Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Tuesday, 26 March 2019

"A bird in spring..."


Met de komst van de lente was ook dit blok af, de vierde van de Elizabeth MacCullough Hervey quilt, mijn 'Eliza Jane'.

With the coming of spring the fourth block of my 'Eliza Jane' was finished.


Het is altijd zo leuk om een nieuw blok te beginnen.
 

It is always so exciting to start a new block


Van alles komt er bij...

Gradually it starts to build up...

 

Het vogeltje paste precies op de tak...

The bird was just right for the branch...


Opeens sneeuwde het weer...zielig voor al die narcissen aan de andere kant van het weggetje... 

Suddenly it snowed again, not nice for the daffodils on the other side of the lane...


Voor alle deeltjes die eigenlijk niet zo goed passen heb ik een leuk blikje. Dan komen die misschien de volgende keer weer aan de beurt.

All the little parts that don't look good after all, go in a nice tin, maybe they will be used next time.Een bloem van zijde..

A flower made of silk..


En een mooi boek waarin ik alles opschrijf over elk blok, met de datum, en allerlei dingen die gebeuren terwijl ik het blok aan het maken ben.

And a lovely journal in which I write everything to do with the quilt, for example dates and other things that are happening while I am making the blocks.


Toen we naar de kerk gingen was er bezoek...

When we went to church there were visitors...


Intussen had ik ook de eerste rand voorbereid. Vier randen van 2.25 meter lang wil ik niet allemaal aan het eind doen.

In the meantime I had prepared the first border. Four borders of 90 inches were not really something I wanted to do at the end...


Eerst weer de stengeltjes en de blaadjes, de eerste laag..

First stems and leaves, the first layer...

Om de freezer papers heb ik getekend met een Clover witte pen, maar het kan natuurlijk ook met een wit potlood.

I draw around the freezerpaper with a Clover white pen, but of course a white pencil is also possible.


Sommige rozenknopjes worden gedaan met reverse applique. Ik heb het freezerpaper even laten zitten voor de foto. Normaal haal ik het eraf voor het appliqueren.

Some rosebuds have to be done in reverse applique. I left the freezerpaper for the picture. Normally I take it off while I am stitching.


Er moeten 14 van die rozenknopjes in de rand...

There are 14 of these rosebuds in de border...
 


Dan roept mijn lief me, want er is een mooie wolk boven de besneeuwde top.

Then my husband calls me as there is a beautiful cloud above the snowy top.


En is dit geen schatje?

Isn't this a sweetie?


De ondergaande zon geeft de bergen soms zo'n mooie kleur.

At sundown the mountains sometimes take on a beautiful colour.


Intussen ga ik verder met de rand.....

And I carry on with the border.....

Fijne dag!

Happy Stitching!

Jane

Friday, 1 March 2019

"...Eliza Jane..."Misschien weet je nog dat ik een paar jaar geleden begonnen ben met een Baltimore quilt, die Elizabeth McCullough Hervey heette? Dit was het eerste blok.

Perhaps you remember that I started a Baltimore quilt, called Elizabeth McCullough Hervey quilt a few years ago? This was the first block.En een close-up...

And a close-up...

Ik had drie blokken af. Hier is de tweede.

I had finished three blocks. Here is the second one.

Met een close-up van kleine bloemetjes met kraaltjes. 

With a close-up of little flowers with beads.

En het derde blok.

And the third block.

En dit is hoe het patroon er uit ziet.
Je kunt het nog steeds bestellen. Klik hier. Ik ga die van mij 'Eliza Jane' noemen, want ik ben van plan een paar blokken te veranderen.This is what the pattern looks like. It is still available. Click here. I am going to call mine 'Eliza Jane', because I am planning to alter a few blocks.

Nu ben ik bezig met het vierde blok, eerst alle deeltjes op freezerpaper overtrekken....op de stofjes strijken...

Now I am doing the fourth block, first I trace all the parts on freezerpaper...iron them onto the fabrics

...en leg dan de eerste laag op de achtergrondstof. Dat is 'Kona Snow'.

...and then I put the first layer down on the background fabric. That is 'Kona Snow'.

Dan haal ik het freezerpaper er af, en rijg ze vlug vast in het midden....

Then I take the freezer paper off, and quickly thread-baste them onto the fabric.....

....en dan kan ik heerlijk gaan appliqueren.

...and then the applique feast can start.

Soms gaan we ook even weg. Er is een oud kerkje in de buurt met heel veel sneeuwklokjes..

Sometimes we go out. There is a small old church near us with lots and lots of snowdrops...

Overal staan ze....

They are everywhere....

Waar je ook wandelt....

Wherever you walk...

Met het mooie weer heb ik ook maar vast wat viooltjes opgehaald.

With the beautiful weather I got some pansies too.

Intussen ben ik ook begonnen met de voorbereiding van een rand, want die randen zijn 2.25 meter lang (langs 5 blokken van 45cm). En ik wil niet alle randen tegelijk aan het eind maken als de blokken af zijn. Hier maak ik de plastic overlay.

In the meantime I have also started preparing one of the borders, because they are 90 inches long (there are 5 blocks of 18 inches). And I don't want to do them all together after I have finished the blocks. Here I am tracing the plastic overlay.

Dan gaan we boodschappen doen en is er een kleine wachttijd.... Suffolk schapen met lammetjes !

Then we go shopping, and there is a traffic jam... Suffolk sheep with lambs!

En ik word helemaal gelukkig van het maken van het vierde blok!

And working on the fourth block makes me feel very happy!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Thursday, 21 February 2019

"Sarah and Mary...."


Er zijn weer een paar blokken af van de Sarah Morrell quilt. Het patroon is van Di Ford, maar zij ontwerpt ook zulke prachtige reproductie stofjes. In de Windermere serie is een mooi panel, met een boeketje bloemen in een cirkel. Het boeketje heb ik er uit geknipt, en de cirkel geappliqueerd op een mooi stofje.

I finished some more blocks for the Sarah Morrell quilt. The pattern is by Di Ford, but she has also designed beautiful reproduction fabrics. In the Windermere line there is a lovely panel, with a bouquet of flowers in a circle. I cut out the bouquet, and appliqued the circle onto a lovely fabric.

Hier zie je het panel nog intact onder het romantische paartje.

Here you can see the panel still intact underneath the fabric with the romantic couple.

Inmiddels was blok 18 ook af,

In the meantime I had finished block 18 as well,

 ...en was ik roosjes aan het knippen voor een van de broderie perse blokken...


..and I was cutting roses for one of the Broderie Perse blocks....

toen ik opeens een ander boeket vond dat me heel erg aan de poezie albums van vroeger deed denken


when I found another bouquet that reminded me of my old autograph books that I had when I was a child.

 Al heel gauw was die ook af.

Very soon that one was finished too.

Tussendoor hadden we een paar donkere natte dagen en heb ik scones gebakken, heerlijk bij de koffie.

Sometimes we had a few dark, damp days, and I baked scones, lovely with coffee.

Toen was het opeens prachtig weer en gingen we wandelen.

Then the weather suddenly turned beautiful and we went for a walk.

Wie zegt dat schapen alleen maar gras eten??

Who says that sheep eat only grass??

Deze boom was ook al zo mooi in de zon.

This tree was so beautiful in the sunshine.

En toen kwam ik een mooi bloemenstofje van Mary Koval tegen, dus die heb ik ook op een achtergrond geappliqueerd. Het lijkt net een ouderwets poezie plaatje.

Then I came across a lovely floral by Mary Koval, so I appliqued that on a background as well. It is just like an old picture from a Dutch child's autograph book.

Tussendoor ben ik bezig met deze vogels, maar dat gaat langzaam!

In between other things I am working on these birds, but that is a slow job!

En de schaapjes worden ook uit het weiland gehaald...

The sheep are taken out of the field...

...met hond en quadbike de weg op. 

....onto the road with dog and quadbike.

ook ben ik bezig met het volgende blok van Mary Simon.
Hier zie je het patroon. Ik heb geloof ik elf blokken af, en ik probeer de originele zo getrouw mogelijk na te maken..

I am also working on the next Mary Simon block. Here is the pattern. I have finished eleven blocks, and I am reproducing the original as closely as possible...

Het begin van het nieuwe blok met een watermeloen er in..

The beginning of the new block, with a watermelon in it.

Fijne dag!

Enjoy your day!

Jane

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...