I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Wednesday, 17 September 2014

"Nog steeds zomer......Still summer..."


Hoewel het nog geen echt quiltweer is heb ik toch weer een blok af voor mijn Caswell quilt. Het is het prachtige patroon van Corliss Searcey.

Although it is not real quilting weather yet, I have finished another block for my Caswell quilt. It is the beautiful pattern by Corliss Searcey.

Ik had de hartjes van de blauwe bloemen verschillend willen doen, maar ze zijn uiteindelijk toch hetzelfde geworden. De andere heb ik er weer afgesloopt, en die komt in mijn doosje met misbaksels. Kan ik altijd wel weer gebruiken voor een ander klein blaadje of zoiets.

I had planned to make the hearts of the blue flowers different, but in the end they  looked better like this. So I took off the old one, and put it in my box with mishaps. Ready to be used for something else like a leaf or flower.Het is hier nog steeds prachtig zomerweer. Maar vanmorgen zag ik toch al weer tekenen van de herfst, in de spinnewebben na de dauw in de vroege zon.

It is still beautiful summer weather here in Wales. But this morning we had a heavy dew and I saw signs of autumn in all the cobwebs glistening in the sun.
 

Het lijken net rijen pareltjes...

They are just like rows of pearls...


Buiten begint een van mijn hortensias prachtig roze te worden.

One of my hydrangeas in the garden is turning a beautiful pink.

Vooral met het late zonlicht er doorheen.

Especially with the late sunlight on it.

De zwaluwen zijn bezig om te vertrekken, maar de puttertjes blijven overwinteren.

The swallows are getting ready to leave. but the goldfinches are staying for the winter.

Nu ga ik weer verder met het volgende blok.
Fijne dag! 

Now I am going to work on the next block.
Have a good day!

Jane


Wednesday, 10 September 2014

"...A Mysterious Block.."

Dat zei mijn lief toen hij dit blok zag. Het ziet er ook wel een beetje mysterieus uit. Het is mijn vierde blok voor de Caswell quilt van Corliss Searcey. Ik geniet van het bij elkaar zoeken van verschillende stofjes. Vaak heb ik maar hele kleine stukjes ergens van, en het is altijd weer spannend of ik kan vinden wat ik in gedachten heb.

That is what my husband said when he saw this block, and I have to admit that it does look a bit mysterious. It is my fourth block for the Caswell quilt by Corliss Searcey. I enjoy searching for different fabrics among my stash. Very often I only have little pieces, and it is always an adventure to see if I can find what I have got in mind.

Het weer is hier prachtig, elke dag zon. Ik heb veel in de tuin gewandeld, en een paar fotos gemaakt (geinspireerd door Anne Marieke, die prachtige fotos op haar blog heeft), van bijtjes....op een anemoon..

We have beautiful weather here, sunshine every day, and I have walked a lot in the garden, and taken some photos (inspired by Anne Marieke, who takes wonderful photos), of bees...on an Japanese anemone...

...en op mijn nieuwe kleine sneeuwbes...

...and on my new small Snowberry...

...een vlinder op de lavendel...

....a butterfly on the lavender...


...en deze vreemde vlieg, die na wat onderzoek in het Engels de Heineken Fly blijkt te heten...weet niet zeker wat die met Heineken te maken heeft...zo mooi, die kleine geschapen kunstwerkjes!

...and this strange little fellow, whose name appears to be Heineken Fly. Someone on the internet suggested it was because with its long nose it could reach parts that other flies could not reach...so beautiful, these little created works of art!

Maandagavond was de Harvest Moon, zo mooi en zo groot..

Monday evening there was the Harvest Moon, so large and so beautiful..

En nu ga ik weer verder met mijn volgende blok.

And now I am working on my next block.

Fijne dag!

Have a good day!

Jane

Tuesday, 2 September 2014

"..Bloemen en Besjes.........Flowers and Berries.."


Zoals je weet ben ik bezig met de Caswell quilt. Het patroon is van Corliss Searcey, geinspireerd door het Caswell tapijt uit 1835  in New York.
Er zijn zwart wit en kleurenfotos van elk blok in het patroon, en ik geniet van het maken van de mooie blokken. Links is mijn boekje waarin ik de kleurenfotos plak, en allerlei relevante details en veranderingen opschrijf. 

As you know, I am making the Caswell quilt, by Corliss Searcey. The pattern was inspired by the Caswell carpet in the Metropolitan Museum in New York. 
There are black and white and colour photos of each block in the pattern, and I so enjoy making this quilt. On the left is my journal where I put the colourphotos and write down anything relevant, and also any changes I make.

In het begin ziet een blok er altijd wat rommelig uit...

In the beginning a block always looks a mess....

Maar met de plastic overlay er op lijkt het al wat beter...

But with the plastic overlay on top it looks a bit better....

De besjes komen het laatst aan de beurt....

The berries are last....


En nadat ik de stengeltjes geborduurd heb is er weer een blok af.

And after I have embroidered the stems the third block is finished.

Het weer is opeens veel mooier,

The weather is a lot better,

maar omdat ik nog niet zover kan wandelen, ga ik maar verder met het volgende blok!
Fijne dag!

but because I cannot walk very far yet, I am carrying on with the following block!
Have a good day!

Jane

 

 

 


Thursday, 28 August 2014

".......Caswell..."


Allereerst heel hartelijk dank voor jullie vele lieve beterschaps wensen en reacties.  Het gaat gelukkig steeds beter, al moet ik nog een paar weken met een kruk lopen.
Ik had beloofd over het nieuwe project te vertellen. Nou, het is niet helemaal nieuw, want vorig jaar werd ik helemaal flieft op de Caswell quilt van Corliss Searcey, en begin Januari had ik er een blokje van gemaakt.

First of all thank you all so much for your good wishes and nice comments. It is going a lot better now, even though I still have to use one crutch for several weeks, but at least I have one hand free!
I had promised to tell you about my new project. It is not totally new, because last year I fell in love with the Caswell quilt by Corliss Searcey, and in January I had made one block.

Nu heb ik besloten de rest van de blokken te maken, omdat Home Sweet Home bijna af is.
Ik gebruik twee achtergrondstoffen....

Now I have decided to make the rest of the blocks, as the Home Sweet Home quilt is almost finished.
I use two background fabrics....

...en doe het op mijn needleturn manier......

.....I am doing it in the old fashioned way of needleturn....

..af en toe even naar de buren kijken die erg tevreden lijken....

...and keep an eye on the neighbours who look very contented...

....en voordat ik het weet is het volgende blok af. Ze zijn ook niet zo groot, maar 11 inch (28 cm)  vierkant.
Het zijn prachtige blokjes om te maken. De foto is een beetje wazig, want het licht is niet zo goed op het moment.

.....and very soon the next block is finished. They are not very big, only 11 inch square.
The blocks are lovely and interesting to make. The photo is a bit hazy, because the light was not very good.

Het regent de hele tijd met mist, zoals het dat goed kan in Wales...

It is raining a lot, with mist, something Wales is very good at...

...dus ik ga weer verder met het volgende blok!
Fijne dag!

.....so I am carrying on with the next block!
Have a nice day!

Jane

 

Tuesday, 19 August 2014

"...Long time....no see..."


Mijn laatste blogje is echt al heel lang geleden. In die tijd is er heel wat gebeurd.
Eind Juni zijn we op vakantie geweest naar Cumbria, het Noorden van Engeland. We zijn er al veel vaker geweest, maar het blijft altijd mooi. Ik wilde graag de Castlerigg Stone Circle bij Keswick weer zien,

It is a long time ago that I wrote my last blog! In that time a lot has happened.
At the end of June we went to Cumbria in the North of England.  We have often been there, and it is always beautiful. I wanted to see the Castlerigg Stone Circle near Keswick again,

en schetsen..

and sketch it...

gewoon even een vlug aquarel krabbeltje in mijn nieuwe kleine Moleskine schetsboekje.

just a quick aquarel sketch in my new tiny Moleskine sketchbook.

Een ander favoriet plekje is Aisgill Bridge...

Another favourite spot is Aisgill Bridge...

De vele oude boerderijtjes...

Many old hill farms....

en gewoon bergen...

and just mountains...

De Eden rivier met schaapjes...

The river Eden with sheep....

en weilanden...

and fields...

Omdat ik niet lang kon staan vanwege mijn pijnlijke heup, zat ik veel te schetsen vanuit de auto, zoals deze oude wegwijzer,

Because I could not stand long with my painful hip, I often sat sketching in the car. For example, this old road sign,

en de nieuwsgierige kalfjes...

and the nosey little calves..

Daarna had ik mijn heup operatie en vanuit mijn ziekenhuis bed keek ik uit op een boerderij met koeien, dus weer gauw even vastleggen.

Then I had my replacement hip operation, and from my hospital bed I could see a farm with cows, so I just had to sketch that too.

Handwerken ging eerst helemaal niet zo goed, want ik had vreselijk veel pijn de eerste weken, iets wat klaarblijkelijk niet volgens het boekje is. Met twee krukken kon ik ook niet veel beginnen, maar ik had nog een paar dingetjes die vastgezet moesten worden op de eerste rand van Love Entwined,

Stitching did not go too well at first, because the first weeks I was in terrible pain, which, from what I gather, was not exactly according to the book. With two crutches I could not start very much, but there were a few motifs that had to be stitched on the the first Love Entwined border,

met needleturn natuurlijk. 

with needleturn of course.

Vanwege de medicijnen kon ik niet erg duidelijk zien, maar het lukte toch.
Daarna zette mijn lief de mand met lapjes op tafel en toen kon ik ook mijn Home Sweet Home blok afmaken.

Because of the medicines I could not see very well, but I managed it.
Then my beloved husband put my basket with fabrics on the table so that I could get on with finishing my Home Sweet Home block.

Het leek me wel leuk om schaapjes in de tuin te zetten.

It was fun putting sheep in the garden. 
De schaapjes heb ik even van het Phebe patroon gehaald. 

The sheep are from the Phebe pattern.

Het allerlaatste blok is inmiddels ook bijna af. Het is het huisje in de wilgen straat, maar ik vind dat ze meer op snijbonen lijken!

And now the last Home Sweet Home block is also nearly finished. It is the Willow Street house, but to me they look more like runner beans!

Volgende keer meer over mijn nieuwe project!
Fijne dag!
 
Next time more about my new project!
Have a nice day!

Jane

Tuesday, 17 June 2014

"Watercolour Madness...."

Hoewel ik niet ver kan lopen, vanwege mijn pijnlijke heup, gaan we af en toe toch wel even weg. Vorige week gingen we naar Pembrokeshire waar dochter en gezinnetje op vakantie waren.
Eerst langs Pentre Ifan, waar 3,500 jaar geleden een begraafplaats was. Hoe kregen ze die grote zware steen er bovenop?

Although I cannot walk far, because of my painful hip, we do go out from time to time. Last week we went to Pembrokeshire, where our daughter and family were on holiday.
First we went to see Pentre Ifan, where there was a burial place 3,500 years ago. How did they manage to get that massive stone on top?

Daarna reden we door naar Freshwater East, en met kinderen en kleinkinderen gingen we naar het prachtige gouden strand.

Then we drove on to Freshwater East, and went to the beautiful sandy beach with the family.

Ik had mijn kleine aquareldoosje bij me, dus ik ging zitten in het zand om een paar vlugge schetsjes te maken. 

I had my little watercolour box with me, so I sat down in the sand to make a few quick sketches.

Hope wilde ook schilderen, en gelukkig had ik nog een extra schetsboekje bij me.

Hope wanted to paint too, and fortunately I had another little sketchbook with me.

Het uitzicht naar links was helemaal langs de kust.

The view to the left was all along the coast.

Hope maakte haar tekening thuis af.

Hope finished her drawing at home.

Thuis heb ik ook nog wel wat geschilderd, nog steeds om aquarel beter te leren, in plaats van mijn gewoonlijke olieverf. Eerst bloemen langs de weg, van een foto die ik in Schotland had genomen.

At home I have done some more painting, still trying to get to grips with watercolour, instead of my usual oil paints. First flowers along the roadside verge, from a photo I took in Scotland.

Daarna een landschapje in Noord Wales, waarvan ik een schets zag in een boek van James Fletcher-Watson. Hij gaf aan welke kleuren hij gebruikt had, en hoe hij het deed, dus het leek me wel een leuke oefening, vooral omdat we daar vaak op vakantie zijn geweest.

Then I painted a scene in North Wales. I saw a sketch in a book by James Fletcher-Watson, and he mentioned the colours he used, and also his way of working, so that seemed a good exercise, especially because we were often there on holiday.

En nog een oefening uit een ander boek van hem, een potloodschets van Cockley Beck in het Lake District, met heel weinig instructies deze keer.

Another exercise from one of his books, a black and white sketch of Cockley Beck in the Lake District, with minimal instructions this time.

Toen leek het me wel leuk om in mijn eigen oude schetsboekjes te neuzen, en daar vond ik schets uit 1993 van een boerderij in Noord Wales.

Then I thought it would be fun to look in my old sketchbooks, and I found a farm in North Wales, sketched in 1993.

Het was in April, dus ik wilde de kleuren zacht en licht houden. 

It was April, so I wanted to keep the colours soft and light.

Ook probeer ik elke dag een kleine wolkenstudie te doen, en gisteravond om ongeveer tien uur was er een fantastische lucht met allerlei kleuren erin.

I am also trying to do a small cloud study every day, and last night, about ten o' clock, there was a most amazing sky with lots of colours in it.

Misschien wil je onze buren ook nog even zien?
Deze zijn aan de overkant van het weggetje.

Perhaps you would like to see the neighbours? These are on the other side of the road.

Dit is een heel vreemd stelletje op de heuvel aan de zijkant van het huis....

This is a very strange pair in the hill field on the side of the house....

En deze twee zijn uit een ander weiland zijn weggelopen, en we zien ze als we zitten te eten...Vertier genoeg hier!

And this mare and her foal came from another field, and we see them when we sit in our dining room...Lots to see around here!

Tenslotte nog een mooie zonsondergang. Bijna elke avond is het weer anders. 

I shall end with a beautiful sunset. They are different every evening. 

Fijne dag!

Have a nice day!

JaneRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...