Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Friday, 1 March 2019

"...Eliza Jane..."Misschien weet je nog dat ik een paar jaar geleden begonnen ben met een Baltimore quilt, die Elizabeth McCullough Hervey heette? Dit was het eerste blok.

Perhaps you remember that I started a Baltimore quilt, called Elizabeth McCullough Hervey quilt a few years ago? This was the first block.En een close-up...

And a close-up...

Ik had drie blokken af. Hier is de tweede.

I had finished three blocks. Here is the second one.

Met een close-up van kleine bloemetjes met kraaltjes. 

With a close-up of little flowers with beads.

En het derde blok.

And the third block.

En dit is hoe het patroon er uit ziet.
Je kunt het nog steeds bestellen. Klik hier. Ik ga die van mij 'Eliza Jane' noemen, want ik ben van plan een paar blokken te veranderen.This is what the pattern looks like. It is still available. Click here. I am going to call mine 'Eliza Jane', because I am planning to alter a few blocks.

Nu ben ik bezig met het vierde blok, eerst alle deeltjes op freezerpaper overtrekken....op de stofjes strijken...

Now I am doing the fourth block, first I trace all the parts on freezerpaper...iron them onto the fabrics

...en leg dan de eerste laag op de achtergrondstof. Dat is 'Kona Snow'.

...and then I put the first layer down on the background fabric. That is 'Kona Snow'.

Dan haal ik het freezerpaper er af, en rijg ze vlug vast in het midden....

Then I take the freezer paper off, and quickly thread-baste them onto the fabric.....

....en dan kan ik heerlijk gaan appliqueren.

...and then the applique feast can start.

Soms gaan we ook even weg. Er is een oud kerkje in de buurt met heel veel sneeuwklokjes..

Sometimes we go out. There is a small old church near us with lots and lots of snowdrops...

Overal staan ze....

They are everywhere....

Waar je ook wandelt....

Wherever you walk...

Met het mooie weer heb ik ook maar vast wat viooltjes opgehaald.

With the beautiful weather I got some pansies too.

Intussen ben ik ook begonnen met de voorbereiding van een rand, want die randen zijn 2.25 meter lang (langs 5 blokken van 45cm). En ik wil niet alle randen tegelijk aan het eind maken als de blokken af zijn. Hier maak ik de plastic overlay.

In the meantime I have also started preparing one of the borders, because they are 90 inches long (there are 5 blocks of 18 inches). And I don't want to do them all together after I have finished the blocks. Here I am tracing the plastic overlay.

Dan gaan we boodschappen doen en is er een kleine wachttijd.... Suffolk schapen met lammetjes !

Then we go shopping, and there is a traffic jam... Suffolk sheep with lambs!

En ik word helemaal gelukkig van het maken van het vierde blok!

And working on the fourth block makes me feel very happy!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Thursday, 21 February 2019

"Sarah and Mary...."


Er zijn weer een paar blokken af van de Sarah Morrell quilt. Het patroon is van Di Ford, maar zij ontwerpt ook zulke prachtige reproductie stofjes. In de Windermere serie is een mooi panel, met een boeketje bloemen in een cirkel. Het boeketje heb ik er uit geknipt, en de cirkel geappliqueerd op een mooi stofje.

I finished some more blocks for the Sarah Morrell quilt. The pattern is by Di Ford, but she has also designed beautiful reproduction fabrics. In the Windermere line there is a lovely panel, with a bouquet of flowers in a circle. I cut out the bouquet, and appliqued the circle onto a lovely fabric.

Hier zie je het panel nog intact onder het romantische paartje.

Here you can see the panel still intact underneath the fabric with the romantic couple.

Inmiddels was blok 18 ook af,

In the meantime I had finished block 18 as well,

 ...en was ik roosjes aan het knippen voor een van de broderie perse blokken...


..and I was cutting roses for one of the Broderie Perse blocks....

toen ik opeens een ander boeket vond dat me heel erg aan de poezie albums van vroeger deed denken


when I found another bouquet that reminded me of my old autograph books that I had when I was a child.

 Al heel gauw was die ook af.

Very soon that one was finished too.

Tussendoor hadden we een paar donkere natte dagen en heb ik scones gebakken, heerlijk bij de koffie.

Sometimes we had a few dark, damp days, and I baked scones, lovely with coffee.

Toen was het opeens prachtig weer en gingen we wandelen.

Then the weather suddenly turned beautiful and we went for a walk.

Wie zegt dat schapen alleen maar gras eten??

Who says that sheep eat only grass??

Deze boom was ook al zo mooi in de zon.

This tree was so beautiful in the sunshine.

En toen kwam ik een mooi bloemenstofje van Mary Koval tegen, dus die heb ik ook op een achtergrond geappliqueerd. Het lijkt net een ouderwets poezie plaatje.

Then I came across a lovely floral by Mary Koval, so I appliqued that on a background as well. It is just like an old picture from a Dutch child's autograph book.

Tussendoor ben ik bezig met deze vogels, maar dat gaat langzaam!

In between other things I am working on these birds, but that is a slow job!

En de schaapjes worden ook uit het weiland gehaald...

The sheep are taken out of the field...

...met hond en quadbike de weg op. 

....onto the road with dog and quadbike.

ook ben ik bezig met het volgende blok van Mary Simon.
Hier zie je het patroon. Ik heb geloof ik elf blokken af, en ik probeer de originele zo getrouw mogelijk na te maken..

I am also working on the next Mary Simon block. Here is the pattern. I have finished eleven blocks, and I am reproducing the original as closely as possible...

Het begin van het nieuwe blok met een watermeloen er in..

The beginning of the new block, with a watermelon in it.

Fijne dag!

Enjoy your day!

Jane

Tuesday, 12 February 2019

"Mary Simon again........"


Tussen alle bedrijven door ben ik ook weer bezig met Mary Simon, de reproductie Baltimore quilt. 

In between everything else I am working on Mary Simon, the reproduction Baltimore quilt.Dit blok ligt er al een hele tijd, eigenlijk sinds we gingen verhuizen, nu al weer meer dan twee jaar geleden.

I was last working on this block before we moved, two and a half years ago!


Het vogeltje boven de mand moet ook nog een oogje hebben, dus ik pak mijn zakje met oogjes-stofjes en daar zit een mooie bij die precies goed is.

The little bird still needs an eye, so I get my bag with eye-fabrics and there is exactly the right one!

Dus een speld er in en ik kan het vast zetten.

So after pinning it I can applique it.

Intussen hadden we ook wat sneeuw op de bergen..

We also had some snow on the mountains....

...en aan het eind van de middag was de top van de berg roze!

...and at the end of the afternoon the top of the mountain was pink!

Even later was de lucht helemaal paars.

Half an hour later the sky was purple.

Lekker weer om te appliqueren, en ook om te studeren, want sinds twee jaar geleden ben ik bezig met een 6 jarige studie aan de Open Universiteit, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

It is lovely weather for applique, but also for studying. Since two years ago I am doing an Open University degree course in Classics for 6 years.

Maar toch komt eindelijk mijn Mary Simon blok af....

But at last my Mary Simon block is finished....

...en ben ik ook bezig met een Sarah Morrell blok, de Fleur de Lys, onder toezicht van Septimus en Hector :)

...and I am also working on a Sarah Morrell block, the Fleur de Lys, under supervision of Septimus and Hector :)

Soms is de sneeuw weer weg, en krijgen we mist in de bergen.

Sometimes the snow disappears and we get beautiful mountain mists.

...en vanaf de ontbijttafel kan ik deze schaapjes zien. 

...and from the breakfast table I can see the sheep.

Het begint echt wel lente te worden met overal sneeuwklokjes.

Spring is really on the way with snowdrops everywhere.

Volgende keer weer meer over Sarah Morrell.
Fijne dag!

Next time more about Sarah Morrell.
Have a nice day!

Jane


Friday, 25 January 2019

Sarah Morrell and Lambs!!.........Sarah Morrell en lammetjes!!


Er zijn weer een paar blokken af voor de Sarah Morrell quilt van het patroon van Di Ford. Het blauw is wat donker op de foto.

Another few blocks are finished for the Sarah Morrell quilt. The patterns is by Di Ford. The blue is a bit too dark in the photo.

Hier kun je het beter zien. Het duurde wel een tijd voordat ik naar mijn gevoel de juiste stofjes bij elkaar had gezocht! En toen veranderde ik het stofje voor de ster en de puntjes toch nog weer:)

Here it is better. It took quite a while before I had found the right fabrics that I thought would go together. And even then I changed the fabrics for the star and the points again:)
 
Maar eindelijk was het zover, en kon ik de deeltjes op freezerpaper strijken en witte lijntjes erlangs tekenen op de stof.

But at last I could iron the freezer paper templates onto the fabric and draw white lines around it.


Ja, zo leek het me wel wat.

This looked quite nice.

Dinsdag kwamen Nicholas en Catalina heel onverwacht een dagje, helemaal uit Worcestershire! Wat leuk was dat! En Nicholas had iets moois voor me gemaakt wat ik kon gebruiken voor mijn blokken, een mooi werkblad! (zie volgende foto)

On Tuesday  Nicholas and Catalina came totally unexpected for the day, from Worcestershire! That was so lovely! And Nicholas had made something for me that I could use for my blocks, a lovely work-tray! (see the following picture!)


Het was zo leuk om hier aan te werken. Ik appliqueerde helemaal om de blauwe 'bladeren', zonder ze eerst aan elkaar te zetten, en het gelukte! Het beertje Septimus houdt toezicht.

It was so much fun to work on this block. I decide to applique all around the blue 'leaves' instead of piecing them together first. My little bear Septimus keeps an eye on it.


Intussen voel ik me nog steeds niet helemaal de oude, hoewel de hoest langzamerhand beter wordt. Maar soms voel ik me nog wel zoals Anne of Green Gables in dit plaatje (klik op de foto om te vergroten).

In the meantime I still don't feel totally well, although the cough is slowly disappearing. But sometimes I still feel like Anne of Green Gables in this picture (click on the picture to see it bigger). 


Dit was ook een leuk blok met broderie perse, en die leuke randen van driehoekjes eromheen.

This was also a nice block to make, with the broderie perse, and the edges of triangles. 


Het leuke van deze quilt is dat je van alles doet, niet alleen broderie perse maar ook piecen en 'gewone' applique.

The good thing about this quilt is that there are different techniques, not just broderie perse, but also piecing and 'normal' applique.


Wat een zootje! Nog een heel gedoe om ze allemaal weer op volgorde te krijgen. Net een legpuzzel :)

What a mess! It was quite a job to get them all in the right order. Just like a jigsaw:)


En dan wordt het steeds leuker. Achter de broderie perse ligt nog het freezerpaper wat ik er achter had geplakt zodat ik kon zien hoeveel ruimte ik beschikbaar had.

And then it is so much fun to watch the progress. The white behind the broderie perse is the freezerpaper that I had ironed on the back to see how much space I had.


En nu is het tijd voor weer een nieuw blok, deze keer weer 'gewone' voor mij needleturn applique. Ik doe deze quilt niet vanaf het begin, maar zoek steeds een blok uit wat me wel leuk lijkt om te doen.

And now it is time for a new block, this time with 'normal' applique, of course needleturn for me. I am not making the blocks in order, but just choose a block that I feel like doing.


Eerst maar even om de lijntjes van het patroon knippen. Want die achtergrondstof zit erachter, en als je daar in knipt......

First I cut around the lines, which is tricky with the background fabric behind it. The idea of cutting into that....


Maar alles gaat goed, en ik kan nu een heel eind needleturnen, want voordat ik om al die lijntjes van dat blok ben....

But it all goes well, and I can start to needleturn all around the lines. It will take some time before I have got around the whole blok....

En ze zijn er weer! De lammetjes! Ik ben nog niet echt buiten geweest, maar mijn lief vanmorgen wel....

They are back! The lambs! I have not really been outside but my husband went out this morning.....


En als er dan een trein langs komt, en moeder gaat rennen, moeten we wel mee, zo hard mogelijk!

And when a train comes by, and mum starts running, you have to make sure that you keep up!


We hebben wat sneeuw gehad, maar alleen op de bergen die we vanuit ons huis kunnen zien. Wel mooi trouwens!

We did have some snow, but really only on the mountains that we can see from our house. A lovely sight!

Fijne dag

Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...