Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 30 January 2013

"Vaasjes Romantiek.............Romantic Vase"

Eindelijk kan ik deze vaas maken, waarvoor ik dit speciale stofje had bewaard.......

At last I can start on this vase, for which I had kept a special fabric....

En waarom?
Nou, deze quilt maak ik voor onze schoondochter Catalina. Weet je nog dat bruidje waar ik het een paar blogjes geleden over had? (click)

And why?
Well, I am making this quilt for our daughter-in-law Catalina. Do you remember the bride I wrote about a few blogs ago? (click)

Catalina houdt van paarden. Vandaar dat ik de eerste vaas van een mooi paardenstofje maakte.

Catalina loves horses. That is why I made the first vase from a nice horsey fabric.
Catalina is ook helemaal weg van paars. En omdat er in deze quilt bijna geen paars voor komt, behalve een paar druifjes, heb ik een paarse achterkant stof besteld uit Amerika. Die kwam vanmorgen......

Catalina also loves purple. And because I am not putting much purple in this quilt, except for a few grapes, I have ordered a purple backing fabric from America. That arrived this morning.....

Maar ze houdt ook veel van vogeltjes, vandaar dat ik dit vazenstofje wilde gebruiken....Die twee zien het wel zitten met mekaar....

But she also loves birds, and that is why I wanted to use this fabric for the vase... Those two are definitely up to something...
Dit wordt trouwens weer een fantastisch leuk blok, met minstens 36 blaadjes.

This is going to be another wonderful block, with at least 36 leaves.

Hoewel ik voorhoofdsholte ontsteking opgelopen heb, hoef ik gelukkig niet onder de Dear Jane te kruipen, maar kan ik gewoon bij de kachel zitten, met glazen water en medicijnen, en af en toe wat blaadjes knippen...

Although I have been struck with sinusitis, I don't have to creep into bed under the Dear Jane, but I can sit by the fire, with glasses of water and medicines, and I can cut some leaves...

Ik heb wel wat aan dit blok veranderd, daarover meer de volgende keer...
En eigenlijk vind ik 'Bountiful Life' een veel mooiere naam dan 'Civil War Brid'e. Misschien moet ik deze een eigen naam geven, want het wordt een mengseltje van de originele Bird of Paradise en de Civil War Bride.
Fijne dag!

I have altered some things in this block - more about that next time... 
And I really prefer the name 'Bountiful Life' to 'Civil War Bride'. Perhaps I should give this one a special name, as it is going to be a mixture of the original and the Civil War Bride...
Enjoy your day!

Jane


Monday, 28 January 2013

"In Mei leggen alle vogeltjes een ei........In May all birds lay eggs"


Ja toch? Of niet....? Alle vogeltjes leggen toch eitjes als het lente is?

I have always learnt that May is the month for birds to lay eggs. True?


Maar dit blok lijkt wel herfst, met die eikeltjes.....hoe kan dat dan?

But this block looks more like autumn, with the acorns on the tree...how is that possible?

Dat heeft me dusdanig bezig gehouden, dat ik op speurtocht ben gegaan op het internet.
Dit vogeltje is een Amerikaans roodborstje, wel heel anders dan die van ons, en ik ontdekte dat het een symbool is van de lente, en als eerste vogel eitjes legt, hele mooie blauwtjes.

I was so bothered by this that I started doing some research on the internet.
The bird on this block is an American robin, quite different than our robin, and I discovered that it is a symbol of spring, and is almost the first bird to lay eggs after the winter, beautiful blue ones.

Tot dusver klopt het, maar die eikeltjes dan?
Toen ontdekte ik dat de eikels van een Amerikaanse rode eikeboom 18 maanden nodig hebben om rijp te worden. Dus die zitten dan in de lente wel aan de boom.

So far it is right, but what about the acorns?
Then I discovered that the acorns on the American Red Oak take 18 months to ripen. so in spring there will be acorns on the tree. 

Dus ik ben weer helemaal gelukkig, het klopt allemaal.
Nu kan ik met een gerust hart weer aan het volgende blok beginnen, van deze prachtige quilt, die wel onder drie namen doorgaat - de originele Bird of Paradise had vierkante blokken, en er was geen bruidegom (alleen maar een patroon ervan). De Civil War Bride versie van Corliss Searcey heeft langwerpige blokken, en een andere rand. 'Bountiful Life' van Karen Mowery heeft ook vierkante blokken, maar er is opeens ook een bruidegom (gelukkig maar!)
Het is zo leuk dat Ageeth en Ingrid ook met deze prachtige quilt zijn begonnen - ik ben benieuwd wie er nog meer volgen?

So I am all happy again, everything fits.
Now I can start on the next block of this beautiful quilt, that by now has got three names, the original Bird of Paradise had square blocks, and there was no bridegroom (only a template of one). The Civil War Bride adaptation by Corliss Searcey has rectangular blocks, and a different border. The 'Bountiful Life' adaptation by Karen Mowery has square blocks and a bridegroom has appeared (fortunately!).
It is nice that Ageeth and Ingrid have also started this quilt.

Fijne dag!
Enjoy your day!

Jane

Friday, 25 January 2013

"Wat zijn dat nou..?.....What are those...?"

Paddestoeltjes?
Nee, eigenlijk gewoon eikeltjes......dat denk ik tenminste....;o).

Little toadstools?
No, just acorns,  at least, that's what I think....

...maar bij eikeltjes hoort een eikel-boom, en een eikel-boom heeft interessante blaadjes......met allemaal golvende randjes.....er zijn er 16 in dit blok van de Civil War Bride quilt.

...but when you see acorns, there is an oak tree, and an oak tree has interesting leaves...lots of them...with scalloped edges....there are 16 of them in this block of the Civil War Bride quilt.

Dat doet me ineens denken aan onze eikeblad-hortensia. Die ziet er nu zo uit...

It makes me think of our oak-leaf hydrangea. That looks like this at the moment...

Eergisteren hadden we de hele dag sneeuw, zo mooi...

The day before yesterday, we had snow all day, so beautiful....

...maar het is bijna allemaal weer weg, en het regent, en het is me toch KOUD!
Als je dan dit ziet in de tuin, weet je - het is gauw weer lente!

...but it is nearly all gone again, and it is raining now, and there is a very cold wind.
When you see this in the garden, you know - it will be spring soon!

Ik ga weer verder met de eikeblaadjes. Fijne dag!

I am going to stitch some more oak leaves. Enjoy your day!

Jane

Wednesday, 23 January 2013

"Paradijsvogel..........Bird of Paradise"

Je zult maar zoiets in je tuin zien.....!

Just imagine something like this in your garden...!

Toen ik begon met deze quilt, dacht ik dat dit weer een pauw was, maar op de originele quilt staat een klein labeltje van katoen er onderaan, met erop geschreven 'Bird of Paradise'.

When I started this quilt, I thought that this was another peacock, but on the original quilt is a small cotton label, with 'Bird of Paradise' written on it.

Dit was een fantastisch leuk blok om te maken. Je kunt jezelf helemaal uitleven met al die kleurtjes. Eerst had ik hem in rose en blauw willen doen, maar uiteindelijk werd het toch anders. Soms liggen lapjes naar je te roepen dat ze ook in de quilt willen. Ja, en dan moet je toch wel......;o)

This was a wonderfully exciting block to make. You can go mad with colours. At first I wanted to make him in blue and pink, but I changed that idea. Sometimes certain fabrics lie there yelling at you that they want to go in the quilt. So what do you do...?

Gisteravond even alle blokken bij elkaar gelegd, die ik al heb, helemaal nieuwsgierig hoe het zou staan....

Last night I laid out all the blocks I have made so far, just to see what it would look like....

Heerlijk, ik mag nog 11 blokken!!!! Het eind is gelukkig nog niet in zicht! Ik voel me net een kind in een snoepjeswinkel....*~*
Nog een keer.....


Oh, wonderful, I can still do 11 blocks. Fortunately the end is not in sight yet! I feel like a child in a sweet shop...
Once more.....
Fijne dag!  
Enjoy your day!

Jane

Monday, 21 January 2013

"Veertjes........Feathers"

Als afwisseling van het veertjes appliceren, kijk ik af en toe in een van mijn quiltboeken. Deze had ik volgens mij al een hele tijd niet gezien.
En wat een verbazing, op de zesde bladzijde staat een prachtige foto van de originele Civil War Bride oftewel Bird of Paradise quilt! Als je het leuk vindt, zal ik je er wat meer over vertellen, en kun je zien hoe ver ik ben...

As a change from stitching feathers, I sometimes look through one of my quiltbooks. This one I had not seen for a long time. What a surprise to see a beautiful photo of the original Civil War Bride aka Bird of Paradise quilt. If you like, I'll tell you a bit more about it, and show you how far I have got...

Deze quilt heeft een heel interessante geschiedenis. De originele blokken zijn vierkant. Corliss Searcy heeft hem opnieuw getekend met langwerpige blokken, en veranderde de randen. Dat patroon hen ik drie jaar geleden besteld in Australie .Dit was het eerste blok...

This quilt has a very interesting history. The original blocks are square. Corliss Searcy drew it and made the blocks rectangular and changed the borders.  I bought the pattern three years ago from Australia. This was the first block..Het tweede blok is waar de naam eigenlijk vandaan komt. Er wordt gedacht dat het een bruidsquilt was, maar het is altijd een top gebleven, dus nooit afgemaakt.

The second block has to do with the name 'Civil War Bride'.  They think it was a brides quilt, but it was never finished...

Toen de top aan het museum werd gegeven, waren de originele patronen (op krantenpapier!) erbij, met ook een patroon van een man, de bruidegom? Maar er was geen man op de quilt top. Er was alleen maar een bruidje...
Waarom? Men trok de conclusie dat de toekomstige bruidegom omkwam in de Civil War, en dat er in plaats van het bruidegom blok, wat bloemetjes werden geappliceerd.
Zo bleef het bruidje alleen op de quilt, ongetrouwd, en de top werd in de kast gelegd.

When the top was given to the museum, the original patterns came with it (on newspaper!), with also a pattern for a man, the bridegroom? But the man was not on the quilt top. The conclusion was that the future bridegroom perished in the Civil War, and that the flower block was stitched instead.
The bride-to-be stayed alone on the quilt top, unmarried, and the top was put away in a drawer.
Gelukkig maar, dat het uiteindelijk toch weer tevoorschijn kwam!

It is good, that it surfaced again at last!
Want nu kunnen wij het na maken..

Because now we can make one too...
En wat is het een fantastich leuke quilt om aan te werken...

And it is a wonderful quilt to work on...
Ik heb trouwens het zesde blok overgeslagen, want misschien maak ik daar een bruidegom blok van..
Het is een blok met ontzettend veel blaadjes, dus er zouden er best wat minder op kunnen...

I have skipped block 6, because I might make that into a bridegroom block... It is a block with thousands of leaves, so it can do with a few less..

De bruid was trouwens wel  voor gezond eten, met al die vruchten...!

The bride seems to have liked healthy eating, with all the fruit..!
Voorlopig ga ik gewoon door met de andere blokken, en ik verheug me nu al weer op de volgende! Gek hoor, want deze is nog niet eens af!!

I am carrying on with the other blocks first, and I am already looking forward to the next one! Strange, because this one isn't even finished yet!
Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

.

Saturday, 19 January 2013

"Sneeuw......Snow"

Ze hadden ons gisteren minstens 10 cm sneeuw beloofd. Ik bleef lekker thuis, en maakte het blok van de Civil war Bride quilt af. Lekker gezond he, al die vruchten?

They had promised us lots of snow yesterday, at least 2 inches. I stayed at home, and finished the Civil war bride quilt block. Looks nice and healthy, all the different fruit - 5 a day!

De sneeuw kwam, nou ja, sneeuw, het werd een beetje wittig. Ik ben maar eens om het huis gegaan,  foto's maken... Ga je even mee?
De tuin ziet uit op het Westen.

The snow came, well, snow...it became a little bit white. I went around the house with my camera...would you like to come?
The garden looks West.

Dit uitzicht op het Noorden kennen jullie langzamerhand wel...

By now you will have seen this view, to the North, in other pictures ...

Als ik zit te handwerken, kijk ik altijd uit op het Oosten, en zie ik dit...

When I sit by the fire stitching, I look towards the East and I see this..

De schaapjes waren best blij dat er niet zoveel sneeuw lag - uitzicht naar het Zuiden.

The sheep were very happy that there was not much snow - this is to the South.

Dus...geen sneeuwmannetjes in de tuin, en gisteravond zagen we alleen nog wat witte bergen in de verte..
Ik heb wel geleerd dat het woord voor sneeuwvlokken in Welsh 'pluen eira' letterlijk 'sneeuw-elfjes' betekent. grappig he?

So...no snowmen, or sledging down the hill. Late afternoon we only saw a few white hills in the distance...
I have learnt that the Welsh word for snowflake 'pluen eira' means literally 'snow-fairies'. Isn't that nice?

Dus ik ga maar lekker weer verder met het volgende blok..

And I am starting on the next block..

Fijne dag!
Enjoy your day!

Jane

Thursday, 17 January 2013

"Blaadjes.........Leaves"

Tjongejonge, wat zitten er veel blaadjes in deze Civil War Bride quilt..

There are a lot of leaves in this quilt...

Gistermorgen zag de lucht er zo uit om ongeveer half acht....

This is how the sky looked yesterdaymorning about 8.30...

Dan denk je dat er beslist wel iets gaat gebeuren....maar nee hoor, als ik naar de buren kijk, is alles 'gewoon'. Ze hebben wel lekker de kachel aan zie ik...

You would think something awful was going to happen, but no, when I look at the neighbours, everything is 'normal'. I see that their fire is burning...

Nou, wij ook, en ik zit hier heerlijk warm, blaadjes te maken. Ik gebruik mijn lievelingsnaaldje voor het appliceren, een hele lange dunne, en ook heel scherp. Dat is fijn om gemakkelijk door de laagjes stof te kunnen steken, maar niet helemaal zo fijn als ik me weer eens in de vinger prik....

Our woodburner is on too, and I sit by it, nice and cosy, sewing leaves . I use my favourite needle, a very long thin one, and very sharp. That is great to get through layers of fabric, but not so nice when I prick my finger once again..

Ik moet toch eens bijhouden hoeveel blaadjes. In dit blok zitten er 'maar' 17.
Fijne dag!

One of these days I'll have to count all the leaves. This block has 'only' 17.
Enjoy your day!

Jane

Monday, 14 January 2013

"Zo trots als eem Pauw.......Peacocks"

Wat was het leuk de afgelopen dagen, al die jonge snoetjes in blogland. Ik heb genoten van alle fotos en verhalen, en ben verschillende mede-kleuterleidsters tegengekomen. En het leek wel of iedereen trouwde met 21! Zelf moest ik nog 6 jaar wachten totdat ik mijn Engelsman ontmoette..
Tussendoor heb ik toch nog het pauwenblok afgekregen voor de Civil War bride quilt.

It was lovely the last few days to see all those young faces in blogland. I enjoyed all the photos and the stories, and have met several infant teachers! It seems as if almost everyone married at 21. I had to wait another 6 years before I met my Englishman.
In the meantime I managed to finish the peacock block for the Civil war bride quilt.

De kroontjes moesten eigenlijk geborduurd worden, maar toen kwam ik dit oude lapje tegen...

The crests should have been embroidered, but then I came across this ancient little piece of fabric...

Ja, wat doe je dan? Het lapje schreeuwde erom, en dan ga je je plannen wijzigen..

Well, I had to use it, the fabric was crying to get into this block..

Als ik met zo'n quilt begin, leg ik niet eerst een hele stapel lapjes klaar. Ik zoek voor elk blok weer wat hier echt bij past. Ik houd wel zo'n beetje het hele kleurenschema in de gaten, maar het is elke keer weer een ontdekkingstocht.
Deze vlinder is gemaakt van kleine stukjes stof die ik van mede quiltsters heb gekregen, omdat ze er toch niets mee deden, en omdat ik altijd kleine stukjes gebruik.

When I start a quilt like this, I don't sort out a whole pile of fabric beforehand. for every block I search for the right fabric that inspires me. I do keep the overall colour scheme in mind, but every block is a new adventure.
This butterfly has been made from little pieces that were given me by other quilters. They did not use them - off-cuts - and because I can always use little pieces.

De kersenstengeltjes zijn wel geborduurd - een Pekinees steekje, zo leuk om te doen!

The cherry stems have been embroidered - a Pekinese stitch, so nice to do!

Vandaag ga ik naar de bee, weer verder aan het volgende blok.
Fijne dag!

Today I am going to the quilt group, to work on the next block.
Enjoy your day!

Jane

Saturday, 12 January 2013

"21........"

Bij veel blogs in Nederland heb ik al van die mooie oude fotos gezien, van toen we 21 waren.
Balsemien begon er mee. leuk, die herinneringen.
Dus ik heb ook maar even gezocht...

Several Dutch blog ladies have been showing photos and sharing stories of how they were when they were 21.  
Balsemien started it all. Nice, all those memories.. So, I searched for one too.

Ik was kleuterleidster op Urk, op de Frits Bode school. Die zal er wel helemaal niet meer zijn. De kinderen waren schatjes. Ze brachten altijd chocolade mee op Maandagmorgen, en dachten dat ik in de school geslapen had....
Elke week moest er weer een nieuwe tekening op het bord.

I was infant teacher in Holland, in a fishing village. The children were so sweet. Every Monday morning they brought sweets and chocolates, and they thought that I lived in the school...
Every week I had to make a new drawing on the blackboard.

Wat lijkt dat allemaal al lang geleden...!
Fijn weekeinde!

All that is a long time ago..!
Have a nice weekend!

Jane

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...