Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Saturday, 16 July 2011

Weer Thuis!!..........Back from Holland

At last we are home again. It seems as if we have been away for a month!
We went to Holland, for the celebration of my mother's 90th birthday. First we stayed with my sister in Zwolle, where I saw this on the pavement. ...Does it look like a quilt, or is it just me...?

Eindelijk weer thuis! Het lijkt wel of ik een maand wggeweest ben!
We gingen naar Nederland om de 90ste verjaardag van mijn moeder te vieren. Eerst bij mijn zus in Zwolle gelogeerd, waar we dit op de stoep zagen geschilderd..... Lijkt dat nou op een quilt, of ligt dat aan mij??
We also visited Staphorst....

Ook nog even naar Staphorst geweest...
Then we stayed with my cousin who also quilts. On Tuesday-evening was the very nice Bee, the 'Quiltmutsen', in her cosy kitchen, with coffee and wonderful home-made cake.

Daarna gelogeerd bij mijn nichtje die ook quilt.
Dinsdagavond was de Bee van de Quiltmutsen, en we zaten in haar oergezellige keuken, met heerlijke koffie en taart.....
The next day four of us went to 3 quiltshops. First to Petra Prins in Zutphen, where I bought these fabrics. The others said "But you have not beem to Atelier Bep yet...". That was true, but I could not leave these behind....all lovely antique fabrics......

De volgende dag gingen we met z'n vieren naar 3 quiltwinkels. Eerst naar Petra Prins in Zutphen, waar ik deze stofjes heb gekocht. De anderen zeiden: "Maar je bent nog niet bij Atelier Bep geweest..."
Dat was waar, maar ik kon deze toch niet laten liggen.....allemaal van die heerlijke antieke stofjes....
And then the long-awaited moment came...We arrived at Atelier Bep, of which I had heard so much. Well, the half hadn't been told me, I really didn't have eyes enough to see it all. A beautiful garden around a Dutch farm-house, with a lovely little shop. And Bep herself is a wonderful lady with loads of enthusiasm and friendliness. She makes you feel at home immediately with a nice cup of tea in her country-kitchen. I have never seen so many lovely things in one place. I had brought my Baltimore top, and she took a photo of it, for her blog, which I always love to read. (I pinched the photo from her blog with her permission...as I had forgotten my camera..!)

Eindelijk was daarna het lang-verwachte moment aangebroken. We reden naar Atelier Bep, waar ik al zoveel van had gehoord. Er was niets teveel gezegd. Ik wist werkelijk niet wat ik zag. Een prachtige tuin om een leuke boerderij, met een enig winkeltje. Bep zelf is heel leuk, vol enthousiasme, en vriendelijk en gastvrij. We kregen meteen een kopje thee in haar keuken waar je ogen tekort kwam. Ik had mijn Baltimore top meegenomen, en die heeft ze meteen op de foto gezet, en op haar gezellige blog. (De foto heb ik gejat van haar blog met haar toestemming want ik was mijn fototoestel vergeten.....stommerd..!)

In the shop were loads of nice things, fabrics, ribbons, patterns - all incredibly beautiful. The fabrics I bought...

In het winkeltje is van alles, lapjes, lintjes, patronen - allemaal even leuk.... Deze stofjes heb ik gekocht...
And these patterns, totaaly irresistible. If it wasn't for lack of cash I could have bought loads more! If you click on the photo, you will see them better.

En deze patroontjes, onweerstaanbaar leuk! Ik had er nog wel veel meer willen kopen... Als je klikt op de foto zie je ze beter...

And once more....

En nog eens....
And now I don't know which one to make ...!
But I must finish the last 4 blocks for Caleb's quilt first, so I don't have to decide just yet!
Have a nice day,

En nu weet ik niet waar ik aan moet beginnen...!
Maar eerst weer verder aan Caleb's quilt - nog maar 4 blokken...
Groetjes,
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...