I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Tuesday, 16 December 2014

"...The Caswell Quilt..."


Er zijn weer twee blokken af voor mijn Caswell quilt. Ik geniet zo van het maken van deze blokjes....
Deze is denk ik een van mijn favorieten, met die schattige vogeltjes.

I have finished two more blocks for my Caswell quilt. I so enjoy making these blocks! This one is one of my favourites I think, with those baby birds.

Even van dichtbij zien. 

A close up.

Dit is de andere die ook af is. 

This is the other finished one.

Voor het geval je de Caswell quilt nog niet kent, hij is ontworpen door Corliss Searcey, en werd geinspireerd door het 1835 tapijt in het Metropolitan Museum, New York. Er zijn dertig applique blokken met bloemen, VEEL blaadjes, vlinders, en vogels. Er zijn 6 rijen van 5 blokken, en elk blok is 27.5 cm vierkant. 
Je kunt het patroon bestellen bij Threadbear in Australie (click), een van mijn favoriete online quilt winkels.

In case you don't know the Caswell quilt, it is designed by Corliss Searcey, and was inspired by the 1835 Caswell carpet in the Metropolitan Museum of Art in New York. There are thirty applique blocks with flowers, LOTS of leaves, butterflies and birds. There are 6 rows of 5 blocks, and each block is 11 inches.
You can order the pattern from Threadbear in Australia (click), one of my favourite online quilt shops.
 


Gelukkig is hij nog lang niet af. Wil je alle blokken die af zijn even bij elkaar zien? Hier komen ze. Eerst de bovenste rij. A1 met een piepklein vogeltje.

Fortunately I have not finished it yet! Do you want to see all the blocks so far? Here they are. First the top row. A1 with a tiny little bird.


A2

A3

A4

A5

De tweede rij. B1

The second row. B1

B2

B3


En de volgende drie had ik gemaakt voordat ik besloot elke rij af te maken. D5

The next three I had made before I decided to finish each row in order. D5

E3

F4

De buren hebben het gelukkig best naar hun zin..

The neighbours are still happy...

En gistermorgen kregen we er nieuwe buren bij. Ik heb meteen maar even kennisgemaakt.

And yesterday morning we got some more neighbours. I introduced myself to them.

Intussen ga ik weer verder met het volgende Caswell blok, needleturn natuurlijk ;o)

In the meantime I shall carry on with the next Caswell block, needleturn of course ;o)

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane

Saturday, 13 December 2014

"...Goldwork..."


In wat wel een vorig leven lijkt, ben ik ooit begonnen met goudwerk. 
Mijn lerares was Ruth Chamberlin, die haar vak had geleerd bij de Sisters of Bethany. Zij maakten veel ontwerpen voor de kerk architect Sir Ninian Comper (click)


In what seems like a previous life, I started goldwork. 
My tutor was Ruth Chamberlin, who had learnt her craft with the Sisters of Bethany. They executed a lot of designs by the church architect Sir Ninian Comper (click)

Ik mocht een merklap maken van alle verschillende technieken, en die dan versieren met eigen ontwerpjes.
Eerst moest ik beginnen met een raam te spannen met stof, en eenvoudig gouddraadjes neerleggen en vastzetten met zijde.

I had to make a sampler of lots of different techiques, and then decorate it with my own designs.
First I had to learn to dress a slate frame, and the first sample was laying down gold threads and stitching them down with silk.

Hetzelfde moest ik doen met dikker goud. 

Then I did the same with thicker gold.

Daarna probeerde ik 'laid work', met zijden garen en daaroverheen vastgezet goud.

After that I tried 'laid work' with silk and gold over the top.
En een variatie...

And a variation...


Dit zijn gouddraadjes vastgezet over reepjes en strengetjes touw.

These gold threads have been stitched over pieces of string.

en ook goud leer 'gevuld' met vilt.

and gold leather 'filled' with felt.Goud over kartonnetjes gelegd,

Gold laid over card,

en dikkere kartonnetjes.

and thicker card.

Nog meer touw, vilt, en een patroontje 'tekenen' op het goud. 

More string, felt and 'drawing' a pattern on the gold with silk.

Ook beginnen met zijde te werken in een motief.

Also I started using silk in a motif.

Daarna zijde in verschillende kleuren, en een motief met goud van verschillende kanten.

After that, I used different colours of silk, and made a motif with directional gold.

Natuurlijk moest er ook een monogram op.

Of course there had to be a monogram.

Ik moest een groter ontwerp maken om op zijden stof te werken. 

I had to design a bigger centre piece for working on silk fabric.

Daarin kon ik ook met kraaltjes werken.

I could use beads in it.

Toen dat af was, kon ik alle overgebleven ruimtes opvullen met bloemetjes (hier moet nog goud bij op),

When that was finished, I could fill up all the left over spaces with flowers ( I still have to add gold here),

granaatappels,

pomegranates,

en eikels met kraaltjes over vilt.

and acorns with beads over felt.

In de zon zie je duidelijk de diepte.

In the sunlight you can clearly see the depth.

Zoals je kunt zien is hij nog lang niet af, 

As you can see, I have not finished the sampler yet,

en wie weet ga ik er een dezer dagen mee verder.
Fijne dag!

and who knows, I might carry on with it one of these days.
Have a nice day!

Jane


Thursday, 4 December 2014

"December....."


Er is ook weer een Caswell blok af....

Another Caswell block is finished...

Oeps, ik ontdek net dat ik deze al heb laten zien, dus hier komt de nieuwe...

Oops, I just discovered that I have shown this one already, so here is the new one...

...en een nieuwe maand betekent weer beginnen aan nieuwe Stonefields blokjes. Ik heb de blokjes van de afgelopen twee maanden even bij elkaar gelegd, om te zien hoe ze er samen uitzien. 

...and a new month means new Stonefields blocks to make. I put the blocks of the past two months together, just to see what they look like.

Er zijn ook veel Stonefields bloemetjes bij gekomen...

I have made more Stonefields flowers as well...


Zo leuk, dat fussy-cutten....

The fussy-cutting is great fun...

....er is nog geen sneeuw, maar dit witte sneeuwmannetje is er klaar voor!

...we don't have snow yet, but this little snowman is ready for it!

Een paar dagen geleden was het zulk prachtig weer, dat we buiten in de zon hebben gezeten, en ik heb ook even de Welsh quilt tevoorschijn gehaald..

A few days ago the weather was so beautiful, that we could sit outside in the sun, and I got the Welsh quilt out of the drawer too...

Eigenlijk weet ik niet of ik hem nu nog groter zal maken, of hier gewoon een randje omheen zal doen. Hij is nu 90 x 100 cm.

I don't really know if I want to make it any bigger, or perhaps I could just put a border on it now. It is now 36 x 40 inches.

Gistermorgen vroeg was er prachtige mist over de vallei.

Yesterday early morning there was beautiful mist in the valley.

En het weer is zo zacht geweest dat het gras is blijven groeien, en sommige boeren weer aan het gras oogsten zijn! 
Mijn man filmt veel boerderij werk als zijn hobby, en zet de films op Youtube (klik hier om zijn videos te zien).
Hij nam deze foto gisteren, op 3 December... niet te geloven!

And the weather has been so mild that the grass has just kept growing, and some farmers are mowing grass again! 
My husband loves filming farm work, and puts his films on Youtube (click here to see his videos).
He took this photo yesterday, on the 3rd of December....unbelievable!

....maar vannacht heeft het gevroren en het is nu donker en grijs, lekker weer om Stonefields blokjes te gaan maken!
Fijne dag!

....but last night it froze, and it is now dark and grey, lovely weather to make Stonefields blocks! 
Have a nice day!

Jane


Tuesday, 25 November 2014

"Stonefields Lambs.......Stonefields Lammetjes"

Mijn Stonefields blokjes zijn af voor deze maand, maar wel een beetje anders.
Van deze Oscillateur moesten er twee gemaakt worden...


My Stonefields blocks for the second month are finished, but they are a little bit different.
I had to make two 'Oscillateur' blocks.....

...en dat heb ik dus ook gedaan.


....and I did both of those.

Ik lijm de deeltjes niet op de achtergrond, want zoals je denk ik al weet hou ik helemaal niet van lijm of stijfsel of zulke dingen. Dus ik rijg ze er gewoon even vlug op, en ga daarna needleturnen.


I don't glue the fabrics onto the background, because as you may know, I don't like glue or starch or anything like that in my quilts. So I just quickly baste them on, and then I can needleturn.

Er moesten ook twee Square Pegs komen, maar ik denk dat ik de ster in de roze ga vervangen door iets anders. Dit valt niet echt op als een vierkantje.


There had to be two Square Pegs, but I think I might replace the star with something else. This does not look much like a square.

En er moesten ook twee van deze Little Stars blokjes gemaakt worden....  


There had to be two of these Little Stars blocks...

Wat vond ik dat een verschrikkelijk saai werkje, dus voor de tweede heb ik er iets anders van gemaakt....weer op z'n Iers..

Weet iemand hoe de film heet, waar Susan's Stonefields quilt in voorkomt?

But I found doing this block so incredibly boring, that I thought of something else....with an Irish flavour...
Does anyone know the name of the film for which Susan made the Stonefields quilt? 

We hebben de laatste dagen veel mist gehad, wel een mooi gezicht...


We have had a lot of mist in recent days, a lovely sight....

En toen kwam eindelijk de eerste vorst van dit najaar...


And then came the first frost of this autumn...

Het is maar goed dat de buren zo'n lekker warm jasje aan hebben..


It is just as well that the neighbours have lovely warm coats on...

In huis bij de kachel is het ook lekker warm, fijn om Stonefields hexagon bloemen te maken..


Sitting inside by the woodstove is nice too, lovely weather for making Stonefields hexagon flowers...

Elke maand maak ik er zeventien, van de stofjes die ik ook voor de blokjes heb gebruikt...


Every month I make seventeen of them, of the fabrics I have used for the blocks...

En eigenlijk wel bizar dat in de klimmende hortensia al weer grote nieuwe knoppen zitten, terwijl het nog niet eens winter geweest is!


It seems bizarre that there are big new buds in the climbing hydrangea, when the winter is coming!

Maar het is wel overal een prachtig gezicht, ook vanuit de keuken...


But it all looks so nice, also from the kitchen...

Sommige blaadjes zien er erg vreemd uit..


Some leaves look very strange...

...en een andere hortensia heeft mooie wit-gerande blaadjes..


..and the lacecap hydrangea has lovely white edged leaves...

...terwijl de buddleia in een eigen sprookjeswereld staat.


....while the buddleia stands in its own fairy world.

Ik ga nog maar weer verder met bloemetjes..


I shall make some more flowers...

Fijne dag!Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...