I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Wednesday, 1 October 2014

"Home Sweet Home Top finished......"


Het was zo ver gisteravond, en de rand zat er aan.
Zoals je kunt zien, is het toch de laatste rand geworden.
De blauwe maakte het geheel wat koel, en de roze verbleekte alle kleuren, maar deze staat echt mooi overal bij, en er zit toch nog veel roze in.

Last night I finished sewing the border on the blocks.
As you can see, I chose the last one. Although I loved the blue fabric, it made the quilt too cool, and the pink one seemed to bleach all the colours. But this one lifts the darks and the lights beautifully. And it still has a lot of pink in it.

Het ging eigenlijk best snel, dat met de hand aanzetten. De stof van Lecien is nogal glibberig, dus ik kwam op het idee om het voor te rijgen, ongeveer anderhalve cm van de rand. Net als vroeger toen ik tien was en naailes kreeg. Alles moest eerst voorgeregen worden.

Actually it went quite quickly, sewing everything by hand. The fabric by Lecien is rather slippery, so I had the idea of pre-basting the seam, about half an inch from the edge. Just like when I was ten, and had sewing lessons, everything had to be pre-basted.

Het hielp wel, geen geprik van spelden, en alles zat mooi stevig vast, zodat ik hem er gemakkelijk aan kon zetten.

It did help, I wasn't bothered by pricking pins, and everything stayed nicely together, so that I could easily sew along the seamline.

Daarna waren de hoeken aan de beurt. Daar deed ik hetzelfde mee. Een rand plat neerleggen, de andere erop dubbel  gevouwen, en toen voorgeregen, daarna kon ik het gemakkelijk met applique vast zetten.

Then it was time for the mitred corners. I did the same with that. One length of fabric I laid out flat, and the other one I folded double on the top of it, and pre-basted again. Then I could easily applique the seam.

Al heel gauw waren ook de hoeken klaar, en mijn quilt top was helemaal af. Als je deze quilt ook wilt maken, hij staat in het boek Home Sweet Home van Barb Adams en Alma Allen. 

Very quickly the corners were done too, and my quilt top was finished. If you want to make this quilt too, the pattern is in the Home Sweet Home book by Barb Adams and Alma Allen.

Buiten wordt de eikenblad hortensia steeds mooier en herfst achtiger.

Outside the oak leaf hydrangea is getting more and more beautiful.


En ik ga verder met de Caswell blokken, maar omdat ik nu de Home Sweet Home top af heb, mag ik ook weer iets nieuws erbij beginnen. daarover volgende keer meer.
Fijne dag!

And now I shall carry on with the Caswell blocks, but because I have finished the Home Sweet Home top, I am allowed to start something new and exciting as well. More about that next time.
Have a good day!

Jane

Sunday, 28 September 2014

"Home Sweet Home blocks..."Tussen de Caswell blokken door heb ik de Home Sweet home blokken afgemaakt.
Eerst het aardbeienhuisje met mijn initialen...


In between the Caswell blocks I have been finishing the Home Sweet Home blocks.
First the strawberry house with my initials...

En het konijntjes huis (zie je ze?) met het jaartal erop.

And the bunny house (do you see them?) with the year on it.

De bovenste drie blokken zaten al aan elkaar, dus gisteren ging ik er voor zitten, om de middelste drie blokken aan elkaar te zetten....

The top three blocks were already sewn together, so yesterday I sat down and stitched the middle blocks together....

Doe je dat nou echt met de hand? Ja, ik vind dat gewoon mooier, zachter staan, en erg lang duurde het niet, kijk maar....

Do you really do that by hand? Yes, I just like the soft look better, and it does not take that long, look......

Een poosje  later zat ook de onderste rij in elkaar...

A little later the last row was done...

...en toen kon ik alle rijen aan elkaar zetten. Vanmorgen vroeg voor kerktijd de laatste steekjes genomen, en mijn lief wilde hem wel even omhoog houden....

....and then I could stitch all the rows together. Early this morning before church I made the last stitches, and my beloved was quite willing to hold it up....

Maar vanmiddag was het zulk prachtig weer, dat we buiten zaten - hoe zou het staan aan de lijn?
Het lijkt bijna wel glas in lood....

But this afternoon the weather was so beautiful that we sat outside - what would it look like on the washing line?
It is almost like stained glass.....


"Zou je hem nog een keer in de schadow omhoog kunnen houden?"

"Would you mind holding it up again in the shade?"

Nu heb ik geen zin om de rand eromheen te doen zoals het in het boek staat, want ik heb nog een paar leuke stofjes die misschien mooi zouden staan, zoals deze donkerrode?

Now I don't want to make the border as it is in the book, because I have a few fabrics that perhaps might look nice, like this dark red one?

Of deze mooie blauwe?

Or this beautiful blue one?

Of misschien roze?

Or perhaps pink?

Of zou deze toch het beste zijn?

Or would this one be the best?

Morgen ga ik er eens serieus mee aan de gang.
En ik zou hem natuurlijk ook gewoon in de tuin kunnen laten hangen, staat best leuk..

Tomorrow I shall get to work on it.
And I could just leave it hanging in the garden of course, looks quite nice....

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Tuesday, 23 September 2014

"Autumn..."


De herfst zit echt in de lucht, want het is opeens veel kouder. 
In de afgelopen week heb ik dit blok van Caswell afgekregen..

The autumn seems to have arrived, because it is suddenly a lot colder.
During the past week I finished this Caswell block....


Eigenlijk zat er al een ander vogeltje op het hartje, maar toen kwam opeens de postbode met een pakje vanuit Nederland, van Anne Marieke.
En daarin zaten niet alleen mijn favoriete pepermuntjes, maar ook als totale verrassing dit prachtige vogelstofje.

Actually I had already sewn another little bird on the heart, but then the postman came with a parcel from Holland, from Anne Marieke
In the parcel were not only my favourite peppermints, but as a total surprise also this adorable bird fabric.

Ik was meteen verliefd, en dacht, had ik nou maar niet die andere er al op, want dit is het perfecte stofje. Maar....dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, want ik zou de andere achterop voor het label kunnen gebruiken. Andere eraf gesloopt, en deze erop gespeld. 
Inderdaad, perfect! Dank je wel, Anne Marieke!

I fell in love with it, and thought what a pity it was that I had already sewn on the other fabric, as this one seemed perfect. But...of course that doesn't have to be a problem, because I could use the other one on the back, for the label. I unstitched the other one, and pinned this one on. Indeed, perfect! Thank you, Anne Marieke!

Intussen heb ik de eerste zes blokken af, in zomaar willekeurige volgorde, en zo zien ze er uit. Het is niet zo'n duidelijke foto, want ze hangen over de bank, en daar is het een donkere hoek.

In the meantime I have finished six blocks, in random order, and this is what they look like. It is not a clear photo, because they hang over the back of the settee, and that is a dark corner.

Het is eigenlijk wel jammer dat het zomaar opeens herfst is, want gisteren zat ik nog in de tuin in de zon aan het volgende blokje te werken...

It is a pity that it is suddenly autumn, and colder, because only yesterday I was sitting in the warm and sunny garden, stitching the next block...

En de mooie eikenblad hortensia zal nu wel gauw helemaal verkleuren.

And the beautiful oak-leaf hydrangea will soon be turning all red.

Dus, nu maar weer verder, gezellig bij de kachel! 
Nu zit ik er over te denken om toch maar de eerste rij af te maken, zodat die aan elkaar kunnen.
Hoe doen jullie zoiets? Ordelijk vanaf het begin, of hier en daar een blok?
Fijne dag!

So I shall carry on stitching by the fire!
Now I am thinking of finishing the first row, so that I can sew them together.
What do you do? Make them orderly in rows, or totally random?
Have a nice day!

Jane

Wednesday, 17 September 2014

"Nog steeds zomer......Still summer..."


Hoewel het nog geen echt quiltweer is heb ik toch weer een blok af voor mijn Caswell quilt. Het is het prachtige patroon van Corliss Searcey.

Although it is not real quilting weather yet, I have finished another block for my Caswell quilt. It is the beautiful pattern by Corliss Searcey.

Ik had de hartjes van de blauwe bloemen verschillend willen doen, maar ze zijn uiteindelijk toch hetzelfde geworden. De andere heb ik er weer afgesloopt, en die komt in mijn doosje met misbaksels. Kan ik altijd wel weer gebruiken voor een ander klein blaadje of zoiets.

I had planned to make the hearts of the blue flowers different, but in the end they  looked better like this. So I took off the old one, and put it in my box with mishaps. Ready to be used for something else like a leaf or flower.Het is hier nog steeds prachtig zomerweer. Maar vanmorgen zag ik toch al weer tekenen van de herfst, in de spinnewebben na de dauw in de vroege zon.

It is still beautiful summer weather here in Wales. But this morning we had a heavy dew and I saw signs of autumn in all the cobwebs glistening in the sun.
 

Het lijken net rijen pareltjes...

They are just like rows of pearls...


Buiten begint een van mijn hortensias prachtig roze te worden.

One of my hydrangeas in the garden is turning a beautiful pink.

Vooral met het late zonlicht er doorheen.

Especially with the late sunlight on it.

De zwaluwen zijn bezig om te vertrekken, maar de puttertjes blijven overwinteren.

The swallows are getting ready to leave. but the goldfinches are staying for the winter.

Nu ga ik weer verder met het volgende blok.
Fijne dag! 

Now I am going to work on the next block.
Have a good day!

Jane


Wednesday, 10 September 2014

"...A Mysterious Block.."

Dat zei mijn lief toen hij dit blok zag. Het ziet er ook wel een beetje mysterieus uit. Het is mijn vierde blok voor de Caswell quilt van Corliss Searcey. Ik geniet van het bij elkaar zoeken van verschillende stofjes. Vaak heb ik maar hele kleine stukjes ergens van, en het is altijd weer spannend of ik kan vinden wat ik in gedachten heb.

That is what my husband said when he saw this block, and I have to admit that it does look a bit mysterious. It is my fourth block for the Caswell quilt by Corliss Searcey. I enjoy searching for different fabrics among my stash. Very often I only have little pieces, and it is always an adventure to see if I can find what I have got in mind.

Het weer is hier prachtig, elke dag zon. Ik heb veel in de tuin gewandeld, en een paar fotos gemaakt (geinspireerd door Anne Marieke, die prachtige fotos op haar blog heeft), van bijtjes....op een anemoon..

We have beautiful weather here, sunshine every day, and I have walked a lot in the garden, and taken some photos (inspired by Anne Marieke, who takes wonderful photos), of bees...on an Japanese anemone...

...en op mijn nieuwe kleine sneeuwbes...

...and on my new small Snowberry...

...een vlinder op de lavendel...

....a butterfly on the lavender...


...en deze vreemde vlieg, die na wat onderzoek in het Engels de Heineken Fly blijkt te heten...weet niet zeker wat die met Heineken te maken heeft...zo mooi, die kleine geschapen kunstwerkjes!

...and this strange little fellow, whose name appears to be Heineken Fly. Someone on the internet suggested it was because with its long nose it could reach parts that other flies could not reach...so beautiful, these little created works of art!

Maandagavond was de Harvest Moon, zo mooi en zo groot..

Monday evening there was the Harvest Moon, so large and so beautiful..

En nu ga ik weer verder met mijn volgende blok.

And now I am working on my next block.

Fijne dag!

Have a good day!

Jane

Tuesday, 2 September 2014

"..Bloemen en Besjes.........Flowers and Berries.."


Zoals je weet ben ik bezig met de Caswell quilt. Het patroon is van Corliss Searcey, geinspireerd door het Caswell tapijt uit 1835  in New York.
Er zijn zwart wit en kleurenfotos van elk blok in het patroon, en ik geniet van het maken van de mooie blokken. Links is mijn boekje waarin ik de kleurenfotos plak, en allerlei relevante details en veranderingen opschrijf. 

As you know, I am making the Caswell quilt, by Corliss Searcey. The pattern was inspired by the Caswell carpet in the Metropolitan Museum in New York. 
There are black and white and colour photos of each block in the pattern, and I so enjoy making this quilt. On the left is my journal where I put the colourphotos and write down anything relevant, and also any changes I make.

In het begin ziet een blok er altijd wat rommelig uit...

In the beginning a block always looks a mess....

Maar met de plastic overlay er op lijkt het al wat beter...

But with the plastic overlay on top it looks a bit better....

De besjes komen het laatst aan de beurt....

The berries are last....


En nadat ik de stengeltjes geborduurd heb is er weer een blok af.

And after I have embroidered the stems the third block is finished.

Het weer is opeens veel mooier,

The weather is a lot better,

maar omdat ik nog niet zover kan wandelen, ga ik maar verder met het volgende blok!
Fijne dag!

but because I cannot walk very far yet, I am carrying on with the following block!
Have a good day!

Jane

 

 

 


Thursday, 28 August 2014

".......Caswell..."


Allereerst heel hartelijk dank voor jullie vele lieve beterschaps wensen en reacties.  Het gaat gelukkig steeds beter, al moet ik nog een paar weken met een kruk lopen.
Ik had beloofd over het nieuwe project te vertellen. Nou, het is niet helemaal nieuw, want vorig jaar werd ik helemaal flieft op de Caswell quilt van Corliss Searcey, en begin Januari had ik er een blokje van gemaakt.

First of all thank you all so much for your good wishes and nice comments. It is going a lot better now, even though I still have to use one crutch for several weeks, but at least I have one hand free!
I had promised to tell you about my new project. It is not totally new, because last year I fell in love with the Caswell quilt by Corliss Searcey, and in January I had made one block.

Nu heb ik besloten de rest van de blokken te maken, omdat Home Sweet Home bijna af is.
Ik gebruik twee achtergrondstoffen....

Now I have decided to make the rest of the blocks, as the Home Sweet Home quilt is almost finished.
I use two background fabrics....

...en doe het op mijn needleturn manier......

.....I am doing it in the old fashioned way of needleturn....

..af en toe even naar de buren kijken die erg tevreden lijken....

...and keep an eye on the neighbours who look very contented...

....en voordat ik het weet is het volgende blok af. Ze zijn ook niet zo groot, maar 11 inch (28 cm)  vierkant.
Het zijn prachtige blokjes om te maken. De foto is een beetje wazig, want het licht is niet zo goed op het moment.

.....and very soon the next block is finished. They are not very big, only 11 inch square.
The blocks are lovely and interesting to make. The photo is a bit hazy, because the light was not very good.

Het regent de hele tijd met mist, zoals het dat goed kan in Wales...

It is raining a lot, with mist, something Wales is very good at...

...dus ik ga weer verder met het volgende blok!
Fijne dag!

.....so I am carrying on with the next block!
Have a nice day!

Jane

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...