I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Friday, 19 August 2016

"From Cambria to Cumbria....."


Het wordt ook wel hoog tijd voor een blogje! We zijn dus verhuisd, van Cambria (Wales), naar Cumbria, een gedeelte van Noord-Engeland.
Het is hier mooi wonen met zo'n uitzicht...  

It is more than time for another blogpost! We have moved from Cambria (Wales) to Cumbria, a county in the North-West of England.
It is lovely here, with a view like this.....

Af en toe wandelen...

Sometimes we go for a walk...

Ganzen bekijken.... 

Looking at geese....

en bergen, die zo'n rust uitstralen...

and mountains, that radiate peace....

kippen die in het dorpje rondlopen...

hens running around in the village...

soms koeien...

sometimes cows....

dan weer schapen...

then sheep....

Maar ook binnen is het leuk, een mooie ingebouwde kast voor mijn stofjes..

But inside it is nice too, a lovely built-in cupboard for my fabrics...

En een balustrade om quilts over te hangen :) 

And banisters to hang quilts over :)

Intussen hebben we heel wat dozen uitgepakt...

In the meantime we have unpacked loads of boxes..

En de kast is vol met al mijn stofjes...

And all my fabrics are in the cupboard...

Dat is maar goed ook want nu kan ik weer verder met mijn Elizabeth McCullough-Hervey Baltimore, waar ik pas mee begonnen ben.

That is just as well, because now I can carry on with my Elizabeth McCullough-Hervey Baltimore, that I started just before the move.

Hier is het eerste blok...

Here is the first block...

En het tweede...

And the second one..

met een close-up van bloemen...nog steeds alles met needleturn, ook de broderie perse...

with a close-up of flowers....everything with needleturn, also the broderie perse....

en een vlinder..

and a butterfly...

Ik ben ook weer aan het spinnen geslagen, want er lopen hier zoveel schapen rond!

I have also taken up spinning again, because there are so many sheep around here!

Ik verveel me niet hoor! :)
Fijne dag!

I don't get bored! :)
Have a nice day!

Jane

Thursday, 26 May 2016

"Verhuizen......Moving House"


Over twee weken hebben we een heel ander uitzicht in een heel andere omgeving. Van Wales gaan we verhuizen naar Cumbria, in het noorden van Engeland.
Deze fotos nam ik in Maart, toen we er een week waren. Er lag nog sneeuw op de bergen..

In two weeks time we shall have a different view in a different place. From Wales we are going to move to Cumbria, in the North of England.
I took these pictures in March, when we were there for a week. There was still snow on the mountains...

een prachtig gezicht..

a beautiful view..

Het was mooi weer, dus we zijn gaan wandelen..

The weather was lovely, so we went for a walk...

..en het was zo rustig.

..and it was so quiet....

Een schattig kerkje..

A tiny church...

..een meer...

..a lake..

...en een Swaledale schaap, waar ik toch al helemaal weg van ben.

..and a Swaledale sheep, they were already my favourites.

En maar genieten van het uitzicht.

We so enjoyed the views.

Tussen het inpakken door heb ik nog wel weer een Mary Simon Baltimore blok gemaakt, ter afleiding.

In between packing I made another Mary Simon Baltimore block, to stay sane!
Volgende keer, na de verhuizing, tussen het uitpakken door, schrijf ik meer over mijn nieuwe project.
Groetjes,

Next time, in between unpacking, I shall write about my new project.
Have a nice day!

Jane

Monday, 2 May 2016

" Tulpen en een poppenquilt.......Tulips and a doll's quilt"


Van het bloggen is de afgelopen weken niets gekomen. Ik ben behoorlijk ziek geweest, met totaal geen energie! Na twee ladingen antibiotica begint het eindelijk beter te worden.
Maar wat wel heel fijn was, dat wanneer ik op de bank lag, ik het uitzicht had op dit prachtige tulpenquiltje dat mijn nichtje Hetty voor me had gemaakt, en in Maart al had gestuurd uit Nederland. Zo mooi en lente-achtig.

I have not had the energy to blog during the past weeks, as I have been very ill. After two courses of antibiotics I am now getting better.
But the nice thing was that while I was often lying on the sofa, I could see this lovely tulip quilt that my cousin Hetty had made for me, and had sent me in March, from Holland.

Terwijl de tulpen buiten helemaal niet zo gelukkig waren met het weer een paar dagen geleden. Bijna twee graden vorst.

But the tulips outside were not too happy with the nearly two degrees frost we had some days ago.

Nog iets leuks is dat kleindochter Hope een quilt heeft gemaakt voor haar pop.

Another nice event was that granddaughter Hope made a quilt for her doll.

Helemaal met de hand in elkaar gezet, en het was haar idee om op de kruispunten yoyo's te appliceren.

She put it all together by hand, and it was her idea to applique yoyos in between the blocks. 

Net voordat ik ziek werd kwamen alle kleinkinderen hier, en ik zou Hope helpen met haar quilt. Ze had haar pop Rosie meegebracht.

Just before I became ill, all the grandchildren came for the day, and I was going to help Hope with her quilt. She had brought her doll Rosie as well.

Ze wilde het liefst quilten op de machine, omdat dat vlugger was. Wij gaan verhuizen naar Engeland, en ze wilde het graag af hebben voor die tijd.

She preferred to quilt on the machine as it was quicker. We are going to move to England, and she wanted to finish it before then.

Dat was zo klaar, en toen nog een randje eromheen.

It did not take very long, and then she could sew a binding on it.

En al gauw was de quilt kant en klaar. Ze was zo blij.

Soon the quilt was finished. She was so happy.

Rosie vond het ook heel fijn om onder te kruipen.

Rosie thought it was just right to snuggle under.

De meeste avonden hebben we een prachtige zons-ondergang, zelfs al heeft de zon niet eens geschenen!
Vanuit mijn kamer op het oosten zie ik het al.

Most evenings we have a beautiful sunset, even if the sun did not shine during the day!
I already notice it from my room facing East.

Mijn lief roept me en zegt dat het heel mooi is, dus gauw naar de andere kant van het huis..

My husband calls me and says it is beautiful, so I run with my camera to the other side of the house.En soms zien we hele vreemde wolken...

And sometimes we see really strange clouds...


Volgende keer vertel ik over mijn nieuwe project....

Next time I'll tell you about my new project...

Fijne dag!

Have a nice day!


Jane


Monday, 7 March 2016

"Melktijd...........Milking Time"


Met de koetjes quilt gaat het goed. Het bloemstofje stond wel leuk bij de volgende rand.

It is going well with the cow-quilt. The flower-fabric looked good with the next border.

De clamshells heb ik op elkaar geappliqueerd, zodat het heuveltjes lijken. 

I appliqued the clamshells on top of each other, so that they look like hills.

En al gauw waren alle clamshell randen af.

Soon all the clamshell borders were finished.

Toen kwam het volgende probleem - een stofje dat mooi zou staan op de hoeken. Eerst rozerood geprobeerd (en bruin en...enz.)....

Then came the next problem - a fabric that would look nice in the corners. First I tried pink (and brown, and...etc.).....

Daarna een oude blauwe sits van De Haan Wagenmaker. En die vond ik het mooist bij al het andere passen.

At last an old chintz by Den Haan Wagenmaker. And I liked that one the best. It fitted in with the other fabrics.

Die werd er dus aangezet.

So that was sewn on.

Het plan was om nog meer te appliqueren op een volgende rand, en daar moest een biesje tussen. Weer van alles geprobeerd.

My plan was to do more applique on the next border, and of course there had to be a sashing. Again I tried lots of fabrics.

Maar de mooiste kwam uit deze rand, en die was eigenlijk wel erg mooi om te verknippen. 

But the best one came from this border, and that border was almost too beautiful to cut up.

En toen sprak de quilt opeens. "Ik wil die hele rand eraan en dan ben ik af." Ik vond het wel jammer van al die applique die ik gepland had, maar als een quilt spreekt, dan moet je wel gehoorzamen, want quilts weten hoe ze zelf willen worden...:)
Dus de hele rand er aan gezet. Ik doe alles met de hand, dus deze rand ook. Het duurt helemaal niet zo lang, en het is een leuk werkje.

Then suddenly the quilt spoke. "I want the whole border, and then I am finished." I did feel a bit done out of more planned applique, but when a quilt speaks, you have to obey, because quilts know what is best for them....:) 
So I sewed on the border. I do everything by hand, so this border too. It does not take long and it is nice to do.


Dit is het resultaat. De quilt had wel gelijk, want nu komt het middenblok mooi tot z'n recht. Hij is ongeveer 138 cm vierkant.

This is the result. the quilt was right, because now the centre block gets all the attention. It is about 52 inches square.

De stof voor de achterkant had ik ook, en het dubbelen was gauw gedaan, dus ik ben nu aan het quilten.

I already had the fabric for the backing, and the sandwiching was done quickly, so I am now quilting.

Soms is het hier erg mistig en donker...mooi quiltweer.

Sometimes it is very misty and dark here.....nice quilting weather.

....maar omdat het toch wel ongeveer lente is zijn er genoeg tulpen te krijgen. De tulpenvaas komt van Paleis Het Loo in Nederland (uit de winkel dan he? :)) En de schaaltjes links waren een cadeau van mijn lieve man.

.....but because spring is arriving there are plenty of tulips available. The tulip vase I bought at the Palace Het Loo in Holland, and the bowls on the left were a present from my beloved husband.

Fijne dag allemaal!

Have nice day!

Jane

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...