I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Thursday, 26 May 2016

"Verhuizen......Moving House"


Over twee weken hebben we een heel ander uitzicht in een heel andere omgeving. Van Wales gaan we verhuizen naar Cumbria, in het noorden van Engeland.
Deze fotos nam ik in Maart, toen we er een week waren. Er lag nog sneeuw op de bergen..

In two weeks time we shall have a different view in a different place. From Wales we are going to move to Cumbria, in the North of England.
I took these pictures in March, when we were there for a week. There was still snow on the mountains...

een prachtig gezicht..

a beautiful view..

Het was mooi weer, dus we zijn gaan wandelen..

The weather was lovely, so we went for a walk...

..en het was zo rustig.

..and it was so quiet....

Een schattig kerkje..

A tiny church...

..een meer...

..a lake..

...en een Swaledale schaap, waar ik toch al helemaal weg van ben.

..and a Swaledale sheep, they were already my favourites.

En maar genieten van het uitzicht.

We so enjoyed the views.

Tussen het inpakken door heb ik nog wel weer een Mary Simon Baltimore blok gemaakt, ter afleiding.

In between packing I made another Mary Simon Baltimore block, to stay sane!
Volgende keer, na de verhuizing, tussen het uitpakken door, schrijf ik meer over mijn nieuwe project.
Groetjes,

Next time, in between unpacking, I shall write about my new project.
Have a nice day!

Jane

Monday, 2 May 2016

" Tulpen en een poppenquilt.......Tulips and a doll's quilt"


Van het bloggen is de afgelopen weken niets gekomen. Ik ben behoorlijk ziek geweest, met totaal geen energie! Na twee ladingen antibiotica begint het eindelijk beter te worden.
Maar wat wel heel fijn was, dat wanneer ik op de bank lag, ik het uitzicht had op dit prachtige tulpenquiltje dat mijn nichtje Hetty voor me had gemaakt, en in Maart al had gestuurd uit Nederland. Zo mooi en lente-achtig.

I have not had the energy to blog during the past weeks, as I have been very ill. After two courses of antibiotics I am now getting better.
But the nice thing was that while I was often lying on the sofa, I could see this lovely tulip quilt that my cousin Hetty had made for me, and had sent me in March, from Holland.

Terwijl de tulpen buiten helemaal niet zo gelukkig waren met het weer een paar dagen geleden. Bijna twee graden vorst.

But the tulips outside were not too happy with the nearly two degrees frost we had some days ago.

Nog iets leuks is dat kleindochter Hope een quilt heeft gemaakt voor haar pop.

Another nice event was that granddaughter Hope made a quilt for her doll.

Helemaal met de hand in elkaar gezet, en het was haar idee om op de kruispunten yoyo's te appliceren.

She put it all together by hand, and it was her idea to applique yoyos in between the blocks. 

Net voordat ik ziek werd kwamen alle kleinkinderen hier, en ik zou Hope helpen met haar quilt. Ze had haar pop Rosie meegebracht.

Just before I became ill, all the grandchildren came for the day, and I was going to help Hope with her quilt. She had brought her doll Rosie as well.

Ze wilde het liefst quilten op de machine, omdat dat vlugger was. Wij gaan verhuizen naar Engeland, en ze wilde het graag af hebben voor die tijd.

She preferred to quilt on the machine as it was quicker. We are going to move to England, and she wanted to finish it before then.

Dat was zo klaar, en toen nog een randje eromheen.

It did not take very long, and then she could sew a binding on it.

En al gauw was de quilt kant en klaar. Ze was zo blij.

Soon the quilt was finished. She was so happy.

Rosie vond het ook heel fijn om onder te kruipen.

Rosie thought it was just right to snuggle under.

De meeste avonden hebben we een prachtige zons-ondergang, zelfs al heeft de zon niet eens geschenen!
Vanuit mijn kamer op het oosten zie ik het al.

Most evenings we have a beautiful sunset, even if the sun did not shine during the day!
I already notice it from my room facing East.

Mijn lief roept me en zegt dat het heel mooi is, dus gauw naar de andere kant van het huis..

My husband calls me and says it is beautiful, so I run with my camera to the other side of the house.En soms zien we hele vreemde wolken...

And sometimes we see really strange clouds...


Volgende keer vertel ik over mijn nieuwe project....

Next time I'll tell you about my new project...

Fijne dag!

Have a nice day!


Jane


Monday, 7 March 2016

"Melktijd...........Milking Time"


Met de koetjes quilt gaat het goed. Het bloemstofje stond wel leuk bij de volgende rand.

It is going well with the cow-quilt. The flower-fabric looked good with the next border.

De clamshells heb ik op elkaar geappliqueerd, zodat het heuveltjes lijken. 

I appliqued the clamshells on top of each other, so that they look like hills.

En al gauw waren alle clamshell randen af.

Soon all the clamshell borders were finished.

Toen kwam het volgende probleem - een stofje dat mooi zou staan op de hoeken. Eerst rozerood geprobeerd (en bruin en...enz.)....

Then came the next problem - a fabric that would look nice in the corners. First I tried pink (and brown, and...etc.).....

Daarna een oude blauwe sits van De Haan Wagenmaker. En die vond ik het mooist bij al het andere passen.

At last an old chintz by Den Haan Wagenmaker. And I liked that one the best. It fitted in with the other fabrics.

Die werd er dus aangezet.

So that was sewn on.

Het plan was om nog meer te appliqueren op een volgende rand, en daar moest een biesje tussen. Weer van alles geprobeerd.

My plan was to do more applique on the next border, and of course there had to be a sashing. Again I tried lots of fabrics.

Maar de mooiste kwam uit deze rand, en die was eigenlijk wel erg mooi om te verknippen. 

But the best one came from this border, and that border was almost too beautiful to cut up.

En toen sprak de quilt opeens. "Ik wil die hele rand eraan en dan ben ik af." Ik vond het wel jammer van al die applique die ik gepland had, maar als een quilt spreekt, dan moet je wel gehoorzamen, want quilts weten hoe ze zelf willen worden...:)
Dus de hele rand er aan gezet. Ik doe alles met de hand, dus deze rand ook. Het duurt helemaal niet zo lang, en het is een leuk werkje.

Then suddenly the quilt spoke. "I want the whole border, and then I am finished." I did feel a bit done out of more planned applique, but when a quilt speaks, you have to obey, because quilts know what is best for them....:) 
So I sewed on the border. I do everything by hand, so this border too. It does not take long and it is nice to do.


Dit is het resultaat. De quilt had wel gelijk, want nu komt het middenblok mooi tot z'n recht. Hij is ongeveer 138 cm vierkant.

This is the result. the quilt was right, because now the centre block gets all the attention. It is about 52 inches square.

De stof voor de achterkant had ik ook, en het dubbelen was gauw gedaan, dus ik ben nu aan het quilten.

I already had the fabric for the backing, and the sandwiching was done quickly, so I am now quilting.

Soms is het hier erg mistig en donker...mooi quiltweer.

Sometimes it is very misty and dark here.....nice quilting weather.

....maar omdat het toch wel ongeveer lente is zijn er genoeg tulpen te krijgen. De tulpenvaas komt van Paleis Het Loo in Nederland (uit de winkel dan he? :)) En de schaaltjes links waren een cadeau van mijn lieve man.

.....but because spring is arriving there are plenty of tulips available. The tulip vase I bought at the Palace Het Loo in Holland, and the bowls on the left were a present from my beloved husband.

Fijne dag allemaal!

Have nice day!

Jane

Monday, 22 February 2016

"Cawl a Chan......Soep en Gezang....Soup and Singing"


Vrijdagavond zijn we naar een concert geweest. Er was een muziek corps met mooie rode uniformen, maar het was geen gewoon concert, want dochter en twee kleinkinderen speelden er in mee, nog niet in uniform, want ze zijn nog in training.
 
Last Friday evening we went to a concert. There was a Town Band in beautiful red uniforms, but it was not just a concert, because daughter and two grandchildren played as well. They were not in uniform, as they are still training.

Er was nog iets anders dan normaal, want tijdens het spelen werden borden soep (cawl) uitgedeeld.

Something else was different, because during the playing, plates of soup (cawl) were handed out.

De 'cawl' is een specialiteit in Wales, altijd met aardapelen, prei, wortel en stukjes vlees.

The 'cawl' is a Welsh speciality, always with potatoes, leeks, carrots and pieces of meat.

Op elke tafel stonden ook Welsh cakes, een soort klein plat rond spijzig pannekoekje met rozijnen erin, op een kookplaat gebakken. Er zijn verschillende uitdrukkingen voor deze cakes: picau ar y maen, pice bach, cacen gri, of teisen radel.
Dus als je naar Wales komt dan weet je waar je naar vragen moet:) 

On every table were also plates with Welsh cakes, a small flat round spicy cake with raisins, baked on a griddle. There are different names in Welsh: picau ar y maen, pice bach, cacen gri, of teisen radel.
So when you come to Wales, you will know what to ask for:) 

Caleb was drummer...

Caleb played the drums...

Dochter Rhoda speelde een eufonium...

Daughter Rhoda played the euphonium....

...en Hope speelde de cornet. 

...and Hope played the cornet.

Even later speelde Caleb ook een eufonium.

After a while Caleb also played a euphonium.

Na afloop kwam de burgemeester nog even praten.

Afterwards the Mayor came to talk to them.

Het was wel leuk om rond te kijken, want overal stonden vlaggetjes en narcissen. De narcis is echt een symbool voor Wales, en de draak op de vlag ook.

It was fun to look around, because everywhere there were Welsh flags, and daffodils. The daffodil is a symbol of Wales, like the dragon on the flag.

Die draak heb ik zelf ook wel gebruikt in mijn applique voor dit blok. Het volkslied van Wales staat eromheen geschreven. 

I have used the Welsh dragon in my applique in this block. The Welsh national anthem is written all around it.

En in de quilt voor Josiah komt hij ook voor, rechts onder.

De dragon also appears in the quilt for Josiah, bottom right.

En wat ben ik aan het doen? De volgende rand aan de koeienquilt zetten...

And what have I been doing? Sewing the next border on the block with the cow...

....en heeeeel veel stofjes knippen voor de volgende rand.. (met koffie en  lekkere Nederlandse appelcake erbij natuurlijk!)

.....and cutting lots and lots of fabrics for the next border... (with coffee and lovely Dutch apple cake of course)

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane 

Wednesday, 17 February 2016

" Een rand puzzel.......A border puzzle"


Hier begon het allemaal mee...

This is how it all started........maar er moest nog veel meer omheen komen, dus eerst deze rand.. 

...but I wanted this to be the centre, so there had to be more....En wat nu? ik had van alles netjes uitgetekend, en begon met de volgende rand. Dat zouden van deze cirkelblokjes worden..

What next? I had drawn a pattern, and started with the following border......

.....want ik vind het zo leuk om ronde lijnen aan elkaar te zetten. Heel vreemd, inderdaad!

....because I love curved piecing. Yes, I know, that is weird..!

Maar het werd al gauw duidelijk dat dit een van die quilts is die zichzelf maakt, want hier was ik beslist niet gelukkig mee.

But it soon became clear that this is one of those quilts that makes itself, because I was not happy with this. 

Wat dan? Dit misschien?

Now what? This perhaps?

Of dit? 

Or this?

En opeens wist ik het. Dus ik begon malletjes te maken, en eromheen te tekenen op de stofjes die ik wilde gebruiken.. Vierkantjes...

Suddenly I knew what I was going to do. So I made some templates and started drawing around them on the fabrics I wanted to use. Squares...

En driehoekjes... ik zag het weer helemaal zitten.

And triangles.... I was all excited again..

Ik legde ze even bij elkaar, en ja hoor...

I laid them out and yes.... 

Nu kon ik lekker bij de houtkachel gaan zitten en de rand in elkaar zetten...

Now I could enjoy sitting by the logburner and piecing the border...

En nu ga ik werken aan het vervolg, dus dat komt de volgende keer.

Now I am going to work on the sequel, so that comes next time.

Groetjes,

Happy stitching,

Jane

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...