I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Tuesday, 21 October 2014

"Caswell and Stonefields..."


Met deze twee projecten, Caswell van Corliss Searcey, en Stonefields van Susan Smith, ga ik voorlopig verder. Ik ben benieuwd welke het eerst af is....
Dit is mijn zevende blok van Caswell (er zijn 30 blokken van 28 x 28 cm in totaal).

For the time being I shall carry on with these two projects, Caswell by Corliss Searcey, and the Stonefields block of the month by Susan Smith. I wonder which one will be finished first....
This is my seventh Caswell block (there are 30 blocks in total, measuring 11 x 11 inches)

Van Stonefields zijn mijn blokjes van de eerste maand af, maar er moeten ook nog 171 hexagonbloemen en vliegende gansjes gemaakt worden voor de randen, dat zijn bijna 1200 hexagonnetjes! Als ik dat allemaal aan het eind zou doen, zou ik binnen de kortste keren gek worden, dus ik heb een gaaf plan bedacht.
Elke maand maak ik 17 bloemen, en 17 gansjes, en ik gebruik alleen die stofjes die ik deze maand in de blokjes heb gebruikt. Dat is best een leuke uitdaging.
De eerste bloemen...

My first month's Stonefields blocks are finished, but I also have to make 171 hexagon flowers and flying geese for the borders. That is nearly 1200 hexagons! If I had to do that at the end I would most probably go mad, so I have thought up a plan.
Every month I will make 17 flowers and 17 flying geese, and I shall only use the fabrics that I have used in the blocks for that month. That is a nice challenge.
The first flowers....

En de volgende...

And the next ones....

En de laatste voor deze maand...

The last ones for this month....

Ik gebruik zo'n klein handig Clover clipje om even de andere kant vast te houden. Wat zijn die dingetjes lekker stevig!

I use a handy little Clover clip to keep hold of the other side for me. Those little things are so strong!

Als dit mandje ooit vol is, zal ik er denk ik wel genoeg hebben...

If this basket gets full up I shall probably have enough.....

Terwijl ik wacht op de volgende maand van Stonefields, ga ik verder met het volgende Caswell blok, alles met needleturn natuurlijk, want dat vind ik het fijnste en het vlugste...

While I wait for the next month's Stonefields blocks, I am working on the next Caswell block, with needleturn of course, because I love it and it is so quick....
 
Het regent heel veel en er zijn dus ook heel veel hele of halve regenbogen - zo mooi!

It rains a lot, and there are a lot of whole or half rainbows - so beautiful!

Fijne dag!

Have a good day!

Jane

Friday, 10 October 2014

"Stonefields Sweethearts..."


Deze week heb ik tot over m'n oren in de Stonefields blokjes en stofjes gezeten. Deze prachtige quilt van Susan Smith werkt erg verslavend!
Een week geleden kwam het patroon voor de eerste maaand, en alle dertien blokjes zijn af!
Eerst zie je de vierde ster..

This week I have been up to my ears in Stonefields blocks and fabrics. this beautiful quilt, designed by Susan Smith, is addictive!
A week ago the first month's patterns came for thirteen blocks, and now they are finished.
First you see the fourth star..

Maar of die blijft, of niet is nog niet zeker want een paar dagen later kreeg ik dit schattige engeltjes stofje van Anne Marieke. En deze romantische quilt vraagt om engeltjes, of ergens in het midden, of in de hoek, dat is nog niet zeker.

It is not certain if that one will stay in one of the corners, or move to the centre of the quilt. Because a few days later I received this lovely fabric with small cherubs, from Anne Marieke, and this romantic quilt is asking for little angels!

Toen de Orange Peel blokjes...

Then the Orange Peel blocks....

Daarna kwamen de Pomegranates aan de beurt, 

After that it was the turn of the Pomegranates,

...dat werden liefjes, daar zou je zo een roman over kunnen schrijven, jeugdvriendje wordt grote liefde of zoiets. Dat past ook wel bij deze quilt.

...and they became sweethearts, you could just write a novel about them. How the little boy next door became the love of her life or something like that. It just fits in with this quilt.

En toen de lekkere St Honore taart...

And then the lovely St Honore Gateau...

...twee nog maar liefst. Die doen me denken aan vroeger toen ik in Bilthoven woonde en vaak naar een mooie Tearoom ging in Utrecht, waar ze heerlijke St Honore taarten hadden.
Een van de rondjes heeft weer een stukje van de romantiek ....(klik op de foto om het groter te zien)

...not just one, but two. They remind me of when I lived in Holland, and used to visit a tearoom in Utrecht, where they had wonderful St Honore gateaux.
One of the circles has a bit of the romance again....(click on the picture to see it larger)

Alsof het nog niet vrolijk genoeg is, is het ook nog Willie's verjaardag.

As if it isn't cheerful enough, there is Willie's Birthday.

En als laatste het schattige bloempotje, wat wel op een bootje lijkt met zwaaiende bloempjes erin.

The very last one is the sweet Posy Pot, that reminds me of a little boat with waving flowers.

En nu maar wachten op de volgende aflevering.
Niet dat ik me zal vervelen hoor. Ik ga vast hexagonnetjes maken, en vliegende gansjes voor de randen, en dan zijn er ook nog de Caswell blokken, die vergeten op tafel liggen.
Tot de volgende keer!

And now it is waiting for the next pattern, next month. 
Not that I shall be bored. I am going to prepare hexagon flowers, and flying geese for the borders, and then there are the Caswell blocks that are lying forgotten on the table.
Till next time!

Jane
Saturday, 4 October 2014

"Happiness is......"


....als de postbode komt met een pakje. Niet zomaar een pakje, maar een pakje uit Nederland, het eerste deel van het patroon van mijn nieuwe project...

.....when the postie comes with a parcel. But not just any parcel. This is from Holland, the first part of the pattern for my new project....

Juist, ook ik ben gevallen voor Stonefields, de quilt ontworpen door Susan Smith voor een film die opgenomen werd in Ierland.
Het was helemaal geen liefde op het eerste gezicht.  Maar hoe meer ik keek naar de fotos, hoe mooier ik hem vond....En opeens wist ik dat ik deze quilt wilde maken, ook omdat er zoveel applique in zit.
In ons land was er alleen maar een BOM met stofjes, dus ik heb het patroon besteld bij Coriene.

Yes, I have fallen for Stonefields, the quilt designed by Susan Smith for a film taken in Ireland.
It was not love at first sight, but the more I looked at photos, the more I liked it..... and suddenly I knew that I definitely wanted to make this quilt, partly because there is so much applique in it. 
In Britain there was only a BOM with fabrics, so I ordered the pattern from Coriene.

Het is een romantische quilt, net als Ierland, vol verrassingen en lieve plaatjes en stofjes, en hij is groot! Dat wordt heerlijk warm om in weg te kruipen als het koud is.
Ik ben meteen maar begonnen met het begin, de hoeksterretjes. Die moeten niet teveel opvallen, schrijft Susan, dus ik heb hele lichte stofjes uitgekozen. 
Hier is nummer 1...

It is a romantic quilt, just like Ireland, full of surprises and lovely pictures and fabrics, and it is big! It will be lovely and warm and cosy to creep under when it is cold.
I started at the beginning, with the corner stars. Susan writes that they should not stand out, so I chose very light fabrics.
Here is number one....

En de tweede.....

And the second one....

En de derde...

And the third one...
En omdat ik gek ben op blikjes, kan ik alles wat ik nodig heb in dit blik doen....

Because I love tins, I can put everything I need in this tin.....

En ik heb ook een paar mooie voor de blokjes.

And I have a few nice ones for the blocks.

Nu ga ik verder met de vierde ster.
Fijne dag!

Now I am off to make the fourth star.
Have a good day!

Jane

Wednesday, 1 October 2014

"Home Sweet Home Top finished......"


Het was zo ver gisteravond, en de rand zat er aan.
Zoals je kunt zien, is het toch de laatste rand geworden.
De blauwe maakte het geheel wat koel, en de roze verbleekte alle kleuren, maar deze staat echt mooi overal bij, en er zit toch nog veel roze in.

Last night I finished sewing the border on the blocks.
As you can see, I chose the last one. Although I loved the blue fabric, it made the quilt too cool, and the pink one seemed to bleach all the colours. But this one lifts the darks and the lights beautifully. And it still has a lot of pink in it.

Het ging eigenlijk best snel, dat met de hand aanzetten. De stof van Lecien is nogal glibberig, dus ik kwam op het idee om het voor te rijgen, ongeveer anderhalve cm van de rand. Net als vroeger toen ik tien was en naailes kreeg. Alles moest eerst voorgeregen worden.

Actually it went quite quickly, sewing everything by hand. The fabric by Lecien is rather slippery, so I had the idea of pre-basting the seam, about half an inch from the edge. Just like when I was ten, and had sewing lessons, everything had to be pre-basted.

Het hielp wel, geen geprik van spelden, en alles zat mooi stevig vast, zodat ik hem er gemakkelijk aan kon zetten.

It did help, I wasn't bothered by pricking pins, and everything stayed nicely together, so that I could easily sew along the seamline.

Daarna waren de hoeken aan de beurt. Daar deed ik hetzelfde mee. Een rand plat neerleggen, de andere erop dubbel  gevouwen, en toen voorgeregen, daarna kon ik het gemakkelijk met applique vast zetten.

Then it was time for the mitred corners. I did the same with that. One length of fabric I laid out flat, and the other one I folded double on the top of it, and pre-basted again. Then I could easily applique the seam.

Al heel gauw waren ook de hoeken klaar, en mijn quilt top was helemaal af. Als je deze quilt ook wilt maken, hij staat in het boek Home Sweet Home van Barb Adams en Alma Allen. 

Very quickly the corners were done too, and my quilt top was finished. If you want to make this quilt too, the pattern is in the Home Sweet Home book by Barb Adams and Alma Allen.

Buiten wordt de eikenblad hortensia steeds mooier en herfst achtiger.

Outside the oak leaf hydrangea is getting more and more beautiful.


En ik ga verder met de Caswell blokken, maar omdat ik nu de Home Sweet Home top af heb, mag ik ook weer iets nieuws erbij beginnen. daarover volgende keer meer.
Fijne dag!

And now I shall carry on with the Caswell blocks, but because I have finished the Home Sweet Home top, I am allowed to start something new and exciting as well. More about that next time.
Have a good day!

Jane

Sunday, 28 September 2014

"Home Sweet Home blocks..."Tussen de Caswell blokken door heb ik de Home Sweet home blokken afgemaakt.
Eerst het aardbeienhuisje met mijn initialen...


In between the Caswell blocks I have been finishing the Home Sweet Home blocks.
First the strawberry house with my initials...

En het konijntjes huis (zie je ze?) met het jaartal erop.

And the bunny house (do you see them?) with the year on it.

De bovenste drie blokken zaten al aan elkaar, dus gisteren ging ik er voor zitten, om de middelste drie blokken aan elkaar te zetten....

The top three blocks were already sewn together, so yesterday I sat down and stitched the middle blocks together....

Doe je dat nou echt met de hand? Ja, ik vind dat gewoon mooier, zachter staan, en erg lang duurde het niet, kijk maar....

Do you really do that by hand? Yes, I just like the soft look better, and it does not take that long, look......

Een poosje  later zat ook de onderste rij in elkaar...

A little later the last row was done...

...en toen kon ik alle rijen aan elkaar zetten. Vanmorgen vroeg voor kerktijd de laatste steekjes genomen, en mijn lief wilde hem wel even omhoog houden....

....and then I could stitch all the rows together. Early this morning before church I made the last stitches, and my beloved was quite willing to hold it up....

Maar vanmiddag was het zulk prachtig weer, dat we buiten zaten - hoe zou het staan aan de lijn?
Het lijkt bijna wel glas in lood....

But this afternoon the weather was so beautiful that we sat outside - what would it look like on the washing line?
It is almost like stained glass.....


"Zou je hem nog een keer in de schadow omhoog kunnen houden?"

"Would you mind holding it up again in the shade?"

Nu heb ik geen zin om de rand eromheen te doen zoals het in het boek staat, want ik heb nog een paar leuke stofjes die misschien mooi zouden staan, zoals deze donkerrode?

Now I don't want to make the border as it is in the book, because I have a few fabrics that perhaps might look nice, like this dark red one?

Of deze mooie blauwe?

Or this beautiful blue one?

Of misschien roze?

Or perhaps pink?

Of zou deze toch het beste zijn?

Or would this one be the best?

Morgen ga ik er eens serieus mee aan de gang.
En ik zou hem natuurlijk ook gewoon in de tuin kunnen laten hangen, staat best leuk..

Tomorrow I shall get to work on it.
And I could just leave it hanging in the garden of course, looks quite nice....

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Tuesday, 23 September 2014

"Autumn..."


De herfst zit echt in de lucht, want het is opeens veel kouder. 
In de afgelopen week heb ik dit blok van Caswell afgekregen..

The autumn seems to have arrived, because it is suddenly a lot colder.
During the past week I finished this Caswell block....


Eigenlijk zat er al een ander vogeltje op het hartje, maar toen kwam opeens de postbode met een pakje vanuit Nederland, van Anne Marieke.
En daarin zaten niet alleen mijn favoriete pepermuntjes, maar ook als totale verrassing dit prachtige vogelstofje.

Actually I had already sewn another little bird on the heart, but then the postman came with a parcel from Holland, from Anne Marieke
In the parcel were not only my favourite peppermints, but as a total surprise also this adorable bird fabric.

Ik was meteen verliefd, en dacht, had ik nou maar niet die andere er al op, want dit is het perfecte stofje. Maar....dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, want ik zou de andere achterop voor het label kunnen gebruiken. Andere eraf gesloopt, en deze erop gespeld. 
Inderdaad, perfect! Dank je wel, Anne Marieke!

I fell in love with it, and thought what a pity it was that I had already sewn on the other fabric, as this one seemed perfect. But...of course that doesn't have to be a problem, because I could use the other one on the back, for the label. I unstitched the other one, and pinned this one on. Indeed, perfect! Thank you, Anne Marieke!

Intussen heb ik de eerste zes blokken af, in zomaar willekeurige volgorde, en zo zien ze er uit. Het is niet zo'n duidelijke foto, want ze hangen over de bank, en daar is het een donkere hoek.

In the meantime I have finished six blocks, in random order, and this is what they look like. It is not a clear photo, because they hang over the back of the settee, and that is a dark corner.

Het is eigenlijk wel jammer dat het zomaar opeens herfst is, want gisteren zat ik nog in de tuin in de zon aan het volgende blokje te werken...

It is a pity that it is suddenly autumn, and colder, because only yesterday I was sitting in the warm and sunny garden, stitching the next block...

En de mooie eikenblad hortensia zal nu wel gauw helemaal verkleuren.

And the beautiful oak-leaf hydrangea will soon be turning all red.

Dus, nu maar weer verder, gezellig bij de kachel! 
Nu zit ik er over te denken om toch maar de eerste rij af te maken, zodat die aan elkaar kunnen.
Hoe doen jullie zoiets? Ordelijk vanaf het begin, of hier en daar een blok?
Fijne dag!

So I shall carry on stitching by the fire!
Now I am thinking of finishing the first row, so that I can sew them together.
What do you do? Make them orderly in rows, or totally random?
Have a nice day!

Jane

Wednesday, 17 September 2014

"Nog steeds zomer......Still summer..."


Hoewel het nog geen echt quiltweer is heb ik toch weer een blok af voor mijn Caswell quilt. Het is het prachtige patroon van Corliss Searcey.

Although it is not real quilting weather yet, I have finished another block for my Caswell quilt. It is the beautiful pattern by Corliss Searcey.

Ik had de hartjes van de blauwe bloemen verschillend willen doen, maar ze zijn uiteindelijk toch hetzelfde geworden. De andere heb ik er weer afgesloopt, en die komt in mijn doosje met misbaksels. Kan ik altijd wel weer gebruiken voor een ander klein blaadje of zoiets.

I had planned to make the hearts of the blue flowers different, but in the end they  looked better like this. So I took off the old one, and put it in my box with mishaps. Ready to be used for something else like a leaf or flower.Het is hier nog steeds prachtig zomerweer. Maar vanmorgen zag ik toch al weer tekenen van de herfst, in de spinnewebben na de dauw in de vroege zon.

It is still beautiful summer weather here in Wales. But this morning we had a heavy dew and I saw signs of autumn in all the cobwebs glistening in the sun.
 

Het lijken net rijen pareltjes...

They are just like rows of pearls...


Buiten begint een van mijn hortensias prachtig roze te worden.

One of my hydrangeas in the garden is turning a beautiful pink.

Vooral met het late zonlicht er doorheen.

Especially with the late sunlight on it.

De zwaluwen zijn bezig om te vertrekken, maar de puttertjes blijven overwinteren.

The swallows are getting ready to leave. but the goldfinches are staying for the winter.

Nu ga ik weer verder met het volgende blok.
Fijne dag! 

Now I am going to work on the next block.
Have a good day!

Jane


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...