I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Monday, 13 April 2015

" Blog vakantie................Blog Holiday"


Je hebt natuurlijk al lang door dat ik midden in een blogvakantie zit....., terwijl ik veel kleine blaadjes vastzet in een Caswell blok...

You have probably already realised that I am taking a blog holiday...., while I am stitching lots of small leaves on a Caswell block....

...en een patroon aan het tekenen ben voor een applique quilt.

....and am also drawing a pattern for an applique quilt.

Fijne dag

Have a nice day

Jane

Tuesday, 24 February 2015

"Caswell Haantje.....Caswell Cockerel"


Wat zeg je nou? Heeft Caswell een haantje?
Welnee, eigenlijk niet, maar die van mij wel. 

Are you sure? Is there a cockerel in the Caswell quilt?
Well, no, not really, but mine has one.
 
 
Hoe dat kan? Het blok dat aan de beurt was, leek heel veel op een blok dat ik al gedaan had, en ik houd niet van 'hetzelfde herhalen', dus keek ik naar de foto van het originele Caswell tapijt, en zag warempel een leuk haantje. Even vergroot en door de printer gehaald, en toen uit de vrije hand nog groter een patroon getekend, niet hetzelfde als het originele, maar er wel door geinspireerd.

How is that possible? Well, the block that I should have made, was almost similar to one that I had already made, and I do not like repeating blocks. So I looked at a picture of the original Caswell carpet, and I saw a lovely cockerel. Slightly enlarged and printed, and then I drew a pattern freehand, real size, not the same as the original, but inspired by it.

Eigenlijk best spannend, want er was geen enkel 'voorbeeld'.  Nu kijk ik toch al meestal niet naar het voorbeeld, want ik vind het leuker om het zelf uit te zoeken, maar toch.....gewoon het idee dat je het op je eentje maar moet doen. Dus, ik begon maar met het haantje....

It was quite exciting, because I did not have an 'example' now. I don't always look at it anyway, as I prefer to find colours myself, but it was the strange idea of being totally on my own with this one. 
So, I started with the cockerel...

Stukjes spelden onder het plastic, het freezerpaper er af, rijgen, en dan kan het needleturnen beginnen...

Pinning the pieces under the overlay, taking the freezerpaper off, basting, and then I could start with needleturn....

Hetzelfde weer met alle blaadjes, die ik eerst maar heb gedaan.

The same with all the leaves, that I did before the flowers.

Toen moest ik de kleuren voor de bloemen kiezen, en uiteindelijk is het dit geworden... in de foto zijn sommige bloemblaadjes een beetje hetzelfde als de achtergrond, maar die kan ik nog gemakkelijk veranderen. Voorlopig houd ik het zo, en ga morgen kijken hoe het eruit ziet in het daglicht.

Then I had to choose the colours for the flowers, and eventually I came up with these. In the photo some flower petals are a bit too much like the background, but I can change those easily.. For now I shall leave them and see what they look like by daylight tomorrow.

Het was een mooie dag vandaag, maar wel koud!

It was a beautiful day today, but cold!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Tuesday, 17 February 2015

"Een Caswell Vaas.......A Caswell Vase"


Er is weer een Caswell blok af. 

Another Caswell block is finished.

Deze keer was het een vaas, en ik had nog een klein stukje van een mooi roze met blauw lapje ervoor.

This time it was a vase, and I had a small piece of a lovely blue and pink fabric for that.

Langzaam begon het wat te lijken....

Slowly it started to look like something.....

...en al gauw kon ik de laatste bloemetjes er op rijgen.

...and soon I could baste the last flowers.

Mijn nichtje Hetty in Nederland stuurde een leuke foto van 'Gein de geit' die ze gemaakt had voor vrienden, zo schattig.

My cousin Hetty in Holland sent me a photo of a goat 'Gein de Geit' that she had made for friends. It is lovely!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Tuesday, 3 February 2015

" Vreemde bloemen......Strange flowers"


Dit Caswell blok, C4, heeft drie verschillende soorten bloemen op een stengel, dus wel een beetje vreemd.

This Caswell block, C4, has three different types of flowers on one stem, so it is a bit strange....

Maar dat geeft niet, ik probeer ze gewoon zo mooi mogelijk te maken, en dan passen ze vast wel bij elkaar.

But not to worry, I'll just try to make them as beautiful as possible, and then I am sure they will fit together.

Voordat ik aan de bloemen begon, wilde ik de blaadjes wat opvrolijken..

Before I did the flowers I wanted to make the leaves look nice...

..want die spelen wel een grote rol in dit blok....

...because they are very important in this block...

En de rest ging allemaal vrij vlug..

The block was finished very quickly...

Vanmorgen zag ik dit toen we de gordijnen openden. Het had hard gevroren. Maar kijk eens naar al die wolletjes onder de heg...

This morning I saw this when we opened the curtains. There had been a hard frost. But look at all the woollies under the hedge....

En vanavond kwam de maan op....zo mooi!

And tonight the moon appeared....so beautiful!

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Saturday, 31 January 2015

"Blauwe bloemen.......Blue flowers"


Er is weer een Caswell blok af..

Another Caswell block is finished...

De nerf op de bladeren is heel smal, en ik heb het er aan een kant opgeregen, en eerst de andere kant vastgezet, daarna langzamerhand het rijgdraad eruit gehaald, zo dat er niets zou verschuiven. Je kunt ook de lijn zien die ik om het freezer paper malletje had getrokken.

The vein on the leaves is very narrow, so I basted it on one side, and stitched the other side first. Then I slowly took the basting threread out as I went along, so that nothing would move. You can see the white line that I drew around the freezer paper template.

Deze bloemen waren wel heel erg leuk om te doen, die had ik op dezelfde manier geregen, langs een kant.

These flowers were fun to do, I basted them in the same way, along one side.

Nu verder met het volgende blok, terwijl ik wacht op Stonefields maand 5.....Fijne dag!

Now I shall carry on with the next block, while I am waiting for Stonefields month 5....Have a nice day!

Jane

Tuesday, 27 January 2015

"Caswell vogel.........Caswell bird"


De afgelopen weken heb ik gewerkt aan de Caswell quilt. Deze keer was er ook weer een vogel bij, die vind ik altijd zo leuk om te doen.
Hier is het eerste blok...

During the past few weeks I have been working on the Caswell quilt. There was a bird in one of the blocks again, I always love doing birds.
Here is the first block....

En de tweede, waar ik mooie blauwe stofjes voor kon gebruiken..

And the second one where I could use nice blue fabrics...

De derde ging heel vlug...

The third was very quick to do...

En hier is het blok met de vogel. Dat was leuk om daar stofjes voor te vinden die er wat exotisch uitzagen..

And here is the block with the bird. It was fun trying to find fabrics that would make it look a bit exotic...

Ik heb een paar donkere stipjes in de bloem geborduurd...

I embroidered some dark French knots in the flower...

...en ik vond een leuk stofje voor het oogje. Met needleturn kun je de kleinste rondjes appliqueren..

...and I found a nice fabric for the eye. With needleturn you can applique even the smallest cirkels.

De overburen zaten vandaag heerlijk te zonnen..

The neighbours across the road were enjoying the sun....

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Tuesday, 13 January 2015

" Stonefields 4..."


Allereerst dank je wel allemaal voor alle lieve en bemoedigende reacties op mijn vorige blogje!
De Stonefields blokjes voor deze vierde maand zijn ook weer af. Deze waren heel erg leuk om te doen, echt een fussy-cutting paradijs!
Ik zal ze in volgorde laten zien. Eerst komt 38 'Angel Wings'

First of all thank you all very much for your lovely and encouraging comments on my previous blog!
The Stonefields blocks for the fourth month are finished. They were such fun to do, this quilt is a fussy-cutter's paradise!
I shall show them in order. First comes block 38 'Angel Wings'

39 'Mirror, Mirror'

40 'Mirror, Mirror'

41 'Mirror, Mirror'

42 'Tulip'

43 'Mulhouse Magic'

44 'Mulhouse Magic'

45 'Mulhouse Magic'

46 'Rocco'

47' Primrose'

Hier zou ik er eigenlijk nog twee van hebben moeten maken, maar als ras-echte Nederlander kun je toch geen genoegen nemen met alleen maar EEN tulpje? Dus daar heb ik er nog twee van bijgemaakt.
48 'Tulip'

I should have made two more of these primroses according to the pattern, but as a native Dutch person I couldn't be happy with only ONE tulip, so I made two more instead.
48 'Tulip'

49 'Tulip'

En hier zijn ze nog even alle twaalf.

And here they are all twelve together.

Buiten waait het, en het regent, hagelt en sneeuwt, heerlijk quiltweer, dus ik ga fijn verder met mijn Caswell blokken!
Fijne dag!

Outside it is windy, raining, hailing and snowing, lovely quilting weather, so I shall pick up my Caswell blocks now.
Have a nice day!

Jane

Tuesday, 6 January 2015

"Stonefields Maand 3.....Month 3"


Allereerst een gezond en voorspoedig en vooral een creatief 2015! Mijn voornemen voor dit jaar is van alles af te maken, en daar horen dus Stonefields en Caswell ook bij. Maar een jaar is altijd korter dan ik denk, dus we zullen zien hoe het gaat.
Hier zijn de blokjes van de vorige maand van Stonefields:
26 en 27 'Semi-circles'


Best wishes to everyone for a healthy, happy and creative 2015!
My goal for this year is to finish things, and that includes Caswell and Stonefields. But a year always seems to be shorter than I think, so we shall see how it goes.
Here are the blocks of the past month of Stonefields: 
26 and 27 'Semi-circles'


28. 29 'Paper-Flowers'


30, 31, en 32 'Cara's Surprise'
Eentje ervan heb ik een beetje veranderd....

30, 31 and 32 'Cara's Surprise'
One of them I have changed a little...33, 34 'Bordered Four Patch'


35, 36 'Imogen's Sunburst'


37 'Date Night'

En hier zijn ze allemaal bij elkaar..

And here they are all together... 

Intussen ben ik al weer bezig met de volgende blokjes!
Fijne dag!

In the meantime I have started working on the next blocks!
Have a nice day!

Jane


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...