Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Saturday, 29 January 2011

Windows............Raampjes.......

This house on Thistle Hill has a lot of windows. Fortuately I stll had some small ribbons.....

Wat zitten er veel raampjes in dit huis op de Distel-heuvel!! Gelukkig had ik nog lintjes, dus dat scheelde toch wel weer wat werk.......


When all the ribbons are sewn on, it is not going to be so difficult anymore....

Als ze allemaal in elkaar zitten is het niet zo'n probleem meer, gelukkig....


It is a white house, because it so reminds me of the farmhouse we had in Scotland.  We sold it to be able to buy a house in Wales, but I really loved it, despite the problems of an old house, and a big steading!
Here are a few pictures.

Het wordt een wit huis omdat het me zo doet denken aan het grote huis (eigenlijk een boerderij) die we in Schotland hadden. Ik was helemaal weg van het oude huis, (en de oude schuren) ondanks alle problemen die er waren. We verkochten het zodat we een huis in Wales konden kopen.
Hier zijn een paar fotos.


And here it is seen from the top of the hill in our field......

Hier kun je het zien vanaf de heuvel in ons weiland....
And from our field.....

En vanuit het weiland wat er bij hoorde....


And now I shall sew on some more windows.
Bye...

En  nu ga ik verder met het raampjes appliceren.
Groetjes....

Jane

Monday, 24 January 2011

House is built...........Huisje is bewoond...!

The third block of Home Sweet Home (from the book by Barb Adams and Alma Allen) is finished. The new inhabitants are in, and very happy. They were less of a nuisance then the previous ones who are still not sure about the dark-blue roof...!
The only slight problem with this block was the join between the strange tree and the branch, but after a bit of fiddling it looks reasonable.

Het Eikenstraat huisje is klaar, en de nieuwe bewoners zitten er in. Ze waren gelukkig niet zo lastig als de vorige, die nog steeds zitten te twijfelen of ze nu werkelijk wel blij zijn met het donkerblauwe dak...!
Het enige probleem met dit blok was de overgang van de rare boomstam in de tak, maar na een beetje gepruts ziet het er wel redelijk uit.

In the meantime I have taken the siggie-quilt out of the linen press, because it is not quilted yet. I have not even done half of it! It would be nice to finish it before the next winter. Another cosy quilt! The fingers in the corners were those of DH and a neighbour - taken in Scotland. they had to stand on the wall, so that it could hang straight!

In de tussentijd heb ik de siggie-quilt weer uit de linnen kast gehaald, want die is nog niet eens voor de helft doorgequilt.  En het zou toch wel leuk zijn om er voor de volgende winter weer een lekker warme quilt bij te hebben. De vingers in de hoeken zijn die van DH en de buurman in Schotland. Ze moesten op de muur staan zodat de top recht kon hangen!
They are all siggies from the Dear Jane Siggie-swap in 2002. We moved to Scotland soon after, and I was far too busy with lambs and calves to do much quilting. Even my Dear Jane progress suffered, until Hetty, my cousin from Holland came, and fired me up again!
Here is another picture of some quilted blocks.

Het zijn allemaal siggies van de Dear Jane Siggie-swap in 2002. Heden, dat is al bijna 9 jaar geleden!! Dus het wordt weleens tijd. Maar ja, wij verhuisden spoedig daarna naar Schotland, en daar was ik veel te druk met lammetjes en kalfjes om veel te quilten. Zelfs mijn Dear Jane moest er onder lijden, totdat Hetty (nichtje uit Holland) een keer kwam en me weer helemaal op gang kreeg.
Hier is nog een foto van sommige blokken die al doorgequilt zijn.


Well, I am going to get together fabrics for my next house-block, 41 Thistle Hill Terrace. That reminds me of our Scottish farm.....

Nu ga ik stofjes bij elkaar zoeken voor het volgende huis, wat me erg doet denken aan onze boerderij in Schotland...

Take care
Jane

Wednesday, 19 January 2011

Just an oldie.......even een oudje

While I am stitching my Oak street house, you might want to see one of my first quilts, about 10 years ago, inspired by the book "Irma's Sampler". All the fabrics are Dutch, and I did everything by hand, as I didn't even know that you could sew quilts on the machine!. I made the quilt for my mother in Holland.

Terwijl ik met het Eikelstraat-huisje bezig ben willen jullie misschien toch wel even wat zien.
Hier is een van mijn eerste quilts, ongeveer 10 jaar geleden. Het idee kwam uit het boek van Irma Eskes "Irma's Sampler". Ik had stofjes gekocht in Staphorst, en had nog rode zakdoeken die ik er ook bij gebruikte. Alles deed ik met de hand, ik wist niet eens dat je ook quilts op de naaimachine zou kunnen maken. Ik maakte hem voor mijn moeder die in Ommen woont.
This morning it was like this outside:

Vanmorgen zag het er zo uit buiten:
The sun came out, so I could hang out some washing.

Het zonnetje kwam, en ik vind het toch altijd weer zo'n leuk gezicht, die was aan de lijn.
And in the afternoon it had nearly all gone.

En vanmiddag was het uitzicht weer bijna helemaal weg.
Then I got a visitor, a buzzard who came to sit on the fence just outside my sewing-room. Sometimes he turned his head right round and looked at me...

En toen kreeg ik opeens een bezoeker, een grote buizerd, die eens lekker op z'n dooie gemak op het hek kwam zitten. Ik kon hem heel goed zien vanuit mijn naai-kamer. Soms draaide hij z'n kop helemaal om en keek me regelrecht aan....
Now I am going back to build my house.
Bye, or as they say in Wales: "Tada!"

En nu weer huisjes bouwen!
Doei, of in Wales zeggen ze "Tada!"

Jane

Monday, 17 January 2011

Tulip hill finished.......Tulpenhuisje is klaar

Today I feel much better and the second house is built. Not sure if I shall keep the roof. It depends whether I shall meet the right dark-red fabric somewhere. At least the inhabitants are dry at the moment.

Vandaag voel ik me een stuk beter, en het tulpenhuisje is af. Het voortbestaan van het dak is nog niet zeker. Als ik de juiste donkerrode stof ergens tegenkom, wordt het weer veranderd, maar de bewoners moesten toch een dak boven hun hoofd hebben...

While I was working on those lovely red flowers last week, I kept thinking of Danish pastries with the same swirly shape.....

De mooie rode bloemen die ik vorige week maakt, deden me denken aan Deense koeken die ook zo mooi in het rond draaien...

And they were not too bad after all. They looked terrible while pinned down, but stitching one side and then the other, they become quite tame.

De biesbandjes waren niet zo vervelend als ik eerst dacht. Ze lijken niet zo mooi eerst, maar eerst de ene kant vastzetten en dan de andere ging prima.

And now the Oak Street House - just pinned down at the moment.

En nu het het huisje uit de Eikenstraat - even voorlopig opgespeld.


Take care
Jane

Sunday, 16 January 2011

Baa baa black sheep.......daar buiten loopt een schaap

The last few days I did not feel very special. So I spent most of the time in my chair near the woodburner!
I had not yet finished sorting out new fabrics for the next Home Sweet Home block (Blackbird Designs), so I quilted this little sheep quilt with woolfelt sheep from Quilter's Haven. I had made it last winter when we were in a rented farm for three months, with all my fabrics in storage. I brought my Dear Jane to quilt, but I wanted to make something too, and finished making it, but then it went into a drawer. This was a good day to finish it, and the two sheep are very happy with it.

De afgelopen paar dagen heb ik me echt niet helemaal gevoeld zoals het moet. het liefst zit ik maar wat trillerig in mijn stoel bij de houtkachel.
Omdat ik met het stofjes uitzoeken voor het volgende blok van Home Sweet Home (doe ik altijd al voordat de vorige af is) nog niet klaar was, heb ik mijn schaapjesquiltje weer uit de kast gehaald. Vorige winter waren we 3 maanden in een tijdelijk boerderijtje, met al onze meubels en al mijn stofjes opgeslagen. Ik had wel mijn Dear Jane bij me om te quilten, maar ik wilde zo graag iets met lapjes doen, dat ik dit pakketje met wolvilt kocht bij Quilter's Haven. Hij was af, maar nog niet qequilt. En nu heb ik hem doorgequilt. Deze twee zijn  er best blij mee.

And then the post arrived with this parcel from my cousin in Holland, because it is nearly spring...

En toen kwam de post.......met een klein pakketje van Hetty, mijn nichtje in Nederland.
Zo schattig, omdat het al bijna lente is!

The little sheep is made of soap and smells lovely!

Het schaapje is van zeep en ruikt heerlijk!

Enjoy your day,
Jane

Tuesday, 11 January 2011

23 Tulip Hill Drive........Het Tulpenhuisje

I wonder if the inhabitants of this house are Dutch? Tulips in the garden, and a beautiful Amaryllis on the windowsill.

Zouden de bewoners van het Tulpenhuis Nederlanders zijn? Ze hebben tulpen in de tuin, en voor het raam staat een prachtige Amaryllis.


Whoever they are, it is not so easy to please them. First they wanted a pink roof, then a black one, and now it's probably going to become a red one...

 Maar ik moet zeggen dat ze vrij lastig zijn. eerst wilden ze een roze dak, toen zwart, en nu weten ze het nog niet zeker. Misschien wordt het wel rood, uiteindelijk.


And the other plants in the garden....not easy to do, even with the bias tape made by my little Clover thingy.

En dan die planten in de tuin, wat heb ik daar al op gemopperd, en ze zijn nog niet eens klaar...!
Never mind, tomorrow is another day!!

Maar we gaan morgen weer vrolijk verder!!
Jane

Sunday, 9 January 2011

Tulips and flowers..... tulpen en wat bloemetjes

In between everything else I sometimes get the urge to make a few hexagon flowers. I have no idea (yet) what I am going to do with them though....

Soms heb ik gewoon even zin om een hexagon blommetje te maken. Vraag me niet wat ik er mee ga doen, want tot nog toe heb ik geen idee! En wie weet, liggen ze in het doosje totdat iemand ze ooit vindt....

Every time I open the door of my storage cupboard (an old wooden wardrobe from a monastery), I see this little lamb as it hangs on the doorknob. Carin asked what 'thankful for ewe' meant. She thought ewe was a female sheep and she couldn't work out the connection.  I explained to her that it is a funny English way of saying 'thankful for you' as it sounds the same.
Here is another one 'Miss Ewe'. My daughter sent it to me once when they were away on holiday, and she knows I love sheep.

Als ik de deur van mijn stofjeskast opendoe (een oude klerenkast uit een klooster waar we planken in hebben gemaakt), zie ik dit kleine lammetje. Carin vroeg wat 'thankful for ewe' betekende. Zij dacht dat ewe een ooi was en zij kon de samenhang niet begrijpen. Het is een typisch Engelse woordspeling op 'thankful for you', omdat het hetzelfde klinkt als je het uitspreekt. Hier is nog zoiets. Onze dochter stuurde het naar mij toen ze op vakantie waren, en ze miste me (schattig he?) Het kan natuurlijk ook betekenen: 'Mejuffrouw Ooi'.

And now the tulips...I have been sorting out fabrics for my next Home Sweet Home block. It is not quite right yet....

En nu de tulpen... gisteren ben ik bezig geweest met stofjes uitproberen voor het tulpenhuisje van de Home Sweet Home quilt. Nog niet helemaal naar mijn zin trouwens...

I can't wait to see whether the Dutch tulips I have planted in the garden will be as nice. I hope the mice didn't eat them....!

Nu maar afwachten of de hollandse tulpen die ik geplant heb vorig jaar op zullen komen. Ik heb een akelig bruin vermoeden dat de muizen ze misschien wel lekker vonden ....!

Till next time
Jane

Thursday, 6 January 2011

A little foretaste........ even een voorproefje

I totally agree with reactions about the winter. Snow is nice in winter, and I would be rather disappointed if it was suddenly spring now.
Quite apart from that - winter is a lovely time to sit by the fire and quilt. I thought I'd show you a little idea of how the Baltimore border might look. All 20 birds have eyes now, but that doesn't mean it is finished. Some of them didn't mind flying past, so that you can see them. Click on the picture to see them better.

Ja hoor, ik ben het helemaal eens met reakties over de winter. Ik vind sneeuw zo mooi, dus van mij mag het ook nog wel weer. En het is ook zo heerlijk om bij de houtkachel te kruipen met een quiltwerkje als het buiten hard vriest.
Sommige vogeltjes van de Baltimore applique rand wilden graag even langs vliegen, zodat jullie een idee krijgen van wat het gaat worden. Als je op de foto klikt, zie je het groter.


And.... I finished my first Home Sweet Home block, 14 Sunflower Lane. The exotic apples hang on the tree, the sunflower is in full bloom, the flower borders are overflowing, and it is obviously summer - a long way away for some of us. It was strange to make this in the depth of winter. I had to take the block outside, because it was such a dark morning.

En.....het eerste huis van Home Sweet Home, aan het zonnebloemlaantje, is af. De zonnebloem is uit, de exotische appels hangen aan de boom, en de bloemperkjes zijn overvol. Je zou bijna denken dat het zomer is! Wel een beetje vreemd om dit in het hartje van de winter te maken. Ik moest het blok mee naar buiten nemen, want het was zo'n donkere morgen!


Yesterday our daughter and her family came, all 5 of them. I had to take a picture of our granddaughter, as she looked so sweet in her snowman-dress from the USA. We had given her a small tin-suitcase with marshmallows in, and she would not part with it...

Gisteren kwam onze dochter en haar gezinnetje. Is onze kleindochter (3) geen plaatje in haar sneeuwpop jurk uit Amerika? In het blikken koffertje zitten spekjes (cadeautje), en dat moest overal mee naar toe...

And now I am going to dream of my next house block....with Dutch tulips in front of it.

En nu ga ik dromen van het volgende huizenblok, met Hollandse tulpen in 't voortuintje!!!

Jane

Tuesday, 4 January 2011

Spring already? Een vroege lente?

What did we see near our backdoor this morning? Wonderful, spring must be around the corner!

Wat kwam daar nu vanmorgen bij onze achterdeur in de buurt...? O wat heerlijk, de lente is toch echt wel op komst!


To celebrate seeing the first lamb, we drove to Crosspatch, an old Welsh hill-farm, where they sell lots of things to do with cross stitch, and quilting. And this is what I came home with, for Home Sweet Home....

Om het eerste lammetje te vieren, even rondgereden, even de heuvels in naar 'Crosspatch', een oud boerderijtje, waar hele leuke handwerkdingetjes en quiltstofjes worden verkocht.
En dit was mijn buit. kan ik mooi gebruiken voor Home Sweet Home...

Take care
Jane

Monday, 3 January 2011

Home, Sweet Home..........huizenblok

A quiet Monday, still an official holiday here, a piece of Christmas-cake, a cup of hot chocolate, and working on 14 Sunflower Lane....... what else does anyone need?

Het is erg rustig vandaag, alles heeft nog officieel vakantie. En ik zit hier met een heerlijk stuk kerst-taart, een bekertje chocola, druk bezig met nummer 14 in de Zonnebloem Laan. Wat kan een mens nog meer willen?

Enjoy your day!
Jane

Saturday, 1 January 2011

Mormeltje, Baltimore and Something New

Thank you all for your comments this past year. The oliebollen were very nice, and if I don't forget, I shall give you the recipe, as several of you asked.
Else said "Zie ik daar een leuk poppetje?" Yes, that is Mormeltje. Here she is again, with a more close-up picture of the eyes-fabrics.

Mormeltje is guarding them for me now, and I have to ask her permission to use them..!!
I knitted her when I was 13, from a pattern in one of my mother's magazines, the "Princess" I think.
I also knitted a change of clothes for her.

She has stayed with me all that time. That's probably why she can be trusted with the precious eyes-fabrics. She also loves lounging around on the Dear Jane quilt.

I put together the nine blocks for my first Baltimore quilt, and put the inner border around it.


And now I have started something totally different, for 'in between'. Several years ago Hetty, my Dutch cousin, said that she had bought the book "Home Sweet Home", by Barb Adams and Alma Allen. I resisted for quite a while, but gave in at last. After looking at the book for months, I finally felt that I wanted to make the houses quilt.
So I started pinning my first block,  14 Sunflower Lane, together, to see what fabrics I could use.

I have now stitched the windows, and oh, what fun! Around New Year I often feel a little bit homesick for Holland, but doing this made me feel really happy! After the Dear Jane, the blocks seem enormous!! And, the Clover bias tape maker came in the post yesterday morning. I am not really a gadget person ("I can do it myself....") but this little thing is just amazing. I should have fallen for that a long time ago!!

And here, finally is a very simple but effective recipe for Oliebollen. There are some very nice recipes, involving yeast, but these are very nice, and great for beginners. They are deep-fried, and halfway the cooking process turn themselves over, much to the amusement of children like me!
OLIEBOLLEN
500 g self-raising flour
1/4 tsp salt
4.5 dl milk
2 eggs
225 g raisins and currants
optional: 2 apples peeled and cut in small pieces.
Just mix everything, use two large dessertspoons, and drop them in the hot oil. Once they turn themselves over, you know what colour the other side should be. Perfection comes with experience and practice.
They are yummy when they are still warm, with icing sugar shaken over them.
I wish you all a very wonderful New Year!
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...