Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 26 June 2013

"Sandwich...."


Het dubbelen van Catalina's Paradise is klaar!
Het was best leuk om alles nog weer eens van dichtbij te zien..

The Catalina's Paradise top has become a sandwich !
It was fun seeing everything close up again...
Gelukkig kon het op de tafel, dus ik hoefde niet over de grond te kruipen....

Fortunately I could put it on the table, so I did not have to creep on the floor.....
Hier zie je ook een stukje van de paarse achterkant stof. Speciaal voor Catalina, dat paars, want het is haar lievelingskleur.

Here you can see a little bit of the purple backing. especially chosen for Catalina, because her favourite colour is purple.
Bijna aan het eind.....Catalina's Paradise quilt.... gelukkig maar, want al is het niet zo erg als het op de grond kruipen, je staat er toch maar steeds met een kromme rug....

Almost done.....Catalina's Paradise quilt.....although it is not as bad as creeping on the floor, my back does not like being bent all day......
Helemaal gedaan! Lekker even languit, en dromen van het volgende avontuur, waar ik mooi tussen het quilten door aan kan werken. Een oude coverlet van 1790, uit het boek 'Patchwork' door Averil Colby, opnieuw getekend door Esther, die het 'Love Entwined' heeft genoemd, en dat Vrijdag als BOM begint. Kijk hier maar eens...

All finished! Now I can stretch, and dream of the next adventure, that I can work on in between quilting this. An old 1790 coverlet, from the book 'Patchwork' by Averil Colby, drawn again by Esther, who has called it 'Love Entwined', and it starts on Friday as BOM. Have a look here.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Friday, 21 June 2013

"Paradijs Top.....................Paradise Top"


Eindelijk zit alles in en aan elkaar.......

At last everything is together.....
Er moest nog wel een vlindertje bij....

A butterfly had to be added first....
Het leek me ook wel leuk om in de ruimte tussen de uilen mijn initialen en het jaartal te borduren, met wol en een kettingsteekje....

I thought it would be nice to embroider my initials and the year in the space between the owls, with wool and a chain stitch...
Ik heb twee kleurtjes wol gebruikt, dan staat het wat mooier...

I have used two colours wool, then it looks a bit livelier.....
Er moesten nog wat bladpuntjes geappliceerd worden, die overlapten op een volgend blok...
Maar eindelijk kon de laatste rand eraan. Uiteindelijk moest ik daar nog weer iets aan veranderen, want meetkunde is niet mijn sterke punt, en de rand was iets te lang.....!

There were some overlapping leaves that had to be stitched down too...
But after that I could attach the last border. That had to be changed again as well, as geometry is not my strong point, and the border was slightly too long.....!
Maar nu is de top echt af!

But now the top is really finished!
En hij ligt op de strijkplank om gestreken te worden (hij moet nog wel even andersom gedraaid natuurlijk, maar ik vond het zo'n leuk gezicht zo..)

And it is on the ironing board to be ironed (I will turn him round of course, but it just looked so nice...)
Nu op naar het dubbelen..!! Hij is ongeveer 177 cm vierkant, dus dat valt nog wel mee.
Fijne dag!

Now I can start sandwiching!! The top is about 70 inches square, so that is not too bad.
Have  nice day!

Jane


Tuesday, 18 June 2013

"De laatste bloemetjes...................The last Flowers"


Deze week ben ik als een gek aan het appliceren gegaan. Waarom?
Esther's BOM gaat al gauw van start en ik wil deze quilt gedubbeld hebben voordat het begint!

This week I have been speeding up the applique. Why? Because Esther's BOM starts soon, and I want to have this quilt sandwiched before it begins!

 Dus de laatste bloemetjes werden gemaakt...

So the last flowers were made....
Hier zijn ze, op de laatste rand van Catalina's Paradise quilt. Die is ook bekend als de Civil War Bride of Bountiful Life, of Bird of Paradise quilt.

Here they are, on the last border of Catalina's Paradise quilt. Also known as the Civil War bride, or Bountiful Life, or Bird of Paradise quilt.

Ik heb er echt wel mijn eigen, of liever Catalina's draai aan gegeven.
Zij heeft een poosje geleden een eigen hond gekregen, een Welsh Collie...

I have made it quite different in my own, or rather Catalina's way.
A while ago she got her own dog, a Welsh Collie.....

...en die moest er natuurlijk ook op. De zwart witte is een Friese Stabij waar ze hopelijk in September een pup van gaan ophalen uit Nederland. Het zal daar best gezellig worden. Misschien ga ik er nog een 'grondje' onder borduren, dan staan ze niet zo te zweven....

....and of course he had to be on the quilt. The black and white is a Dutch Frisian Stabyhoun. They are planning to got to Holland in September to get a puppy. I am sure they are going to have fun.
Perhaps I will embroider a 'ground' underneath them, then they don't float in the air.....
Er moest wel even een klein vogeltje bij het fruit gemaakt worden....

There had to be a little bird near the fruit ......
En er zijn nog meer vogels natuurlijk....

And there are more birds of course....

En nog maar weer een paard, wnt die zijn zo mooi.....en Catalina houdt van paarden...

Also another horse, because they are beautiful....and Catalina loves horses.....
Hier is de hele rand....

Here is the whole border....
De kleuren van de fotos zijn een beetje onecht, maar dat komt vast door het weer. terwijl in Nederland iedereen op apaegapen ligt, is het hier vrij koel, maar wel met een vreemde groenachtige lucht.
De puttertjes zijn gelukkig, want die hebben een gezellige nieuwe ontbijttafel...

The colours of the photos are a bit unreal, but I think that's because of the weather. While there is a heatwave on the continent, it is rather cool here, but with a strange greenish sky.
The goldfinches are happy, because they have a nice new breakfast table....
Nu moet er straks nog een vlindertje op een naad, als de rand eraan zit. Die ga ik er morgen met de hand weer aan zetten, en dan zal ik proberen een foto van het geheel te maken!

Later on I have to add one butterfly on one of the seams. I will sew the border to the rest by hand, and then I shall try to take a photo of the whole top!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Sunday, 16 June 2013

"Somerset..............."

We zijn pas terug van een weekje in Somerset. Wat was het daar mooi. Vanuit ons hotel konden we in de verte Wales zien over het water.

We are back from a week in Somerset. Oh, it was so beautiful there. From our hotel room we could see Wales in the distance, across the water.

Overal  zagen we cottages met rieten daken........

Everywhere we saw cottages with thatched roofs...


We hebben een mooi kasteel bekekn in Dunster (op de heuvel)...

We visited a beautiful castle in Dunster (on the hill)...

met prachtige paardenstallen...

with beautiful stables....

nog meer huisjes in Dunster....hoe vind je die ronde schoorsteen?

lovely houses in Dunster.....have you seen the round chimney?

Veel oude stationnetjes met stoomtreinen...

Lots of old stations with steam trains....

Omdat het eindelijk zomer was (nu niet meer..) was het druk op het strand in Cornwall....(Een dagje naar Alan's zus)

Because it was summer at last (not anymore now...) it was busy on the beach in Cornwall....(A day visit to Alan's sister)

Weer op weg naar huis hebben we nog even de oude abdij van Glastonbury bekeken...

On the way back home we visited the old abbey at Glastonbury....

En heb ik nog wat gedaan? Nou niet erg veel eigenlijk. Een begin gemaakt aan de laatste rand van Catalina's Paradise quilt...

And have I done any sewing? Not a lot really. I made a start on the last border of Catalina's Paradise quilt...

En de andere randen aan de blokken gezet (de hele quilt wordt met de hand gemaakt, dus ook het in elkaar zetten)..

And I sewed the other three borders onto the blocks (the whole quilt is made by hand, also the sewing together)...

Nu ga ik vlug weer verder met de laatste rand, want er wacht iets heel spannends......Een nieuwe antieke BOM van een Engelse coverlet uit 1790, en daar ben ik genadeloos voor gevallen.
Allemaal Carin's fout natuurlijk...;o) Zij stuurde me een email..."Psssst...heb je de nieuwe BOM van Esther (klik) gezien?" Nou, nee, dus gekeken, en helemaal gevloerd!!
Heeft iemand nog een paar blikjes tijd te koop?...;o)

Now I shall carry on with the last border, because something very exciting is waiting....... A new antique BOM of an English coverlet from 1790, and I fell in love with it.
It's all Carin's fault..;o) She sent me an email..."Pssst...have you seen the new BOM on Esther's blog (click)?" No, I had not, so I looked, and was sold!!
Has anyone got a few boxes of time for sale?...;o)

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...