Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 19 April 2017

"Antique quilts"


Het nieuwe blok gaat niet erg vlug - veel te veel leuke afleiding hier! :)

The new block is not progressing very fast - too many wonderful distractions here! :)


Maar het is ook wel een vrij ingewikkeld blok, met veel laagjes.

But it is a rather complicated block, with lots of layers.

Voordat ik deze bloem kan vastzetten, moeten alle onderliggende laagjes af zijn.

Before I can sew this flower, all the underlying pieces have to be finished.

En op deze bloemblaadjes moet straks het midden van deze bloem.

The centre of the flower, with several pieces, will go on top of these petals.

En toen zag ik opeens iets op het internet (klik hier om te zien waar het over gaat)

And then I saw something on the internet (click here to see the details)

Daar moest ik echt wel naar toe. Mijn lief wilde wel mee, want in Leyburn is ook een spoorweg....
Onderweg zagen we mooie bloesems...

I had to go there of course. My husband was happy to come, especially as there is a preserved railway in Leyburn....
On the way we saw some beautiful blossoms...

En een prachtig Swaledale schaap...

A beautiful Swaledale sheep...

met schattige Swaledale lammetjes.

with lovely Swaledale lambs.

De quilts waren achter glas...

The quilts were behind glass

maar dat was niet erg, want ze waren goed te zien.

but that did not matter, because it was easy to look at them.

Hexagonnen...

Hexagons..

en nog meer...

and some more...

En ik was helemaal verliefd op deze prachtige stukken uit 1780. 

I totally fell in love with these beautiful pieces from 1780.

Een close-up..

A close-up.

En dit zijn "antieke" kleurtjes.......?

And these are "antique" colours...?

...deze ook, uit 1780.

...this one also, from 1780.

En hier nog eentje, ook zo'n antieke....

And here is another one, also antique....

Deze was een eeuw later, iets bedaarder van kleur.

This one was about a century later, the colours a little softer.

Bijna bij huis, zagen we dat de koeien buiten zijn! Hier ligt een dame met klein grut.

Nearly home, just down the road, we saw that the cows are out! Here is a lady with several small calves.

En opeens zag ik dat er een kalfje aan het drinken was..

I suddenly saw one of the calves drinking..

"Of ben je soms jaloers?"

"Or are you jealous?"

Ook ben ik begonnen met het doorquilten van mijn Baltimore quilt, die ik in 2011 af had.....

I have also started quilting my Baltimore quilt, which I finished in 2011....

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Tuesday, 11 April 2017

"Blaadjes, Bloemen en Lammetjes......Leaves, Flowers and Lambs"


Soms moet er een blaadje teruggespeld worden, zodat ik kan zien wat ik doe. Hier moest een stengeltje onder. 

Sometimes I have to pin a piece back, so that I can see what I am doing. Here I had to applique a stem underneath.

Een paar bloemen in dit Mary Simon blok moest ik apart doen, voordat ik ze erop kan zetten.  Er moeten reverse applique 'gaatjes' in komen. 

In this Mary Simon block I have to make a few flowers 'off-block', before I can pin and baste them on. They have to have reverse applique 'holes'.

Voor het geval je niet weet wat de Mary Simon quilt is, hier is een foto van het eerste blad van het patroon. Ik heb nu negen blokken af. Dus ik kan nog even verder....:)

In case you don't know which one the Mary Simon quilt is, here is a picture of the pattern front page. I have finished nine blocks, so I can carry on for a while...:)

Het begint nu wel echt lente te worden. De kastanje bomen komen ook al uit.

Spring is everywhere. The chestnut trees are coming out too.

Er komen hier nu steeds meer Swaledale lammetjes....

And I see more and more Swaledale lambs...

...nog een paar...

....a few more....

...en een heel kleintje.

...and a very small one.

Een Black Welsh Mountain schaap met haar kleine lammetjes, die ik heel mooi vind, en waar ik in de zomer weer wol van krijg.. 

A Black Welsh Mountain ewe with her tiny lambs. I really like them, and will get some more of their wool in the summer.

Afgelopen zaterdag waren we in een klein dorpje waar de schapen en lammetjes overal rond lopen.

Last Saturday we were in a small village where the sheep and lambs walk around everywhere.

Ze staan bij de voordeur te wachten....

They are waiting at the front door...

...bij een voetbruggetje...

...near a footbridge..

...over de weg...

...on the road....

...of gewoon lekker luieren.

...or  just lying around, being lazy.

Bij de schommels spelen is trouwens ook wel leuk! 

Playing with the swings is fun too!

En dit schatje stond me van heel dichtbij te bekijken, terwijl ik fotos aan het nemen was...

And this little sweetheart was studying me from very close, while I was taking pictures...

Fijne dag! 

Enjoy your day!

Jane

Wednesday, 5 April 2017

" Footpaths.......wandelpaadjes"


Het mandje is bijna af...

The basket is nearly finished...

We gaan nog steeds wandelen. Hier is een van mijn favoriete wandelpaadjes.

We still go walking. Here is one of my favourite footpaths.

We krijgen wel bekijks onderweg van de Herdwicks.

The Herdwicks are our audience on the way. 

Dit Swaledale schaap wil het ook even goed zien. 

This Swaledale sheep wants to get a good look too. 

De bergen zien er heel indrukwekkend uit vergeleken met dat huisje. 

The mountains look very impressive compared to the house.

En de Sleedoorn bloesem begint te komen.

The Blackthorn is coming into blossom.

En op de heg zit een winterkoninkje naar ons te kijken. 

And on the hedge a little wren is looking at us.

Overal beginnen ook wilde bloemen uit te komen. 

Everywhere wild flowers are beginning to appear.

Dit is ook een weggetje waar we graag wandelen. We kunnen vanuit ons huis alle kanten op.

This is another road where we love walking. From our house we can walk in all directions.

Een heel nat voetpaadje... 

A very wet footpath....

En dan weer lammetjes. Ze beginnen in groepjes te spelen...

Lambs again. They are beginning to form gangs... 

Dit is mijn mammie!

This is my mummy!

Deze twee schapen vinden het prachtig om even te poseren...:)

These two sheep love posing.....:)

En deze denken wel dat ik voer heb meegebracht...:

And these do think that I brought food with me...:) 

Nu het mandje van het blok bijna af is, kan ik ook verder met de bloemen... hier zie je ze onder het plastic waar het patroon op staat.

Now the basket of this block is nearly finished, I can do the flowers...here you see them under the plastic overlay.

Het volgende laagje is helemaal klaar voor needleturn...

The next layer is all ready for needleturn...
En intussen was het alweer avond. Ik kan het nooit laten om de bergen te fotograferen als ze er zo mooi uitzien....

And in the meantime it was evening again. I can never resist taking a photo of the mountains when they look like this...

Fijne dag!

Have a nice day!

JaneRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...