of the washing machine, and because I don't have a dryer, it is flapping on the line in the wind. It is blowing hard, so there are 5 pegs on it (picture comes on Friday)
Now I am going to make the label, nice and cosy next to the woodburner...

Jullie zullen nu best moe zijn van die tocht door de stad...!
Intussen heb ik de quilt uit de wasmachine gehaald, en omdat ik geen droger heb, hangt die lekker aan de lijn te wapperen. Het waait hier erg hard, dus ik heb hem met 5 wasknijpers vastgezet (foto komt vrijdag).
Nu ga ik de label maken, gezellig bij de kachel....
And the pattern for this beautiful quilt I am going to give away....more about this on Friday.
Have a nice day!

En dit prachtige patroon ga ik weggeven......je hoort er wel meer over op vrijdag.
Fijne dag!

Jane

40 comments:

Annemieke Price-Talen said...

Wat een prachtig verhaal en zo mooi verteld. Fijne avond, Annemieke.

Klaske said...

Wat zal Caleb blij zijn met deze mooi quilt!Prachtig,je blijft naar de foto's kijken!!

Francien said...

Tjonge jonge wat heb je dat prachtig gedaan Jane...wat een schitterende quilt en zo mooi doorgepit...dat je dat zo kunt zonder lijntjes...geweldig...heel knap gedaan!! groetjes Francien.

Ieke said...

Joepie!!! Zo goed als af. Mooie quilt & wat zal Caleb daar blij mee zijn...

Supergoof said...

Hoi Jane, wat is dit een ontroerende quilt! Gemaakt met zoveel liefde, wat zal Caleb 'm mooi vinden!
:o)

Hennie said...

Wat een geweldige quilt is dit geworden, je hebt hem prachtig gequilt Caleb is er vast héééél blij mee.

Groetjes Hennie.

quilting Jeannet said...

Wat een plaatje van een quilt Jane! prachtig, wat zal Caleb daar blij mee zijn, zo,n quilt met een verhaal.

Wieke van Keulen said...

Wat een gezellig verhaal en wat een prachtige quilt. Ben benieuwd om hem in z'n geheel te zien. En... wat kun jij mooi quilten!

Auckje said...

Als Caleb later ouder is, realiseert hij zich pas wat een werkelijk prachtig cadeau je voor hem hebt gemaakt! Bijzonder mooi en de quilt leest als een spannend boek! Heel mooi en ook knap gedaan!
Auckje van der Leij

Judith said...

Wat een bijzonder kado, wat heeft dit mannetje een geluk met zo'n oma!

Dear Jo said...

Wat een heerlijk quiltverhaal is deze quilt geworden. Voor Caleb een heel stukje van zijn jeugd en voor later de bron voor heel veel verhalen, denk ik. Geweldig leuk gedaan en prachtig gequilt. Complimentjes :))))

Phebe and Jane said...

Wat een ontzettend leuke quilt is dit geworden. Daar zal Caleb blij mee zijn.
Groetjes,
Marian

Elisabeth said...

Echt een hele mooie quilt met een nog mooier verhaal erbij!! Groetjes Elisabeth

Nelleke said...

Hallo Jane,ik heb ook genoten van deze quilt eerst heb ik steeds de blokken gevolgd en vond het toen al zo mooi worden ook de verhalen die je er bij vertelde.Nu de quilt bijna af is en echt heel prachtig doorgepit is neem ik mn petje voor je af.En wat een mooi aandenken is het voor Caleb geworden.Groetjes Nelleke

Ageeth Dorsman said...

Wat een meesterstuk heb je met deze
quilt afgeleverd, en het aller-aller-
mooist is toch wel, dat het zo'n
persoonlijke quilt geworden is. Ik
weet zeker, dat hij vele generaties
na jouw zoon nog gekoesterd zal
worden! Petje af!
Groetjes van Ageeth

Inge said...

Wat is deze quilt toch ontzettend mooi en wat ben ik jaloers op jouw quiltsteekjes. Zo veel steekjes, niet te geloven, het ziet er prachtig uit. Je hebt er ook nog eens een geweldig verhaal bij gemaakt. Leuk om te lezen.

Groetjes,
Inge

Belén said...

Mis felicitaciones!!Es muy bonita.
Un saludo

Anonymous said...

Erg mooi Jane.

conny's quilts said...

Wat is je quilt mooi geworden, super hoor met al die mooie en persoonlijk accenten erin. Caleb zal er vast heel blij mee zijn!

Annelies said...

Mooi om weer al die details in je quilt te zien !

Esse-Riekje said...

Wat mooi weer allemaal Jane......

Yvonne said...

Bedankt voor deze prachtige tocht. Ik heb genoten.

Groetjes Yvonne

Betsie said...

Nou,...ik heb genoten van de ontdekkingstocht, wat een mooi verhaal!!!
Wat zal Caleb hier blij mee zijn, iedereen wil toch zo'n mooie quilt!!!
Ik ben benieuwd hoe hij in zijn geheel er uit ziet!!!!

Groetjes van Betsie!

Heleni said...

Wat een geweldige stadswandeling Jane. Ik ben helemaal wég van je quiltwerk. Het gaat mij vervelen als ik er een tijdje mee bezig ben. Dat kan ik bij jou werk niet ontdekken. Fantastisch hoor.
Het is een geweldig quilt voor een jongetje van 6. Wat zal hij het mooi vinden.

groet Heleni

Miranda said...

Heel even zou ik een vliegje willen zijn om bij de overhandiging te zijn....wat een bofkontje is dat kereltje. Jij maakte dit tot een ware Caaleb's eigen geleefde quiltwereldje. Heel veel plezier met zijn ontdekkingreis...enne mocht het nog niet duidelijk zijn
....wat een schitterend stukje quilthistorie heb je weer gemaakt!!!! I JUST LOVE IT!!!

marijke's crea said...

Wat een prachtige quiltboek je kan er van alles in ontdekken en blijft er naar kijken super!
groeten Marijke

Sew Create It - Jane said...

Oh it is fabulous! I have a quilt top that is similar (Piecemaker Calendar Quilt with Lighthouses) and I'm so inspired to get it out and get quilting!...it's been sitting in the box for 10+ years!

quiltlodge gerda said...

It is great!!!!

jolanda said...

Schitterend!!!! En wat leuk dat je ook overal van die kleine details aangebracht hebt, zoals de appel en de peer of de vogeltjes in de boom. Die kronkeltjes vind ik ook ontzettend mooi staan. Wát een werk moet dat zijn geweest... dan blijf je toch maar draaien en draaien tijdens het quilten??
groetjes, Jolanda

Cisca said...

Wow, wat een ongelofelijk mooie quilt, daar kun je echt heel trots op zijn. Ik ben benieuwd als vrijdag de foto van de hele quilt komt. En het is een verschrikkelijke klus, maar je hebt quilt hem wel heel erg mooi doorgequilt!
Groetjes, Cisca

Guusje, said...

Wat geweldig dat je hem afhebt. Hij ziet er zo blok voor blok erg mooi en prachtig gequilt uit. Ben erg benieuwd of Caleb hem mooi vind, kan bijna niet anders.

Corry said...

Prachtig dit quiltboek. Dit is een heel mooie quilt met in inhoud voor Caleb.
Groetjes Corry

fleur said...

Tjonge zeg,,,t is een soort van prentenboek! Wat ontzettend knap gedaan.
Poeh- ben net zelf begonnen met lapjes en pakketjes van atelier Bep- erg leuk; maar je moet veel geduld hebben.
Je kinderen boffen maar met zo'n erfstuk!
groetjes Fleur uit de polder

Carin said...

Ohhh Jane wat is hij toch verschrikkelijk leuk geworden, een quilt met een verhaal want je hebt hem je helemaal eigen gemaakt. Dit lijkt me zo een ontzettend leuke quilt om aan te maken en dan er je eigen stempel erop te drukken. Ik lig al klaar voor je volgende post waarin we een totaal foto krijgen te zien en .... de rest wat je verteld :-)

Paula said...

Wow Jane, I'm speechless. I have been looking at your pictures - going up and down, up and down and can't find word strong enough to tell you how beautiful and extraordinary your quilt is. It sure is a heirloom. Congratulations.

Carolien said...

Het was genieten, die stadswandeling bij jou!
Die Caleb is toch een bofferd, LEUK!

Fijn weekend & groetjes,
Carolien

Annemiek said...

daarom is die quilt zo geweldig: je kunt er úren bij vertellen en je eigen dingen erbij appliqueren.Wat heb je um trouwens práchtig gequilt!!

Tracy said...

Jane, what a magnificent quilt you have made! There is so much love and imagination in it, and skill, too. Thank you for sharing the beautiful photo's of your quilting journey, and finally of the walk through the town, with us. What a treat!

Happy Birthday to Caleb, he is a blessed young man!

warm wishes, from Tracy

Linda said...

Such a meaningful quilt! A family treasure. Your handquilting is wonderful.

Marianne's quilts en droomdekens said...

Ik vind het een prachtig quilt .En ik zou ook wel zo een willen maken,als ik dat patroon had .Hij is echt heel mooi geworden ook de kleuren

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...