I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Friday, 14 November 2014

"Memories of Balmesh...the Old Farmhouse"


Vorige week heb ik dit eens uit de kast gehaald....weet je het nog? Ik begon er drie jaar geleden mee, maar werd er zo verdrietig van dat ik gestopt ben. Maar nu ga ik er weer mee verder. Als je er meer over wilt lezen, klik dan op de label van Memories of Balmesh aan de rechterkant in the lijst van labels. Het wordt een lang verhaal dus ga er lekker voor zitten.

Last week I took this out of the cupboard....do you remember it?
I started it three years ago, but became so homesick that I stopped. But now I am carrying on with it again. If you want to read all about the beginning, click on the label of Memories of Balmesh on the right in the list of labels. It is a long story, so make sure you sit comfortably.

Het wordt een grote quilt die ik ontwerp, met veel applique, de layout is geinspireerd door de oude 1790 Sundial quilt in de V&A. De blokjes heb ik daarvan overgetekend, maar er waren er niet genoeg, dus ik moest zelf ook negen 3 inch blokjes ontwerpen.


It is a large quilt that I am designing, with a lot of applique. The layout is inspired by the 1790 Sundial quilt in the V&A. I have re-drawn the blocks of that quilt, but there were not enough of them, so I have designed nine 3 inch blocks too.

Maar het onderwerp is onze oude boerderij met een weiland van
2 hectare in Schotland, waar we bijna 6 jaar gewoond hebben, totdat we vijf jaar geleden naar Wales verhuisden.
Dit was het eerste wat we zagen, en als we geen afspraak hadden gehad, waren we vast zo doorgereden. Want wat leek het een puinhoop!


The subject is our old steading with a 4 acre field in Scotland, where we lived for nearly 6 years until we moved to Wales five years ago.
This was the first we saw of it, and if we hadn't had an appointment, we would have just driven on. What a mess it looked!

Toen we de oprijlaan opliepen was het al niet veel beter.


When we walked up the drive it didn't look any better.

Het oude boerenhuis wat achter het nieuwere huis stond, domineerde alles. Er zaten ladingen duiven op en in het dak, de leien en ramen waren gebroken, en het zag er vreselijk uit. 's Avonds leek het bepaald spookachtig als de maan scheen!


The old farmhouse which stood higher than the newer one, dominated everything. There were loads of pigeons on and in the roof, the slates and windows were broken, and it looked terrible. In the evening, in the light of the moon, it looked rather spooky!

Toen we de oude binnenplaats bekeken, dachten we dat we misschien alles maar af moesten breken en gewoon een buitenmuur laten staan voor een ommuurde tuin of zoiets. Bijna alle gebouwen lekten en hadden in geen jaren een likje verf gezien. De meeste daken die er nog waren, stonden op het punt om in te vallen.


When we saw the old courtyard, ankle deep in muck, we thought it might be best to take all the buildings down, and just leave the walls and have a walled garden. Nearly all the buildings were leaking like sieves, and had not seen any paint in years. Most of the existing roofs were on the point of caving in. 

De bewoner had de tegels van deze dakloze ruine gehaald om ze te verkopen, en er groeide nu van alles. Ook was het er een zooitje van binnen. Maar ik was helemaal verliefd! Wat een avontuur!


The owner had taken the slates  from what we later called the 'roofless ruin', and all sorts of things were growing there. Lots of objects had been dumped there. But I had fallen totally in love with the whole place. What an adventure!

Nadat we in het allemaal gekocht hadden, duurde het weken voordat we alles zover opgeruimd hadden dat we er in konden. En daar stond het oude fornuis! Hier woonde vroeger de veehouder met zijn gezin.


After we had bought the place, it took weeks before we had cleared the rubbish out of the building, so that we could get inside. And there was an old range! The dairyman used to live here with his family.

In het kamertje ernaast was nog een open haard, en een kast, waar nu allemaal medicijn flesjes in stonden. Dit kamertje werd ons 'museum', waarin we allerlei oude gevonden voorwerpen neerlegden.


In the room next to it was an old hearth, and a cupboard, which was full of old medicine bottles. This room became our 'museum' which we filled with lots of old objects found around the farm.

We vonden twee mannen die bereid waren de uitdaging aan te gaan om er weer een dak op te zetten, en te helpen met de andere daken, en het werk kon beginnen. Mijn man hielp met het cement mixen.


We found two builders who quite liked the challenge to put a roof back again, and also to help with the other roofs, and the work could start. My husband helped with mixing the cement.

Hier zie je de dakloze ruine vanf de andere kant van de binnenplaats.


Here you can see the roofless ruin from the other side of the courtyard.

Terwijl het dak werd gebouwd gebruikte ik het oude huis als garage voor mijn autotje. Het paste net, met een paar centimeters ruimte aan weerskanten.


While the roof was being done, I used the old farmhouse as a garage for my little car. It only just fitted, with an inch to spare on either side.

Het was wel spannend om het allemaal te zien gebeuren, hoewel de twee mannen een paar maanden niet kwamen opdagen en het werk stil lag. Geduld hebben was moeilijk!


It was so exciting to see it all happening, even though the two men didn't turn up for several months, which tested our patience somewhat!

Maar langzamerhand kwam er schot in, en het begon ergens op te lijken.


But slowly it started happening, and it began to look like something.

Nu konden we ook beginnen met het oude huis lager te maken, een fantastisch idee van mijn man.


Now we could start with lowering the old farmhouse, a great idea of my husband.

Hij vond het wel leuk om alle leien van het dak te halen.

He quite enjoyed taking all the slates off the roof.

Met behulp van de buurman werden de muren weggehaald totdat het hele geval een stuk lager was.

With the help of a neighbour the walls were knocked down, until the whole building was lower.

Hier wordt de laatste hand gelegd,


A last minute job,

...en dit was het resultaat, ongeveer een jaar later.
Een leuke workshop voor mijn man, met een tuin-schuurtje er naast voor mij, en het kleinere gebouw gebruikten we als garage.

...and this was the result, about a year later. A nice workshop for my husband, with my potting shed next to it, and the old dairyman's cottage we used as a garage.

Van voren zag het er ook veel mooier uit.


From the front it looked a lot nicer.

Het leek nu veel meer op een boerderij met bijgebouwen vanaf het weiland er tegenover, zonder de competitie van het oude huis


From the field across the little road it now looked like a unified steading without competition from the old farmhouse.

Om dit middenblok heen.....


All around the centre block.....

....moeten dus de vier bijgebouwen om de binnenplaats komen te staan. Ik had ze al even ruw geschetst,


....will come the four buildings around the courtyard. I had sketched them roughly,

....en ben begonnen met het oude boerenhuis. Eerst de stofjes bij elkaar zoeken en de muren en daken aan elkaar zetten.

Ik heb een stofje met handschrift gebruikt voor het oude huisje, want die muren hebben vast heel wat te vertellen.

....and started with the old farmhouse. First I found fabrics for the roofs and walls and put them together.
I used a fabric with handwriting for the walls of the smaller house, because I am sure those walls have lots of things to tell of.

Daarna kon ik verder met de raampjes....


Then I could carry on with the windows....

en struikjes...


and bushes....

...want ik had er heel veel hortensias tegenaan geplant, en ook andere bloemen.


....because I had planted lots of hydrangeas there, and other flowers.

Er moest ook een oude appelboom bij, zei mijn lief,...


My beloved said that there should be an old apple tree too,...

...want die stond er ook. De hele buurt genoot mee van de appels, zelfs de varkens van de buurman.


...because there was one. The whole neighbourhood enjoyed the apples, even the pigs of one of the neighbours.

En zo ziet het er nu uit. Deze komt aan de onderkant van het middenblok. Het is 25 x 75 cm groot.


And this is what it looks like. This one will be on the underside of the centre. It is 10 x 30 inches.

Aan de volgende zit weer een heel verhaal vast, dit is het prille begin. Als deze af is, komt de volgende aflevering!


There is another story about the next one, this is the beginning stage. When this one is finished, I shall write another blog about it!

Fijne dag!Have a nice day!

JaneTuesday, 11 November 2014

"....Stonefields Romance...."

Stonefields van Susan Smith is een heel romantische quilt. Hij werd gemaakt voor een film die in Ierland werd opgenomen.
En Ierland vind ik ook al zo'n heerlijk romantisch land, waar deze quilt helemaal bij past.
Het spreekt van oude vergeelde portretjes...


Stonefields by Susan Smith is a very romantic quilt. The quilt was made for a film which was shot in Ireland.
I find Ireland a wonderfully romantic country, and the quilt fits completely.
It speaks of old yellowed portraits...

....en verliefde stelletjes....


....young men in love....

...oude kabinetten waar achter de deuren laadjes en hokjes zitten, met een geheim laatje vol oude liefdesbrieven......die ooit eens door een hondje werden aangedragen...

...old wooden cabinets with doors, and behind the doors lots of small drawers and cubbyholes, even a secret drawer full of old love-letters.....once brought from the door by a little dog....

...lieve poezie plaatjes...


...lovely poesy album pictures....

...en gedroogde bloemetjes, een klavertje drie, een symbool van Ierland, de Ierse shamrock.

...and dried flowers, a three leafed clover, a symbol of Ireland, the shamrock.

Ook natuurlijk van een paard waarop het stelletje door afgelegen laantjes trok, overal begroeid met de shamrock...


And of course of a horse, which carried the loving couple through secluded lanes, everywhere grown over with shamrock...

Een heerlijke quilt om aan te werken en bij te dromen. 

Er word vaak gevraagd hoe ik de vele rondjes maak in deze blokjes...heel eenvoudig. Ik teken een cirkel op de stof, knip hem uit met kleine naadtoeslag, en ga needleturnen. Het gaat lekker vlug, en heel precies, en het maakt niet uit hoe groot of hoe klein het rondje is.

A wonderful quilt to work on and to dream by.
I often get asked how I make the many circles in this quilt...it is quite simple. I draw a circle on the fabric, cut it out with a small seam allowance, and start needle turning. It is nice and quick, precise, and it doesn't matter how large or how small the circle is.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Wednesday, 29 October 2014

" Een weerbarstige vlinder en een gele bloem.......A stubborn butterfly and a yellow flower"


Er is weer een blok af van Caswell, het patroon van Corliss Searcey, verkrijgbaar bij Threadbear in Australie.

Another Caswell block is finished, from the pattern by Corliss Searcey, available from Threadbear in Australia.

Schud ik deze blokken nu zomaar uit mijn mouw?
Soms wel, maar deze keer was het echt een worsteling.
Kijk maar even mee naar de verandering in de vlinder en de gele bloemen. Zo begon het....

Do I just produce these blocks without problems?
Sometimes I do, but this one was a real struggle. 
Just have a look at the changes in the butterfly and the yellow flowers. This is how it started....

O nee hoor, dat kan niet - veel te geel! Dus op zoek naar iets lichters, maar ik heb bijna geen geel, waar zou dat nou door komen?

Oh no, much too yellow. So I search for something lighter, but I hardly have any yellow, now why would that be?

Dan toch maar die zachtgele, en het vlindertje moet ook veranderen, want die zat me ook dwars. En ook een ander lijfje natuurlijk.

Perhaps the soft yellow is the best, and I have to change the butterfly too, because that bothers me. And it needs a different body of course.

Maar dan krijg ik het idee om alle vorige blokken er eens bij te leggen. O nee, dat geel is nog veel te luidruchtig, daar moet echt iets anders voor gezocht worden. En het vlindertje staat me ook niet aan.
Eindelijk vind ik het stofje dat ik ook in het eerste blok had gebruikt. Dat was inmiddels bij het Stonefields stapeltje terecht gekomen. Wie heeft dat daar nu weer bijgelegd?

But then I have the idea of laying it next to all the other finished blocks. Oh, that yellow is still too loud, I have to find something different. And I don't like the butterfly either.
At last I found the fabric that I used in the first block. Somehow that had got itself with the Stonefields fabrics. Who put that there?

Ja zo is het eindelijk goed, dus de geeltjes er weer afgesloopt, en de nieuwe stofjes erop. Met het vlindertje, die een nieuwe vleugel, en z'n eerste lijfje weer terug heeft, ben ik nu ook blij. Intussen liggen er al vijf lijfjes naast me....;o)
Maar na dit alles ben ik dus eindelijk tevreden, hier is het nog een keer...

And at last this feels right, so the yellows need some reverse sewing, and the new fabric sewn in its place. The butterfly, who has a new wing, and his first body back again, is fine too. In the meantime I have got five little bodies lying here...;o)
But after all this changing around, I am finally happy with the result, here it is again...

We hebben ook nieuwe buren....ik ben dus niet de enige die dingen verandert...:o)

We have new neighbours as well....so I am not the only one who changes things...:o)

....mooie Welsh Black koeien en kalfjes, lekker zwart en wollig.

...nice Welsh Black cows and calves, lovely black and woolly.

En nu zit ik te wachten op het tweede gedeelte van Stonefields. Fijne dag! 

And now I am waiting for part two of Stonefields. Have a nice day!

Jane


Tuesday, 21 October 2014

"Caswell and Stonefields..."


Met deze twee projecten, Caswell van Corliss Searcey, en Stonefields van Susan Smith, ga ik voorlopig verder. Ik ben benieuwd welke het eerst af is....
Dit is mijn zevende blok van Caswell (er zijn 30 blokken van 28 x 28 cm in totaal).

For the time being I shall carry on with these two projects, Caswell by Corliss Searcey, and the Stonefields block of the month by Susan Smith. I wonder which one will be finished first....
This is my seventh Caswell block (there are 30 blocks in total, measuring 11 x 11 inches)

Van Stonefields zijn mijn blokjes van de eerste maand af, maar er moeten ook nog 171 hexagonbloemen en vliegende gansjes gemaakt worden voor de randen, dat zijn bijna 1200 hexagonnetjes! Als ik dat allemaal aan het eind zou doen, zou ik binnen de kortste keren gek worden, dus ik heb een gaaf plan bedacht.
Elke maand maak ik 17 bloemen, en 17 gansjes, en ik gebruik alleen die stofjes die ik deze maand in de blokjes heb gebruikt. Dat is best een leuke uitdaging.
De eerste bloemen...

My first month's Stonefields blocks are finished, but I also have to make 171 hexagon flowers and flying geese for the borders. That is nearly 1200 hexagons! If I had to do that at the end I would most probably go mad, so I have thought up a plan.
Every month I will make 17 flowers and 17 flying geese, and I shall only use the fabrics that I have used in the blocks for that month. That is a nice challenge.
The first flowers....

En de volgende...

And the next ones....

En de laatste voor deze maand...

The last ones for this month....

Ik gebruik zo'n klein handig Clover clipje om even de andere kant vast te houden. Wat zijn die dingetjes lekker stevig!

I use a handy little Clover clip to keep hold of the other side for me. Those little things are so strong!

Als dit mandje ooit vol is, zal ik er denk ik wel genoeg hebben...

If this basket gets full up I shall probably have enough.....

Terwijl ik wacht op de volgende maand van Stonefields, ga ik verder met het volgende Caswell blok, alles met needleturn natuurlijk, want dat vind ik het fijnste en het vlugste...

While I wait for the next month's Stonefields blocks, I am working on the next Caswell block, with needleturn of course, because I love it and it is so quick....
 
Het regent heel veel en er zijn dus ook heel veel hele of halve regenbogen - zo mooi!

It rains a lot, and there are a lot of whole or half rainbows - so beautiful!

Fijne dag!

Have a good day!

Jane

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...