I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Wednesday, 22 June 2011

Quilt Show!

There is a real quilt-show in Caleb's quilt 'All Around the Town'. Only two are outside, the others are in the houses, so I only needed to make two...... They are reproductions of antique Welsh quilts.

In de quilt voor Caleb is er ook een quilt-tentoonstelling. Er hangen er maar twee buiten, de rest is binnen ( die hoefde ik gelukkig niet te maken....) De twee zijn reproducties van antieke quilts uit Wales.

This is the one of the corners of the quilt, which is why you have to turn your head sideways to see it all. The tall house should have had 3 rows of 5 windows, but.....I may be able to applique, but let me loose with machine piecing, and anything can happen! I did follow the instructions, but it came out far too big, so I cut off a row of windows.....
The trees are made of small pieces of Kaffe Fasset fabrics I found. They look nice and cheerful.

Dit blok is een hoek van de quilt, dus daarom lijkt het wat vreemd op het eerste gezicht. Het huisje had eigenlijk 3 rijen van 5 raampjes moeten hebben, maar....ik kan misschien wel appliceren, maar als je mij loslaat met een naaimachine weet je nooit wat er uit komt! Ik had wel precies de aanwijzingen gevolgd, maar het huis werd veel te groot, dus dan maar een rij raampjes eraf!
De boompjes zijn van kleine stukjes Kaffe Fasset stofjes. Ze staan best gezellig zo.

I altered quite a bit in this part of the block. Because Caleb lives in Wales, I thought there should be a little Welsh cottage with a thatched roof, complete with a 'Ty bach', a small wooden house with a toilet. Just imagine, having to get out in the night when it storms or snows....
There was one of these at my grandfather's farm, but fortunately that was not the only one. The other one was in the part of the farm where the cows were, warm and cosy.
A Welsh lady in Welsh costume is already waiting for you....

Dit gedeelte van het blok heb ik helemaal veranderd. Omdat Caleb in Wales woont, moest er eigenlijk wel een typisch Welsh huisje in met een rieten dak, compleet met 'Ty bach', een klein houten huisje waar de wc is. Leuk hoor, vooral als je er 'snachts uit moet als het stormt of sneeuwt......
Op mijn grootvader's boerderij was er ook een buiten, maar gelukkig was dat niet de enige. De andere was op de deel, bij de koeien, altijd lekker warm en gezellig.
Het vrouwtje die de quilts heeft gemaakt, staat je al op te wachten in haar klederdracht....

This time I had trouble uploading pictures, so I chose the HTML way. Hopefully it will come out right....
Enjoy your day!

Deze keer was het onmogelijk fotos op de blog te zetten, maar het ging wel in de HTML pagina, dus hopelijk komt het er straks goed uit te zien...
Fijne dag!

Jane

Monday, 13 June 2011

The Cat House - Het poezenhuisje

Well, I had no idea that it has been two weeks since my last post! First that dreadful back-ache, and then a very bad cold. That is almost gone, but I still have the back-ache. I have been given some exercises to do, and I am sitting here with a hot water bottle in my back (don't laugh!). One of these days I'll have to go and see the physio too. But I do feel that I am alive again, so I thought I'll show a few things. Not that I have done much, I had no energy at all. In between doing nothing, watching a few Jane Austen films and getting spoilt by my beloved husband, I did do a few stitches, and Caleb's next block is almost finished.
The cat is on the roof, furious..... (Cat isn't finished either, still needs eyes and  whiskers...)

Nou zeg! Ik had geen idee dat het alweer twee weken is sinds mijn vorige blogje. Eerst die rugpijn, en daarna nog een fikse verkoudheid er achteraan. Die is nu bijna over, maar de rugpijn nog niet. Ik heb oefeningen gekregen, zit hier met een warme kruik (lach niet!) in mijn rug, en moet over een poosje naar de fysio. Maar gelukkig voel ik me weer wat levendiger, dus meteen maar even jullie wat laten zien. Niet dat ik veel gedaan heb - had totaal geen fut. Toch tussen het niets doen, een paar Jane Austen films bekijken en verwend worden door mijn geliefde, zo af en toe eventjes een paar steekjes, en het blok voor Caleb's quilt is bijna af.
De kat staat woedend op het dak...... (die is ook nog niet af, zie ik opeens - hij moet nog ogen hebben en een snor...)
The inhabitants are probably used to it, with such a high tree next to the house. Do you like the tree? It is made from an old Hawaiian shirt that Caleb's father nearly wore out.
You can see that cat-lovers live here, because even the door-knocker is a cat shape....

De bewoners zijn dit waarschijnlijk wel gewend, met zo'n hoge boom naast het huis. Leuke boom trouwens he? Die is gemaakt van een oud Hawaiian overhemd van Caleb zijn vader.
In dit huis zijn ze trouwens helemaal weg van poezenbeesten, ze hebben zelfs een deur-klopper met een kat erop...
I will have to put a dog in the garden (perhaps he chased the cat onto the roof...) and some birds who are happy that the cat is there...
Here is the whole block:

Er moet nog een hond in de tuin (misschien jaagde die de kat wel het dak op), en ook nog wat vogeltjes. Als de kat toch op het dak zit....
Hier is het hele blok:
I also made two very small quilts for the next block, which is going to be a quilt show. Because Caleb lives in Wales I thought it would be fun to reproduce some antique Welsh quilts....

Ook heb ik nog een paar piep-kleine quiltjes gemaakt voor het volgende blok. Dat wordt een quilt-show. Om dat Caleb in Wales woont, leek het me wel leuk een paar antieke quilts uit Wales na te maken....
Last night around 10 o'clock we saw this from the sitting room - so beautiful, that river mist in the valley....

En gisteravond om een uur of tien, zagen we dit vanuit de zitkamer. Altijd zo mooi, die mist over de rivier in het dal...
Now I'll go back to doing nothing much, but hopefully it won't be too long before I can show you the next block. I think I'll concentrate on this quilt for a little while.
Oh yes, I put the comments on a pop-up page, I don't know if that will help with the Blogger problem? Or perhaps by now that has been solved already....
Have a nice day!

Nu ga ik maar weer eens even niets doen, maar hopelijk kan ik jullie al gauw het volgende blok laten zien. Ik geloof dat ik me even op deze quilt voor Caleb ga concentreren.
O ja, ik heb de reacties pagina op een pop-up gezet, ik weet niet of dat helpt met het Blogger probleem? Of misschien is dat intussen al lang weer opgelost...
Nog een fijne dag!
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...