I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Wednesday, 19 March 2014

"Neeftje's Bloggersquilt..."


Een paar weken geleden kreeg ik een verzoek van Jacqueline van Neeftje's Bloggersquilt, of ik ook een favoriet blok wilde kiezen voor haar Bloggersquilt.
Eén van mijn favorieten, "Storm at Sea" was al gekozen, dus werd het deze, "Cupid's Own".
Hij werd gemaakt door Jacqueline, en hier is de foto:

A few weeks ago I had a request from Jacqueline, Neeftje's Bloggersquilt, if I could choose my favourite block for her quilt.
One of my favourites, "Storm at Sea" had already been chosen, so it became "Cupid's Own".
Jacqueline made the block and here is her photo:


Ik heb deze gekozen omdat ik heel erg van de combinatie piecen en applique houd, en ook omdat dit blok mijn liefde voor quilten weergeeft. 
Alles vind ik gewoon leuk: de voorbereiding, het patchwork, de applique, en het doorquilten. Dus alle vier aspecten zijn hier vertegenwoordigd met een hartje.
Je kunt hem hier vinden.
http://tlc.howstuffworks.com/home/cupids-own-quilt-block.htm

I chose this one, because I love the combination of piecing with applique, and because this block reflects my love of quilting.
I like the preparation, the piecing, the applique, and the quilting.  All these four aspects of quilting are shown in this block with a heart.
You can find it here:
http://tlc.howstuffworks.com/home/cupids-own-quilt-block.htm

Jaqueline hoeft nog maar drie of vier blokjes nodig voor haar prachtige unieke quilt, dus als je een blog hebt, en een favoriet blok, laat het haar dan even weten!
In tussen ga ik weer verder met het doorquilten van Josiah's quilt....

Jacqueline only needs three or four blocks to finish her beautiful unique quilt , so if you have a blog, and a favourite block, you could get in touch with her!
In the meantime I'll carry on with quilting Josiah's quilt!

Tijdens het genieten van het uitzicht....

While enjoying the view.....

Fijne dag,

Have a nice day!

Jane

Wednesday, 5 March 2014

" Aan de Lijn......."


Nee hoor, ik hoef niet af te slanken, maar dit is de lijn waar Josiah's quilt top even aan hangt, want zomaar, heel eventjes, waaide het bijna niet....

This is the washing line in the garden, where I pinned up Josiah's quilt top, because, just for once, there was hardly any wind.....
Zijn naam staat er ook op geborduurd tussen zijn handjes...met het jaartal, want ik hoop toch wel dat ik hem dit jaar af heb...! Dat moet ook wel, want vorige week zei hij tegen z'n vader (waar ik bij zat) "Ik krijg een quilt met dinosaurussen en trekkers, en ik heb hem nog steeds niet!" Hij is nog maar vier, maar hij weet heel zeker dat hij er niets van zien wil, nadat hij de eerste dinosaurus zag - "Het moet een verrassing worden."
Maar wel even opschieten alsjeblieft, Oma!

His name is embroidered between his hands...with the year, because I really hope to finish it this year...! I have to, really, because last week he said to his Dad, (in my hearing) "I am getting a quilt with dinosaurs and tractors, and I STILL haven't got it!" He is only four, but he was very certain that he didn't want to see anymore, after he saw the first finosaur - "I want it to be a surprise...."!!!
But do hurry up with it please, Grandma!
Hier is even een overzicht van de bovenkant...

This is the top half....
...en de onderkant...

..and this the lower half...
Het zwarte lammetje, links van de dinosaurus in het midden, staat nu ook in ons weiland....zo schattig!

The little black lamb, left of the dinosaur in the middle, has appeared in our field as well, so sweet!
Vanwege de vloed met de nieuwe maan was de rivier weer heel wijd, het leek wel een meer....

Because of the tide with the new moon, the river was very wide again, it looked like a lake....
De buren hebben het land bemest, en de zeemeeuwen vinden dat altijd geweldig, er zullen vast allerlei lekkere hapjes in zitten.....

The neighbours have put slurry on some fields, and the seagulls love it, they find lots of lovely bits in it.....
Vanmorgen vroeg was er een heel rode lucht....

Early this morning there was a very red sky....
En morgen ga ik Josiah's quilt dubbelen, met een wollen vulling (Hobb's heirloom), en deze achterkant.....

And tomorrow I am going to sandwich Josiah's quilt, with a woollen Hobb's Heirloom filling, and this backing....
Fijne dag!

Enjoy your day!

JaneWednesday, 19 February 2014

"Creatures for Josiah..."


Met Josiah's quilt begint het al wat te worden...

Josiah's quilt is getting along fine....

Er komt steeds meer op...een paard dat dressuur rijdt...

More and more gets added to it....a horse doing dressage...

...en een gecko, speciaal voor Glenda die in het tropische regenwoud in Australie woont.

...and a gecko, specially for Glenda, who lives in the Australian rainforest.

Josiah's handjes waar ik omheen had getekend een paar maanden geleden...

Josiah's hands, that I had outlined a few months ago...

Door dit alles heen hebben we wel verschrikkelijke stormen gehad met wind en veel regen.....

While I was working on this quilt we had dreadful gales and lots of rain....

Er waren zelfs golven op de normaal kalme rivier..

There were waves in the river which is normally very calm...

...en in het weiland zagen we een bruin meer.

....and in the field we saw a brown lake.

Overal op het gras lagen takken van de hoge dennebomen..

Everywhere on the lawn were branches, blown off the high pine trees...

....en terwijl ik koffie zette vrijdagmorgen, zag ik dat het dak van het houtschuurtje er bijna af vloog. Met z'n tweetjes hebben we op de één of andere manier dit enorm zware stuk lei er bovenop gekregen. Gelukkig, het dak kon nergens meer heen!
Op de weg terug naar de keuken werd ik met mijn 52 kilo zomaar de lucht in getild door de wind! Dat stuk lei was gelukkig een stuk zwaarder!

...and while I was making coffee on Friday morning, I saw that the roof of the wood shed nearly lifted off. Somehow we managed to get a massively heavy slate slab on there, so it couldn't move anymore!
On the way back to the kitchen I was suddenly lifted up into the air. I weigh 52kgs, so that slate slab must have been a lot heavier!

Het was een enorm lawaai met die wind om het huis heen, en mijn hoofd stond niet naar appliqueren, maar je moet toch wat doen...? Dus, met wolletjes aan de "Crochet Along" mee gaan haken, gezellig, net als zoveel anderen. Een lekker warme deken op m'n benen straks lijkt me ook wel leuk.

The noise with all that wind was incredible, and I felt too tense to applique, but I wanted to do something, so I started the "Crochet Along" blanket that I have seen on lots of blogs. Nice idea to have a lovely warm colourful afghan over my legs when it is finished.

De volgende morgen had het gevroren.

The next morning it had frozen.

Maar de nacht daarna regende het weer.....eigenlijk wel mooi, al die pareltjes aan de hekken.

But the next night it had rained again.....all those pearls on the fences looked beautiful.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Thursday, 6 February 2014

" Dieren en poppetjes.........Animals en dolls..."


Deze week heb ik wwer wat diertjes en andere dingen op Josiah's quilt gezet...een giraffe...

This week I have been adding some more animals and other things to Josiah's quilt....a giraffe.....

...een geitje...

...a goat....

...een anker...

...an anchor...

...en een schoen, want Josiah houdt niet van sokken of schoenen, hij wil altijd het liefst rondrennen op blote voeten.....

...and a shoe because Josiah does not like shoes or socks, he always wants to go around on bare feet....

Jonge vrienden van ons hebben hun eerste baby gekregen, Lucia Joy, dus daar wilde ik even een poppetje voor make.

Young friends of ours have just had their first baby, Lucia Joy, so I wanted to make a little doll for her.

Het was zo leuk om te doen, dat ik ook maar even een poppetje maakte voor kleindochter Hope (allebei patroontjes van Bep)

I so enjoyed doing it, that I made a little doll for granddaughter Hope too. (both patterns from Bep)
In een kant en klaar hartenbedje...

In a heart shaped bed already made....

Het regent hier nog steeds, met af en toe iets wat heel in de verte op een zonnetje lijkt...

It is still raining here, with every now and then something that looks remotely like sunshine....

Maar meestal ziet het er zo uit...

But usually it looks like this...

Lekker quiltweer! Fijne dag!

Lovely quilting weather! Have a nice day!

Jane

Wednesday, 29 January 2014

" Allemaal Beestjes..........Lots of Animals..."

De afgelopen week ben ik bezig geweest met de quilt voor Josiah. 
Omdat hij in Wales geboren is, en van vuurspuwende draken houdt, moest de draak van Wales er ook op.

This past week I have been working on the quilt for Josiah.
Because he was born in Wales, and loves fire-breathing dragons, I had to put the Welsh dragon in his quilt.
Ik had hem getekend op freezer papier, eromheen getekend met een witte Clover pen, maar nog niet helemaal uitgeknipt, gewoon elke keer een stukje,

I had drawn him on freezer paper, then drew around him on the fabric with a white Clover pen, but did not cut all of it out yet, a little bit at the time,
en het was zo leuk om de draak langzamerhand te voorschijn te zien komen.

and it was fun to see the dragon grow, bit by bit.
Er zijn ook olifanten, een gestreepte,

There are elephants too, a striped one,
en een geblokte, met een stofje van een oud bloesje van Josiah zijn moeder.

and a check one, with fabric from an old shirt of Josiah's mother.
Tijgers vind Josiah ook leuk, dus die komt er ook op.

Josiah loves tigers too, so there has to be at least one of those.
Op elk blok stond nu iets groots, dus ik zette de blokken in verticale rijen aan elkaar,

There was now something large on every block, so I put blocks together in rows,
zodat ik daarna allerlei kleinere beestjes en andere dingen er tussen kan zetten, zoals deze haan....

so that I can then applique smaller animals and other things in between, like this cockerel.....
Ik was ook begonnen met de eerste border van Esther's "Love Entwined", maar de rest van de kleuren moet ik nog veranderen, dus daar ben ik even mee blijven steken.

I had also started on the first border of Esther's "Love Entwined", but I have to change the other colours, so I got stuck for a while.
Intussen heeft het hier steeds maar geregend. Soms zo hard dat er zomaar spontaan een bron in de tuin op kwam borrelen, wel 15 cm breed! Best eng was dat....

In the meantime it rained and rained. Sometimes so much, that we saw a spring bubbling up in the garden, about 5 inches wide! Rather scary....
Een paar keer hebben we ook een heel waterig zonnetje gezien...

A few times we have seen some watery looking sunshine....
Maar het is wel lekker quiltweer!
Fijne dag!

But it is nice quilting weather!
Enjoy your day!

Jane
Wednesday, 15 January 2014

"De vierde Vaas....The fourth Vase..."


We hebben het hopelijk weer wat achter de rug, al dat vreemde weer.
En ik ben druk bezig geweest met Esther's Love Entwined.....de laatste blaadjes vastzetten in het middenblok....

All the very strange weather is gone again, hopefully!
And I have been busy with Esther's Love Entwined......stitching the last leaves in the centre.....
Naar buiten kijkend zag ik steeds weer wat anders, door al dat water van de afgelopen weken, was het erg mistig als de zon opkwam...

Every time I looked outside the scenery was different. Because of all the water of the past weeks, the mist came up from the river when the sun got up.....
En gistermorgen dachten we dat het warempel winter geworden was...!

Yesterday morning we thought winter had finally come.....!
Maar nee hoor, vandaag regende het weer de hele lange dag!
Gelukkig maar dat ik wat te doen had...

But all day today it rained again!!
Fortunately I had something to do...
En hier is het hele middenstuk...

And here is the whole centre...
Wat zal ik nu eens gaan doen????
Fijne dag!

What shall I do next???
Have a nice day!

Jane

Friday, 3 January 2014

"....On-weer........"

Ik wil jullie graag allemaal een heel voorspoedig en creatief 2014 toewensen, en heel veel dank voor alle goede wensen. Met mijn rug gaat het een stuk beter, dus ik hoop dat we de goede kant opgaan.
Heel vaak in de winter zien we dit soort landschap vanuit ons raam....

I want to wish you all a very happy and creative 2014, and thank you so much for all your good wishes. My back is a lot better, so I hope that it is going in the right direction !
Very often in the winter we see this sort of landscape from our window..... 
Maar de afgelopen weken niet.
Soms is er mist 'smorgens vroeg...

But not the past weeks.
Sometimes there is mist in the early morning....
Die ook overdag niet echt weggaat...met een enge donkere lucht erachter...

That does not go away during the day, with a very dark sky behind it......
En soms zien we hele vreemde blauwe wolken, die vol met regen zitten..

And sometimes we see strange blue clouds that seem to be full of rain....
En dan stormt het weer. Vannacht ook.
Toen ik vanmorgen om half acht de gordijnen opendeed, zag ik dat de rivier was veranderd in een meer...

And then it storms again. Like last night.
When I opened the curtains this morning at half past seven, I saw that the river had been changed into a lake....
En dat het weggetje onderaan de heuvel ook helemaal overstroomd was. Geen auto kon er door, dus we waren afgesloten!

The road at the bottom of the hill was totally under water. No car could get through it, so we were cut off!
We hebben ons gauw gewassen en aangekleed, en zijn de heuvel afgelopen. Best spannend, zoiets. Dit is de weg.

We got washed and dressed quickly, and walked down the hill. It was quite exciting. This is the road.

Normaal zijn dit gewoon weilanden.

Normally these are fields.

Maar dat was niet alles. Vannacht werden we wakker van onweer. Gauw alle stekkers en de modem eruit gehaald, en we lagen net weer in bed, toen er een bliksemslag kwam met een harde knal. De klokradio ging uit. 
Vanmorgen zagen we de boom, achter in onze tuin.....

But that was not the whole story. We woke up in the night because of thunder. Quickly we took out all the plugs, and the router, and we had just got back into bed, when there was a flash of lightning with a hard bang. The clock radio light went out.
This morning this is what the tree in the back of the garden looked like.....
De stukken schors lagen allemaal op de grond, en de gleuf is ongeveer 5 cm breed! Het was wel heel eng, zo dicht bij huis!

The pieces of bark were all on the ground, and the gap is about two inches wide! It was quite frightening, so close to the house!
De afgelopen weken heb ik toch nog wat kunnen doen, zo tussen de rugpijn door.
Mijn eerste Caswell blok is af.

The past weeks I have been able to do something, in between the bouts of back-ache.
My first Caswell block is finished.
En het zesde deel van Esther's Love Entwined.

And Part 6 of Esther's Love Entwined.
Ook ben ik bezig met een paar bomen voor Josiah's quilt.

Also I am working on some trees for Josiah's quilt.
Het volgende blok wordt een vuurspuwende draak, waar hij ook helemaal weg van is!

The next block will be a fire breathing dragon, which he loves!
Of het weer nu wat beter zal worden? Het lijkt er nog niet erg veel op, en ze hebben nog meer regen en storm beloofd!

Will the weather get any better? It does not look like it, and they have promised more rain and storms!
In ieder geval is het wel mooi quiltweer, als de stroom tenminste niet uitvalt!
Fijn weekend!

In any case it is good quilting weather, if we don't lose our electricity!
Enjoy your weekend!

JaneRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...