Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 29 March 2017

"Baskets and Lambs......Mandjes en Lammetjes


Je weet vast wel dat ik verzot ben op schapen, lammetjes, maar ook op Baltimore mandjes...:)

You all know that I am mad on sheep, lambs...and on Baltimore baskets..:)

Vooral die gevlochten mandjes vind ik zo leuk om te doen.

I especially like doing the woven baskets.

Heel dichtbij...

A close-up...

We wandelen nog steeds bijna elke dag...

We still walk nearly every day...

De schadow van de stenen muurtjes is zo leuk.

I like the shadow of the stone walls.

In de zon ging de sneeuw langzaam weg.

The snow slowly disappeared in the sun.

We ontdekken nieuwe smalle weggetjes

We discover new narrow roads...


Een prachtig Welsh Black Mountain schaap staart ons verbaasd aan..heeft ze geen mooie lammetjes?

A beautiful Welsh Black Mountain sheep stares at us...doesn't she have beautiful lambs?

Ergens in een boom zien we een staartmeesje.

Somewhere in a tree we see a longtailed tit. 

En dan wandelen we in de weilanden....

And then we walk in the fields...

De vredige stilte hier is ongelofelijk mooi.

The peaceful silence here is unbelievably beautiful.

Dan is er weer een weiland vol lammetjes.

Then there is a field full of lambs.

Ik vind dit zo schattig...

I find this so endearing...

En je kunt zien dat de mollenvanger druk is geweest!

And you can see that the mole-catcher has been busy!

Er moet natuurlijk ook af en toe gewinkeld worden, en zoiets is een leuke verrassing...

Sometimes we have to go shopping, and this is a lovely surprise...

Als we naar buiten kijken zien we soms prachtige wolken over de bergen.

When we look out we notice some interesting clouds forming over the mountains.

En 's avonds gaan we some een eindje rijden.

And in the evening we sometimes go for a ride.

Tussendoor ben ik mijn Grieks aan het ophalen....

In between things I am revising my Greek...

En we hebben ook een mooie nieuwe keukenkast.

We also have a lovely new dresser in the kitchen.

Ik wil jullie graag bedanken voor de gezellige reacties op mijn blog!
Fijne dag!

I want to thank you all for your nice and encouraging comments on my blog!
Enjoy your day!

Jane

Friday, 24 March 2017

"Day out to Edinburgh....Dagje uit naar Edinburgh"


Al 'smorgens vroeg met de trein. Door een hagel/sneeuw bui van de auto naar het station gelopen...

Early in the morning with the train. We walked through a hail/snow shower from the car to the station.

We moesten overstappen in Carlisle - even opwarmen in de mooie ouderwetse wachtkamer..

We had to change trains in Carlisle - the lovely old waiting room was nice and warm....

Er stond ook een passagier trein met een oude locomotief.

There was a passenger train with an old diesel engine.

En toen gingen we met een sneltrein, een 'Pendolino' naar Edinburgh. Onderweg ook al een beetje sneeuw..

And then we went on a fast train - a 'Pendolino' to Edinburgh. A little bit of snow on the way...

Nou... 'een beetje' sneeuw..?

Well..a 'little' bit..?

Wel leuk om onze trein even te zien - heel langzaam de bocht om..het is wel duidelijk dat we niet vaak met de trein reizen...:o)

It is fun to see out train going slowly around a bend...it is exciting, as we don't travel by train very often..:o)

En toen waren we zo in Edinburgh. Sneeuw?? Nooit van gehoord... Maar koud dat het was..!!!

Then we were in Edinburgh. Snow?? Never heard of it....But it was cold!!!

We werden meteen al verwelkomd...:) Zou die man het nou niet koud hebben om z'n beentjes?

Straight away we got a nice welcome..:) I wondered if that man's legs did not get cold...

Daar stond nog al iemand te kleumen. Een portier bij een heel duur, chique hotel!

There was another one, looking shivery. A doorman at a very expensive hotel.

We wilden natuurlijk wel naar het kasteel, maar moesten we nu echt daar helemaal naar toe gaan klimmen??

Of course we wanted to go to the castle, but did we really have to climb up to that??

Eerst maar even versterking in een van de franse cafeetjes. Capuccino met millefeuille....mmmmm.

Perhaps we need a coffee first in one of the French cafes. Capuccino with millefeuille...yum....

Het gevaarte komt al wat dichterbij....

The imposing wall is getting closer...

...en eindelijk zijn we er.

....and at last we are there.

Maar of dit nou zo'n leuk welkom is....!

I am not sure if this is such a nice welcome...!

Wel een prachtig uitzicht...

But there is an impressive view....

De Schotse en Britse vlag naast elkaar...misschien niet meer als er weer een referendum komt...

The Scottish and British flag next to each other....perhaps no longer if there is another referendum...

We dalen weer af, en ja natuurlijk.....je zult maar niets meer te lezen hebben..:o)

We descend again, and yes, of course....imagine not to have anything to read..:o)

Weer een eindje omhoog....in Edinburgh ga je of omhoog of omlaag.. zo leuk, al die kleurtjes.

We climb up again...in Edinburgh you either go up or down..so lovely, all those colours.

En daar staat er warempel weer eentje....! Zijn hoofd is tenminste warm...:)

And here is another one...! At least his head is warm..:)

Ook leuk, die Schotse winkeltjes. 

Those Scottish shops are nice.

Weer omlaag... Je zult maar op de bovenste verdieping van dat witte huis in het midden wonen.....

Down again..What about living on the top floor of that white house in the centre..?

Krijgen we al trek? Nou nee, geen haggis.....

Are we getting hungry yet? Uhm no, no haggis....

Eerst deze trappen af, en even terugkijken...we zijn toch fitter dan we dachten :)

First we go down these steps, and then we look back...I think we are more fit than we thought :)

Ik wil graag even Schotse schilders bekijken in de National Gallery. Maar dat lukt niet, want die afdeling is tijdelijk gesloten. Maar ik zag een zelfportret van Rembrandt...:)

I want to look at Scottish painters in the National Gallery. No such luck,  the Scottish painters area is closed temporarily... But I did see a self-portrait of Rembrandt...:)

Een mooi uitzicht...

A beautiful view...

En al die bankjes...er zitten nog mensen ook, brrrrr.

There are even people sitting on those seats, brrrrr.

Een piepklein eethuisje, waar ze echte Hollandse snert hebben. Hoe is het mogelijk!!

A tiny restaurant, where they serve real Dutch pea-soup with smoked sausage. How amazing!!


Trams zijn er ook...

There are trams as well...

Nog even naar het kasteel kijken, voordat we weer naar het station lopen.

Another look at the castle, before we walk to the station.

Kan ik nee zeggen tegen carrot cake?

Can I resist carrot cake?

Vanuit de trein zien we weer besneeuwde bergen...

From the train we can see snowy mountains..

De sneeuw van 's morgens ligt er ook nog...het wordt donker..een heerlijke dag was het!

The snow of this morning is still there...it gets dark...it was a lovely day!

En ik ga weer verder met mijn blok. Het eerste laagje zit vast, nu de volgende laag erop spelden en rijgen.

And I continue with my block. The first layer is on, now I can pin and baste the next layer.

Een vlindertje...

A butterfly...

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...