Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Tuesday, 27 September 2011

Quilting the town..........Een stadje quilten....

I am having a wonderful time, quilting the 'All Around Town'.
Actually I didn't quite know where to start. The centre, yes, so I quilted the sun, and a bit of the sky, but then I couldn't resist doing the cat first. That fabric was asking for it...

Wat is het toch leuk, om zo'n quilt die je in elkaar hebt gezet, door te quilten.
Eigenlijk wist ik niet eens goed waar ik moest beginnen, ja, in het midden, maar wat? Eerst maar de zon, en wat van de lucht, en toen kon ik het toch niet laten om aan de kat te beginnen. dat stofje vroeg erom....

The sky is very haphazard. I don't draw anything, and just follow my feeling....

De lucht - ja, ik doe maar wat. Kronkeltjes en sliertjes - ik teken niets voor, ga gewoon op mijn gevoel af...
The hills are fun, too. They are not all going to be the same, but I think I'll do one of these in every border, so I only have to think of 8 more....

En de heuveltjes worden ook gequilt. Niet allemaal hetzelfde, maar ik denk dat ik in elke rand zo'n heuveltje doe, dan hoef ik er nog maar 8 te verzinnen......
Then there is the sea. I was wondering how to do that, when I suddenly thought - sea - fishes...yes!! And there is always one swimming the other way.. (click to enlarge)

Ik zat er ook over te puzzelen hoe ik de zee zou doen, toen ik ineens dacht - in een zee zijn er vissen!! En er is er natuurlijk altijd een die de andere kant op wil......(klik om te vergroten)
Apart from the quilting I don't do much, well, sometimes I wave a duster around, and cook something, and...bake an applecake. A quilter's husband wants something too..... Also it definitely helps with quilting when there is something like that to look forward to! The house smells nice too.

Verder doe ik eigenlijk bijna niets, nou ja, af en toe met een stofdoek zwaaien, en wat eten koken, en.... een appelcake bakken. Een man van een quiltster wil ook wel eens wat........ En met zoiets voor je neus lukt het quilten ook beter! Het ruikt ook heerlijk in huis.
Oh, you want the recipe? Here it is:

200 g / 7 oz. selfraising flour
150 g / 5 1/4 oz. sugar
150 g /  5 1/4 oz. butter or margarine
3 eggs
1 tsp cinnamon
icing sugar
cooking apples
Whisk butter with flour till creamy, adding one egg at the time. Mix in flour quickly. Put mixture in tin and press in pieces of apple. Cinnamon over the top, and icing sugar.
Cook 40 mns. in 180C oven.
When cold, put some more icing sugar over the top, to make it look nice. Enjoy!
It is very quick too, so plenty of time left for fabrics. I could not resist these...

O, willen jullie het recept? Hier is het:

200 g bloem of zelfr. bakmeel
150 g suiker
150 g boter of margarine
3 eieren 
1 tsp. kaneel
poedersuiker
3 zure appels
Boter roeren met suiker tot room en af en toe een ei toevoegen. Bloem er vlug door mengen, en in bakblik doen . Stukjes appels in het deeg leggen. Met suiker en kaneel bestrooien. In oven 40 min. bakken 180 C.
Als het koud is, nog wat suiker over strooien.

Echt heerlijk, en zo vlug klaar! Dan blijft er nog tijd genoeg over voor lapjes. Deze kon ik echt niet weerstaan ...

There is something lovely between our kitchen and the hall. Every time I come by there, and that is quite often, I look at it, and sometimes stroke it (background is flannel). It was made by my cousin Hetty in Holland, several years ago...


Er is ook iets heel leuks tussen onze keuken en de gang. Elke keer als ik er langs loop kijk ik er naar, en vaak aai ik het even (flanellen ondergrondstofje - mooi woord voor Scrabble). Het is voor me gemaakt door mijn nichtje Hetty in Nederland, al een paar jaartjes geleden...
Isn't it a sweetie? And it fits beautifully on that wall.
Now I am going to do some more quilting, but I just want to show you what it was like early this morning....

Is het geen schatje? En het past zo mooi op dat kleine stukje muur.
Nu ga ik weer verder quilten, maar wil nog even laten zien hoe het hier vanmorgen vroeg uitzag....
It was so still, and dreamy...
Have a nice day!

Zo stil was het, en zo dromerig....
Fijne dag vandaag!

Jane

Wednesday, 14 September 2011

All Around Town

Yes! The top is done. My beloved held it up for the photograph.

Ja hoor, de top zit in elkaar. Mijn lief heeft hem omhoog gehouden voor de foto.

He also chose the blue border fabric. Caleb's favourite colour is blue, so I think he will like this.
I have added some more things, for example,
a tractor near the farm...

De blauwe rand heeft hij gekozen. Caleb's lievelingskleur is blauw, en ik denk dat hij dit wel leuk zal vinden.
Er zijn wel wat dingetjes bijgekomen, bijvoorbeeld:
een tractor bij de boerderij....
 Caleb's initials on the boat, with his birth-day.......

Caleb's voorletters op de boot, met zijn geboortedag...
two  dogs look longingly up to the roof where the cat is....(click to see them bigger)..

twee hondjes kijken smachtend omhoog naar de kat op het dak...(klik om ze groter te zien)..
a few more teddies have arrived to help with directing the traffic to the Teddy Bears' Picnic...

er zijn een paar beertjes bijgekomen om het verkeer te regelen bij de Teddy Bears' Picnic....
and a little lamb has crept underneath the gate, and is lying in the garden of the little Welsh lady...

en een lammetje is onder het hek doorgekropen, en ligt nu bij het vrouwtje uit Wales in de tuin...
In the centre the sun shines on the whole town...

In het midden straalt de zon op het hele dorpje...
It is a nice feeling that the top is finished. I put it on the kitchentable to sandwich the quilt (we had to eat supper from a tray on our knees), and now I can start the quilt feast (by hand).

Het is wel een fijn gevoel dat hij af is. Ik heb hem op de keukentafel gedubbeld (dat betekende wel een keer warm eten op een dienblad op de knieen, maar dat gaf niet), en nu kan het quiltfeest beginnen.

For those of you who may have forgotten - this is the pattern 'All Around Town' by Sue Garman. I have changed it quite a bit, but that is the fun of such a pattern.  It is for sale at Melissa's shop.

Nog even voor degene die het vergeten is - dit is het patroon 'All Around Town' door Sue Garman. Ik heb er veel in veranderd, maar dat is juist het leuke van zo'n patroon. Het is te koop bij Melissa.


Autumn is really beginning here. The swallows gathered last week to get ready to fly away...


Het begint hier echt herfst te worden. De zwaluwen hebben zich vorige week verzameld om weg te gaan...
And the past weekend was like this...

En het afgelopen weekeinde zag het er zo uit...
Lovely quilting weather...! But inside the orchid was blooming....

Heerlijk quiltweer dus! Maar binnen bloeide de orchidee....
And today it is summer again!

En vandaag is het weer zomer!
Have a nice day!

Fijne dag allemaal!
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...