I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Saturday, 6 February 2016

"Van twee vogeltjes......two little birds"


Er vliegen twee vogeltjes rond, hoog over de bomen.

Two little birds are flying above the trees.Ongeveer 150 jaar geleden vlogen ze daar ook al, maar de mode was toen een beetje anders.

About 150 years ago they were also flying there, but the fashion was a little bit different then..

Ze hebben elkaar heel wat te twitteren, want er gebeurt van alles op de grond beneden hen.
Er lopen twee kippen hard weg.....maar waarom?

They have a lot to tweet to each other, because all sorts of things are happening on the ground below.
Two hens are running away...but why?

Ach, zo'n klein poezenbeestje, hoe kun je daar nu bang voor zijn?

Ahh, such a sweet little cat, how can anyone be afraid of that?

Maar er gebeurt nog meer, daar op die grond.
Een koe staat er! Die is niet bang voor het poesje.

But something else is happening on the ground.
There is a cow! She is not afraid of the cat.

Mevrouw Koe staat geduldig te wachten totdat...

Mrs. Cow stands there waiting patiently until....

Dit blok van een oude Baltimore quilt ( Hannah Foote, 1852) heb ik al jaren willen maken, maar er kwam nooit iets van. Maar vorige week kwam ik hem weer tegen, dus nu moest het echt gebeuren.
In het oude antieke blok lopen twee eenden/ganzen....

This block in an old Baltimore quilt (Hannah Foote, 1852) I have been wanting to make for years, but it never happened. Then I came across it again last week, and this time I just had to do it.
There are two ducks/geese in the old antique block...

Daar heb ik maar even een paar kippen voor getekend, en het poesje heb ik ook een beetje veranderd.
In mijn zakje met oogjes-stofjes vond ik een paar mooie oogjes voor de vogeltjes.

So I drew a few hens, and changed the cat a little bit too.
In my bag with eye-fabrics, I found some nice eyes for the little birds.

Even uitgeknipt...

I cut them out...

Ik zette ze een beetje vast met rijggaren...

I fastened them with a little bit of basting thread...

En ging toen needleturnen.

And then I needleturned them.

Een paar minuten later...

A few minutes later... 

En ze kunnen lekker rondvliegen en goed zien wat er gebeurt.

And they fly around and see what is happening.

Dit blok wordt het middenstukje van een quilt, misschien kan ik de volgende keer al wat meer laten zien.

This block is going to be the centre of a quilt, and perhaps I can show something more next time. 

Fijn weekend,

Enjoy your weekend,
Jane
Friday, 29 January 2016

" Regen...........Rain......."


Het is hier wel goed quiltweer geweest de afgelopen weken! Dus ik heb het 21ste blok van de Caswell quilt afgemaakt. Nog maar negen te gaan!

It has been perfect quilt weather the past weeks. So I finished the 21st Caswell block. Only nine more to do! 
 

Vanaf begin November is het hier zo geweest.....

From the beginning of November it has been like this.......
 

Dus ben ik maar  aan iets vrolijks begonnen. Iets gemakkelijks voor als we gaan verhuizen (als we ons huis verkopen).

So I started something cheerful. Something quick and easy for during the move (when we sell our house).


Twee blokken van de 'mandjesquilt', Piece and Plenty (klik), waar Quilting Jeannet (klik) zelfs een groepje van heeft.

Two blocks of the 'basketquilt', Piece and Plenty (click), and Quilting Jeannet (click) has a group doing this quilt.


Heel vlug en leuk om te doen, maar ik moet natuurlijk niet alles af gaan maken voordat we verhuizen!
En het bleef maar regenen....elke dag.
Overal waar we keken lag water....
Gelukkig maar dat wij op de heuvel wonen!

Very quick and a lot of fun to do, but I must not finish it all before we move!
And it kept raining....every day.
Everywhere we looked was water....
It is just as well we live on a hill!
 

Maar twee weken geleden veranderde het opeens. Als de buren met hun warme jasjes aan onder de heg liggen, dan is het KOUD!

But two weeks ago it suddenly changed. When the neighbours with their warm woolly jackets lie under the hedge, then it is COLD!
 

De volgende dag had het hard gevroren. En de zon scheen! Terug uit de winterslaap? Even gauw de tuin in..

And the next morning it had frozen hard. And the sun came out! Back from hibernation? A quick walk into the garden...
 

Het grasveld voelde alsof ik over een koude natte spons liep, brrr. 
Geen scherpe foto, maar de zon scheen hier zo mooi doorheen. 

The lawn felt like a cold wet squishy sponge. It is not a sharp photo, but it looked so lovely to see the sun shining through a seedhead.


Daarna heeft het weer elke dag geregend.
Toen kwam de postbode met een pakje uit Nederland. Mijn nicht Hetty had me vorig jaar al een quilthuisje gegeven, en nu stuurde ze me dit schattige koude mannetje wat ze voor mij had gemaakt.
Ze is een boerin die het erg druk heeft - waar haalt ze de tijd vandaan?

After that it rained again every day.
Then the postman came with a parcel from Holland. My cousin Hetty had given me a quilthouse last year, and now she sent this cold little man that she had made for me. She is a busy farmer's wife - where does she get the time?
 

Wij hebben hier in Zuid West Wales geen sneeuw gehad, dus het was dubbel leuk! Hij hangt op een leuk plekje waar ik hem kan zien van waar ik zit.
Dank je wel, Hetty!

In South West Wales we have not had snow, so it was really special! I hung it in a nice spot so that I can see it from my chair. 
Thank you, Hetty!


En ik ben ook nog aan iets heel nieuws begonnen, maar daarover vertel ik je meer in het volgende blogje.

And I started something totally new, but I shall show you more of that in my next blog.


Fijne dag! Hier regent het!

Have a nice day! It is raining here!

Jane

Thursday, 31 December 2015

"Een teken van leven - Still alive"


Het is ook wel een hele tijd geleden dat ik mijn vorige blogje schreef. Er is intussen heel wat gebeurd.
In April waren we in Nederland. Een mooie wandeling op het prachtige landgoed Eerde met mijn nicht Hetty.

It is a long time ago that I wrote a blog. a lot has happened since then.
In April we were in Holland. With my cousin Hetty I had a lovely walk around the beautiful Eerde estates.


Alles was in bloesem..

Everything was in blossom...


En er waren ooievaars...

And there were storks!


En een prachtig schaap - ik wilde zo wel gaan spinnen...;)

Also a beautiful sheep. I just wanted to spin that wool..;)
 

In Juni gingen we naar Cumbria voor een week. Daar waren veel zigeuners voor de paardenmarkt in Appleby...

In June we went to Cumbria for a week. There were a lot of gypsies for the horse-fair in Appleby...


In November zijn we er weer geweest, en deze keer sneeuwde het.

In November we went there again, and this time it snowed.
 

Wel heel mooi zo, die bergen bij Sedbergh...

So beautiful, these Howgill Fells near Sedbergh...


Er was een hele vreemde, enge lucht in het Lake District.....zou dat alvast een aankondiging zijn geweest van de 350 mm regen die er een week later zou vallen?

There was a strange, frightening, sky in the Lake District...could that have been an announcement of the 14 inches of rain that would fall there a week or so later?


Mijn favorite meer 'Buttermere'

My favourite lake "Buttermere"


Er liepen leuke Herdwick schaapjes...

There were lots of Herdwick sheep...


Is het niet net een speelgoedschaapje?

Isn't this is just like a little toy sheep?


Twee weken later waren we er weer -  En het sneeuwde weer!

Two weeks later we were there again...and again it snowed!
 

We waren er om naar huizen te kijken, want we verkopen ons huis in Wales.
Wat zal ik het uitzicht missen, en de kinderen en kleinkinderen die nu zo dichtbij wonen, maar het is wel erg prachtig in Cumbria.
De hele zomer heb ik geen steekje gezet, maar nu heb ik eindelijk het Caswell blok af waar ik mee bezig was.

We were there to look at houses, because we are selling our house in Wales.
I shall miss our views, the children and grandchildren, who live so near, but it is very beautiful in Cumbria.
All summer I did not do any stitching, but now I have finally finished the latest Caswell block. 


En ik heb ook een paar blokjes gemaakt voor de Welsh quilt.

And I made a few corner blocks for the Welsh quilt.


Zelfs met het volgende blok van Caswell ben ik begonnen....is de quiltmojo terug?

I even started the next Caswell block....is the quiltmojo back?


Met de woorden van een gedicht van Minnie Louise Haskins wens ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2016.
"En ik zei tegen de man die aan de poort van het nieuwe jaar stond: "Geef me een lamp zodat ik veilig het onbekende tegemoet kan gaan.
En hij antwoordde: "Ga het donker in en houd met je hand de Hand van God vast. Dat is beter voor je dan een lamp, en veiliger dan een bekende weg."

With the words of a poem of Minnie Louise Haskins I wish you all a blessed and healthy 2016. (click on picture to see the words)

Fijne dag

Have a nice day,
Jane

Monday, 13 April 2015

" Blog vakantie................Blog Holiday"


Je hebt natuurlijk al lang door dat ik midden in een blogvakantie zit....., terwijl ik veel kleine blaadjes vastzet in een Caswell blok...

You have probably already realised that I am taking a blog holiday...., while I am stitching lots of small leaves on a Caswell block....

...en een patroon aan het tekenen ben voor een applique quilt.

....and am also drawing a pattern for an applique quilt.

Fijne dag

Have a nice day

Jane

Tuesday, 24 February 2015

"Caswell Haantje.....Caswell Cockerel"


Wat zeg je nou? Heeft Caswell een haantje?
Welnee, eigenlijk niet, maar die van mij wel. 

Are you sure? Is there a cockerel in the Caswell quilt?
Well, no, not really, but mine has one.
 
 
Hoe dat kan? Het blok dat aan de beurt was, leek heel veel op een blok dat ik al gedaan had, en ik houd niet van 'hetzelfde herhalen', dus keek ik naar de foto van het originele Caswell tapijt, en zag warempel een leuk haantje. Even vergroot en door de printer gehaald, en toen uit de vrije hand nog groter een patroon getekend, niet hetzelfde als het originele, maar er wel door geinspireerd.

How is that possible? Well, the block that I should have made, was almost similar to one that I had already made, and I do not like repeating blocks. So I looked at a picture of the original Caswell carpet, and I saw a lovely cockerel. Slightly enlarged and printed, and then I drew a pattern freehand, real size, not the same as the original, but inspired by it.

Eigenlijk best spannend, want er was geen enkel 'voorbeeld'.  Nu kijk ik toch al meestal niet naar het voorbeeld, want ik vind het leuker om het zelf uit te zoeken, maar toch.....gewoon het idee dat je het op je eentje maar moet doen. Dus, ik begon maar met het haantje....

It was quite exciting, because I did not have an 'example' now. I don't always look at it anyway, as I prefer to find colours myself, but it was the strange idea of being totally on my own with this one. 
So, I started with the cockerel...

Stukjes spelden onder het plastic, het freezerpaper er af, rijgen, en dan kan het needleturnen beginnen...

Pinning the pieces under the overlay, taking the freezerpaper off, basting, and then I could start with needleturn....

Hetzelfde weer met alle blaadjes, die ik eerst maar heb gedaan.

The same with all the leaves, that I did before the flowers.

Toen moest ik de kleuren voor de bloemen kiezen, en uiteindelijk is het dit geworden... in de foto zijn sommige bloemblaadjes een beetje hetzelfde als de achtergrond, maar die kan ik nog gemakkelijk veranderen. Voorlopig houd ik het zo, en ga morgen kijken hoe het eruit ziet in het daglicht.

Then I had to choose the colours for the flowers, and eventually I came up with these. In the photo some flower petals are a bit too much like the background, but I can change those easily.. For now I shall leave them and see what they look like by daylight tomorrow.

Het was een mooie dag vandaag, maar wel koud!

It was a beautiful day today, but cold!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...