I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday 8 May 2019

"...Amersfoort..."


Toen ik hoorde dat de Sewing Sisters quilt tentoonstelling naar Amersfoort zou komen, besloot ik dat het handiger was om even naar Nederland te vliegen, in plaats van naar Devon te gaan, dus....

When I heard about the Sewing Sisters quilt exhibition in Amersfoort, I decided it would be quicker to fly to Holland than to go to Devon, so.....

Dit is de Joriskerk, waar de tentoonstelling werd gehouden.

This is the Joris (George) church, where the exhibition was held.

Wat een mooi gezicht, die drie quilts naast elkaar in deze prachtige kerk..

What a sight, three wonderful quilts hanging in this beautiful church..

Deze zag er heel mooi uit, de 'Wandering Minstrels', van Deb King.

This one looked very special, 'Wandring Minstrels' by Deb King.

Een paar close-ups..

Some close-ups..De boom vond ik vooral mooi.

I loved the tree especially.

Een van de drie quilts was van Meghan Leslie, 'A Floral Farrago'.

One of the three quilts was by Meghan Leslie, 'A Floral Farrago'.

Zij is de lieve dame die me pas geleden een stofje stuurde uit Australie, omdat ik tekort kwam. Ik was heel blij verrast dat ik haar persoonlijk kon bedanken!

She is the very kind lady who recently sent me some fabric that I was short of, all the way from Australia. It was such a surprise to be able to thank her in person!

Weer een close-up. Zo leuk om al die broderie perse te bekijken.

Again a close-up. It was lovely to see all the broderie perse.

En dan waren er de zacht-gekleurde quilts van Susan Smith.

Then there were the soft-coloured quilts by Susan Smith.

Het was ook heel leuk om haar te ontmoeten en over quilts te praten.

It was nice to meet her too, and talk about quilts.En natuurlijk een hele mooie quilt van Di Ford, een prachtig patroon gebaseerd op een antieke quilt.

And of course, one of Di Ford's quilts, a beautiful pattern based on an antique quilt.

We denken allemaal veel aan Di, nu ze behandeling heeft, en hier jammer genoeg niet kon wezen.

We all think often of Di these days, now she is having treatment, and sadly was not able to be here.

De achterkant van haar quilt vond ik zo mooi.

I loved seeing the backing of her quilt.

Natuurlijk moest ik ook een paar stofjes bij Petra Prins kopen, die zagen er allemaal zo verleidelijk uit. Maar met alleen cabine baggage kon ik er niet veel meenemen!

And of course I had to buy a few fabrics from Petra Prins, they were too tempting! But with only cabin luggage there was not much space for many.

We logeerden bij familie, en ik had al een mooi 'Dutch heritage' bakje met een paar leuke schapenknijpertjes gekregen van mijn nicht Hetty, en een pakje mooie stofjes van mijn tante. (Ze waren pas een keer in de Petra Prins winkel).

As we were staying with family, I had already received a lovely 'Dutch Heritage' tray with some sweet little sheep pegs from my cousin Hetty, and a packet of beautiful chintz fabrics from my aunt. (They were in the Petra Prins shop recently). 

Na de tentoonstelling wachtten we buiten tot 5 uur om Joris en de draak naar buiten te zien komen.

After the exhibition we waited outside to see Joris (George) and the dragon come out of a little bell-tower on the roof, at 5 o' clock.

Naast de kerk was een heel leuk echt Hollands gebouw.

Next to the church was a typical Dutch town house/shop.

En ergens anders zagen we deze vrolijke bloemen..

And somewhere else we saw these cheerful flowers..

Op Hetty's quilt bee, waar ik ere-lid ben, werd ik verwend met deze mooie houten en geborduurde hanger, die ze zelf gemaakt hadden.

At Hetty's quilt bee, of which I am an honorary member, I was spoilt with a lovely wooden and embroidered 'Welcome' hanger for the door that they had made.

Na een paar fijne dagen was het weer tijd om naar huis te gaan...

After a few lovely days it was time to go home again...

Fijne dag!

Enjoy your day!

Jane

 

Sunday 28 April 2019

.."April..."


Deze maand heb ik gewerkt aan de rand voor mijn Eliza Jane quilt (Elizabeth MacCullough Hervey). 

This month I have been working on the border for my Eliza Jane (Elizabeth MacCullough Hervey).

Af en toe is er wat afleiding, als de schaapjes naar een ander weiland moeten.

Sometimes I get distracted, when sheep are moved to another field, through the village.

En ik ga gewoon weer verder....het is een lange rand!!!

And I carry on....it is a long border.....!

Zelfs het trieste weer kan heel mooi zijn.

The sombre weather can be very beautiful.

Maar ik geniet ook van de kleuren in mijn rand.

But I also enjoy the colours in my border.

Gisteren gingen we naar de Settle en Carlisle Railway, waar mijn man een stoomtrein wilde filmen. We hoopten dat het droog zou blijven.....gelukkig wel..

Yesterday we went to the Settle and Carlisle Railway, where my DH wanted to video a steamtrain. We were hoping it would stay dry....and it did...

We zien er denk ik heel interessant uit...:)

Someone thinks we are very interesting....:)

En eindelijk komt de 'Union of South Africa' met 13 wagons er achter.

And then the 'Union of South Africa' appears, pulling 13 coaches.

Op de terugweg ziet de lucht er wel dreigend uit...  

On the way back the weather looks very threatening....

En op sommige plaatsen is het al heel nat!

And in some places it is already quite wet!

Ik wilde zien of de kleuren van de rand wel pasten bij de blokken, maar de keukentafel was te klein voor vier blokken....ik had hem natuurlijk even moeten verlengen...:) Volgende keer!

I wanted to see if the colours of the border matched the blocks, but the kitchen table was too small for all four blocks....I should have extended it..:) Next time!

Fijne dag!

Happy Stitching!

Jane

Tuesday 26 March 2019

"A bird in spring..."


Met de komst van de lente was ook dit blok af, de vierde van de Elizabeth MacCullough Hervey quilt, mijn 'Eliza Jane'.

With the coming of spring the fourth block of my 'Eliza Jane' was finished.


Het is altijd zo leuk om een nieuw blok te beginnen.
 

It is always so exciting to start a new block


Van alles komt er bij...

Gradually it starts to build up...

 

Het vogeltje paste precies op de tak...

The bird was just right for the branch...


Opeens sneeuwde het weer...zielig voor al die narcissen aan de andere kant van het weggetje... 

Suddenly it snowed again, not nice for the daffodils on the other side of the lane...


Voor alle deeltjes die eigenlijk niet zo goed passen heb ik een leuk blikje. Dan komen die misschien de volgende keer weer aan de beurt.

All the little parts that don't look good after all, go in a nice tin, maybe they will be used next time.Een bloem van zijde..

A flower made of silk..


En een mooi boek waarin ik alles opschrijf over elk blok, met de datum, en allerlei dingen die gebeuren terwijl ik het blok aan het maken ben.

And a lovely journal in which I write everything to do with the quilt, for example dates and other things that are happening while I am making the blocks.


Toen we naar de kerk gingen was er bezoek...

When we went to church there were visitors...


Intussen had ik ook de eerste rand voorbereid. Vier randen van 2.25 meter lang wil ik niet allemaal aan het eind doen.

In the meantime I had prepared the first border. Four borders of 90 inches were not really something I wanted to do at the end...


Eerst weer de stengeltjes en de blaadjes, de eerste laag..

First stems and leaves, the first layer...

Om de freezer papers heb ik getekend met een Clover witte pen, maar het kan natuurlijk ook met een wit potlood.

I draw around the freezerpaper with a Clover white pen, but of course a white pencil is also possible.


Sommige rozenknopjes worden gedaan met reverse applique. Ik heb het freezerpaper even laten zitten voor de foto. Normaal haal ik het eraf voor het appliqueren.

Some rosebuds have to be done in reverse applique. I left the freezerpaper for the picture. Normally I take it off while I am stitching.


Er moeten 14 van die rozenknopjes in de rand...

There are 14 of these rosebuds in de border...
 


Dan roept mijn lief me, want er is een mooie wolk boven de besneeuwde top.

Then my husband calls me as there is a beautiful cloud above the snowy top.


En is dit geen schatje?

Isn't this a sweetie?


De ondergaande zon geeft de bergen soms zo'n mooie kleur.

At sundown the mountains sometimes take on a beautiful colour.


Intussen ga ik verder met de rand.....

And I carry on with the border.....

Fijne dag!

Happy Stitching!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...