Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Monday, 31 December 2012

"Jaarwisseling.....Old and New"

Op deze donkere, natte, laatste dag van het oude jaar....

On this dark, wet, last day of the old year...

...wil ik jullie allemaal bedanken voor het lezen van mijn blog, voor de mooie en bemoedigende reacties, en  jullie blog-inspiratie!
Geniet van lekkere oliebollen (mijn lief gaat ze bakken), en mooi vuurwerk (hier 'doen' ze niet aan vuurwerk....kan ik lekker slapen...)
En intussen ga ik weer verder met mijn bruidjesquiltblok...

I want to thank you all for reading my blog, for all your encouraging comments, and your own blog-inspiration! 
My husband will be making Dutch oliebollen this afternoon (type of doughnuts, a Dutch speciality for New Year's Eve), and I am carrying on with my Civil War Bride block.


want er moeten nog heel wat stukjes op... het blikje moet leeg!

I still need to sew on a lot of pieces ....the tin has to be empty!

Fijne jaarwisseling, en God's zegen voor 2013!

Enjoy your day and may God bless you in the New Year!

Jane

Saturday, 29 December 2012

"Onvergetelijk.......Unforgettable"


Waarom ik hier nog niet eerder over geschreven heb, weet ik niet.

I am not sure why I have not written about this before...

Het zijn piepkleine gobelin steekjes, en ik ben er al een heel tijdje mee bezig, al toen we in Schotland woonden....vandaar dat ik een van de schaapjes een zwart kopje en zwarte pootjes heb gegeven, dat was immers een van mijn eigen schaapjes...

The stitches are very tiny, and I started it when we lived in Scotland.....that is why I gave one of the sheep black legs and a black head, because she was one of my own sheep...

 ..en vind je de schooljuffrouw niet schattig in haar lange blauwe jurk, en al die kinderen die om de school spelen...net als vroeger...

Don't you think the schoolmistress is nice in her long blue dress, and all the children playing around the school....quite nostalgic...

Dit borduurwerkje had ik bij me toen we in November een weekje naar het Lake District gingen, in noord-west Engeland. Het was 'maar' 5 uur rijden, en onderweg zagen we fantastische dreigende luchten..

I had this small tapestry with me when we went to the Lake District in November. The drive was 'only' 5 hours and we saw some spectacular threatening skies on the way..

We wilden graag deze berg, die Catbells heet, beklimmen, ongeveer 900 meter hoog... Leuk he, al die mensjes er bovenop..

We wanted to climb this mountain 'Catbells'. I liked seeing all the stickle-people on the top.

En we hadden letterlijk 1 mooie dag met zon, met prachtige uitzichten...

We had just one dry day with sunshine and beautiful views...

Dit is Derwentwater. Best mooi om dat te zien als je steeds verder omhoog klimt..

This is Derwentwater. Lovely to have a view like that when you are climbing...

Maar eindelijk waren we er bijna.. nog maar een stukje omhoog..

At last we were nearly there...one more hump..

Bovenop gingen we even uitrusten...het was er zo stil. Maar toen moesten we natuurlijk ook nog weer naar beneden...weer fotos gemaakt.

On the top we had a rest...it was lovely and quiet. But then we had to come down again...took some more photos...

.. en er zijn zulke mooie bomen als je weer beneden komt...

...coming down there are some beautiful trees...
En stijf dat we waren de volgende dagen.....!
De rest van de week was het niet zo droog en zonnig, maar we hebben leuke winkeltjes en stadjes bekeken. En je zult maar zo'n stenen bank in de tuin hebben staan....met schaapjes nog wel...! Jammer dat ie zo zwaar was..;o)

The next days we were stiff....!
It was not dry and sunny anymore, but we saw some lovely towns and shops. And just imagine having a stone seat like this in your garden....complete with sheep..! It was a pity that it was so heavy..;o)

Dit was even tussendoor, eigenlijk ben ik dit aan het doen, voor het volgende Civil war Bride blok.

All this was in between preparing for the next Civil War Bride block.
Fijne dag allemaal!

Enjoy your day!

Jane

Thursday, 27 December 2012

"Druifjes.............Grapes"

Het is gelukt! Op eerste Kerstdag waren alle druifjes vastgezet. En gisteravond was het hele blok klaar...

Finished! On Christmas Day I sewed all the grapes, and last night the whole block was done..

...vanmorgen even gestreken, goede kant naar beneden, op een dikke handdoek, gezellig bij de kerstboom...

..this morning I ironed it, face down on a thick towel,  close to the Christmastree...

Het was trouwens leuk om te doen, al die druifjes, en ondertussen zaten we te luisteren naar het prachtige Weihnachtsoratorium van Bach..

Actually I really enjoyed doing all the grapes, and while I was sewing, we listened to the beautiful Christmas Oratorium by Bach...

We waren immers maar met ons beidjes---de kinderen komen volgende week, dus er hoefde niets! Ik had alle tijd om de stengeltjes te maken, met behulp van de Clover bias tape maker..

We were by ourselves... the children are coming next week, so I didn't have to do anything else! I had all the time to make the stems, with the help of the Clover bias tape maker...


..en op m'n gemak alle cirkeltjes omrijgen, vast trekken en strijken.... dat gaat eigenlijk best vlug..

...and to go round the circles with a running stitch, pull them tight and iron them.....it doesn't take long...

..want als het tijd is om ze erop te zetten haal ik vlug het kartonnetje eruit. Er zit al een lange rijg-draad aan, dus die gebruik ik om het druifje te appliceren, en...klaar is Kees!

...when it is time to stitch them down, I take out the carton. there is already the long running thread, so I use that to applique the grape, and....it's done!

Het was trouwens een heel fijn blok om te maken, maar ik ben toch weer blij dat hij af is!

It was a lovely block to make, but I am still glad to see it finished...
Nu ga ik kijken hoe het volgende blok eruitziet..
Fijne dag!

Now I am going to see what the next block looks like...
Enjoy your day!

Jane


Tuesday, 25 December 2012

"Kerst................Christmas"

Genieten jullie ook zo van deze dagen? Het is hier heerlijk rustig.
Ik zie een van mijn allereerste quiltdingen aan de deur hangen, wat is dat lang geleden...

Are you enjoying these days? It is lovely and quiet here.
One of my very first quilt-things is hanging on the door.....I made it years ago..


Vanuit het raam zie ik zelfs een waterige regenboog, en buiten is het ook al zo stil... Het lijkt wel of iedereen thuis blijft.

From the window I can see a watery rainbow, and outside it is so still too. It seems that everyone is staying at home.


 En wat doe ik? Ik zit hier heerlijk met een stapeltje quiltboeken. Daar staan toch zulke prachtige quilts in...

And what am I doing? I am sitting here with some of my favourite quiltbooks. There are so many wonderful quilts....

En hebben jullie dat nou ook, dat je dan meteen al die mooie quilts maken wilt? Ik mag wel minstens 500 worden... maar wel even met m'n beentjes op de grond blijven - ik ben immers hiermee bezig?

Do you sometimes feel that you want to make all those quilts that you like? It would take me at least 500 years to make them all....so I should come down from the clouds.....I am working on this one...


Gisteren heb ik 31 druifjes gestreken, dus die moeten allemaal nog geappliceerd worden...krijg ik ze vandaag nog af?

Yesterday I ironed 31 grapes, and they all have to be stitched onto the block.....it will keep me busy today..
Fijne dagen!

Happy stitching!

Jane

Saturday, 22 December 2012

"Een Blauwe vogel........A Blue Bird"

 Omdat het buiten zo grijs, mistig en nat is, had ik echt zin om iets met kleuren te doen. Een mooie blauwe zomerse lucht kleur...

Because it is so grey, misty and wet, I wanted to use colour. a beautiful summer sky blue.

 De mince pies waren allemaal gebakken, de keuken rook heerlijk, net een bakkerij..

The mince pies were all done, and the kitchen smelt like a bakery...

 de ster die ik vorig jaar in Nederland had gekocht, hing mooi te wezen tegen een grijs landschap..

 the star that I bought in Holland last year, looked cheerful against the mistiness outside..

 en ik hoorde opeens de Civil War Bride huilen in de kast, want ze lag er al zo lang...

and I suddenly heard crying from a drawer...- ...the Civil War Bride! She had been there so long....

natuurlijk is ze veel te mooi om niet af te maken, en er zitten zoveel gezellige kleurtjes in, dat ik bezweek...vooruit dan maar...

of course, she is much too beautiful to lie there unfinished, so I gave in. Out you come...

 Al gauw lag er een mooie blauwe vogel klaar om geappliceerd te worden. De paarsachtige stofjes zijn voor 31 druifjes...

Soon there was a lovely blue bird, ready to be appliqued. The purplish fabrics are for 31 grapes..

 O, je wilt weten hoe die anderen er ook al weer uit zagen? Dit was de eerste...

Oh, you have forgotten what the others looked like? This was the first one...
Toen kwamen de aardbeien...

Then came the strawberries...
Daarna een blok met wel duizend blaadjes - ik dacht dat er nooit een eind aan kwam..

The a block with lots and lots of leaves....I thought I would never finish it...
En uiteindelijk de Bruid zelf. Maar ik weet nog steeds niet of ik haar nu echt mooi vind...

And last of all the Bride herself. But I still am not sure if I really like her...
Toch wel vrolijk allemaal he?

All very cheerful, isn't it?

Jane

Thursday, 20 December 2012

"Gezellig"............"Cosy"

De donkere dagen voor kerst vind ik toch wel erg gezellig. Vooral als de kerstversieringen weer tevoorschijn komen. Dit borduurtje hangt over een heel oud psalmboek. 
Eigenlijk moet ik er iets mee doen, maar ik weet nog niet precies wat...

I quite like the dark days before Christmas. especially when all the Christmas decorations appear again. This embroidery hangs over a very old book of Psalms... I really should do something with it, but am not sure what...

Ik heb verschillende vragen gehad over de Memories of Balmesh quilt...

I have had several questions about the Memories of Balmesh quilt...

Ja, die ligt op het moment in de kast. Ik werd er namelijk niet zo erg vrolijk van, al die herinneringen, dus ik wacht gewoon even voordat ik verder ga. Maar...ik heb al wel de stof voor de achterkant...

That is languishing in the cupboard at the moment. It did not make me very cheerful, all those memories, so I am waiting a bit, before I carry on. But...I have the fabric for the backing...

en een close-up..    Heerlijk romantisch he?

and a close-up. Lovely and romantic, isn't it?

Zo ziet het weer eruit hier... (de hele dag... Hoe zag de zon er ook al weer uit?)

The weather here... (all day.... Just wondering what the sun looked like)


Gezellig quilt-weer!

Lovely quilt weather!

Jane


Sunday, 16 December 2012

"Zie ik nu lapjes????......Do I see fabrics???"


Ja hoor, ik ben weer met lapjes bezig - eindelijk! 
Yes, I have started sewing again..!

Met deze antieke quilt uit Wales ben ik al minstens een jaar geleden begonnen, dus hij moet nu eens af, het is best heerlijk weer eens met spelden en een piepklein naaldje lapjes aan elkaar te zetten.
More than a year ago I started this antique Welsh quilt. I am really enjoying using pins and a tiny needle to put pieces together.

In September was er een familie-reunie in Overijssel, dus zijn we 14 dagen in Nederland geweest. leuk hoor, weer eens molens....
In September we had a family-reunion, so we went to Holland for two weeks. Nice to see proper windmills again..

en sloten, die toch wel erg prachtig zijn!
and ditches, which are very beautiful!

We werden in ons huisje bij een boerderij verwelkomd door allerlei lekkers dat daar door mijn nichtje Hetty die er dichtbij woont, was neergezet -   brood, eieren, ham, kaas, eigengemaakte jam, koffie enz. enz. Wat een verwennerij! Dat was al een goed begin!
Ze had ook een mooie vaas met dahlias uit de tuin op tafel gezet, en dit kaartje hing eraan.
In our holiday house (on a farm) we were  welcomed by many goodies that my niece Hetty had put there - she lives near where we stayed- bread, eggs, homemade jam, coffee etc. etc. What a treat! That was a good start!
She also had put a beautiful vase with dahlias from the garden on the table, with this little card.


Vreemd trouwens, omdat het veel familiebezoek was, voelde het helemaal niet zo als een vakantie, vandaar dat ik maar weinig foto's heb.
Strange though, because of the family visits it did not feel like a holiday, so I took very few pictures.

Toch zijn we er een paar dagen op uit geweest, naar de indrukwekkende tentoonstelling van Henk Helmantel in zijn her-bouwde pastorie
Yet we did go out for a few days, to the impressive exhibition of Henk Helmantel in his old re-built manse.

Naar Hattem, waar we maar steeds bedreigd werden door een enorme zwarte wolk,
To Hattem, where we kept being threatened by a huge black cloud,


Daarna naar Hasselt, want we moesten Friese Stabij pups bekijken, omdat onze zoon beslist zo'n hondje wil, en die zijn er niet in ons land.
Then to Hasselt, because our son wanted us to look at Frisian Stabij pups because he has decided that he wants one, and they are not bred in Britain.

En...er was zelfs nog wat tijd om te schilderen...
And..there was even some time to paint....

Niet veel trouwens, want het werd me toch opeens koud, na de warme dagen Daar stond ik met m'n blote voetjes in sandalen,,,,,, dus het bleef bij een ruwe schets...
Not much, because it suddenly got incredibly cold, and I had bare feet in sandals, so it was only a quick sketch....

In de tweede week mocht ik weer even, dichtbij mijn geboorte plaats, in de buurt van Ommen...
In the second week I had another go, this time near my birthplace in Ommen....

toen we weer weg gingen, gaf Hetty me nog een schoenendoos vol van deze schatjes mee..
Hetty gave me a whole shoe-box with these lovely lanterns, when we went home again..

Ik moest er natuurlijk meteen eentje tekenen - een idee voor een herfstquilt, ooit...?
Of course I had to draw one - idea for an autumn quilt, perhaps..?

En nu weer verder met mijn lapjes..
And now I am going to carry on with my fabrics...

Fijne dag!
Till next time

JaneRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...