I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Wednesday, 29 October 2014

" Een weerbarstige vlinder en een gele bloem.......A stubborn butterfly and a yellow flower"


Er is weer een blok af van Caswell, het patroon van Corliss Searcey, verkrijgbaar bij Threadbear in Australie.

Another Caswell block is finished, from the pattern by Corliss Searcey, available from Threadbear in Australia.

Schud ik deze blokken nu zomaar uit mijn mouw?
Soms wel, maar deze keer was het echt een worsteling.
Kijk maar even mee naar de verandering in de vlinder en de gele bloemen. Zo begon het....

Do I just produce these blocks without problems?
Sometimes I do, but this one was a real struggle. 
Just have a look at the changes in the butterfly and the yellow flowers. This is how it started....

O nee hoor, dat kan niet - veel te geel! Dus op zoek naar iets lichters, maar ik heb bijna geen geel, waar zou dat nou door komen?

Oh no, much too yellow. So I search for something lighter, but I hardly have any yellow, now why would that be?

Dan toch maar die zachtgele, en het vlindertje moet ook veranderen, want die zat me ook dwars. En ook een ander lijfje natuurlijk.

Perhaps the soft yellow is the best, and I have to change the butterfly too, because that bothers me. And it needs a different body of course.

Maar dan krijg ik het idee om alle vorige blokken er eens bij te leggen. O nee, dat geel is nog veel te luidruchtig, daar moet echt iets anders voor gezocht worden. En het vlindertje staat me ook niet aan.
Eindelijk vind ik het stofje dat ik ook in het eerste blok had gebruikt. Dat was inmiddels bij het Stonefields stapeltje terecht gekomen. Wie heeft dat daar nu weer bijgelegd?

But then I have the idea of laying it next to all the other finished blocks. Oh, that yellow is still too loud, I have to find something different. And I don't like the butterfly either.
At last I found the fabric that I used in the first block. Somehow that had got itself with the Stonefields fabrics. Who put that there?

Ja zo is het eindelijk goed, dus de geeltjes er weer afgesloopt, en de nieuwe stofjes erop. Met het vlindertje, die een nieuwe vleugel, en z'n eerste lijfje weer terug heeft, ben ik nu ook blij. Intussen liggen er al vijf lijfjes naast me....;o)
Maar na dit alles ben ik dus eindelijk tevreden, hier is het nog een keer...

And at last this feels right, so the yellows need some reverse sewing, and the new fabric sewn in its place. The butterfly, who has a new wing, and his first body back again, is fine too. In the meantime I have got five little bodies lying here...;o)
But after all this changing around, I am finally happy with the result, here it is again...

We hebben ook nieuwe buren....ik ben dus niet de enige die dingen verandert...:o)

We have new neighbours as well....so I am not the only one who changes things...:o)

....mooie Welsh Black koeien en kalfjes, lekker zwart en wollig.

...nice Welsh Black cows and calves, lovely black and woolly.

En nu zit ik te wachten op het tweede gedeelte van Stonefields. Fijne dag! 

And now I am waiting for part two of Stonefields. Have a nice day!

Jane


Tuesday, 21 October 2014

"Caswell and Stonefields..."


Met deze twee projecten, Caswell van Corliss Searcey, en Stonefields van Susan Smith, ga ik voorlopig verder. Ik ben benieuwd welke het eerst af is....
Dit is mijn zevende blok van Caswell (er zijn 30 blokken van 28 x 28 cm in totaal).

For the time being I shall carry on with these two projects, Caswell by Corliss Searcey, and the Stonefields block of the month by Susan Smith. I wonder which one will be finished first....
This is my seventh Caswell block (there are 30 blocks in total, measuring 11 x 11 inches)

Van Stonefields zijn mijn blokjes van de eerste maand af, maar er moeten ook nog 171 hexagonbloemen en vliegende gansjes gemaakt worden voor de randen, dat zijn bijna 1200 hexagonnetjes! Als ik dat allemaal aan het eind zou doen, zou ik binnen de kortste keren gek worden, dus ik heb een gaaf plan bedacht.
Elke maand maak ik 17 bloemen, en 17 gansjes, en ik gebruik alleen die stofjes die ik deze maand in de blokjes heb gebruikt. Dat is best een leuke uitdaging.
De eerste bloemen...

My first month's Stonefields blocks are finished, but I also have to make 171 hexagon flowers and flying geese for the borders. That is nearly 1200 hexagons! If I had to do that at the end I would most probably go mad, so I have thought up a plan.
Every month I will make 17 flowers and 17 flying geese, and I shall only use the fabrics that I have used in the blocks for that month. That is a nice challenge.
The first flowers....

En de volgende...

And the next ones....

En de laatste voor deze maand...

The last ones for this month....

Ik gebruik zo'n klein handig Clover clipje om even de andere kant vast te houden. Wat zijn die dingetjes lekker stevig!

I use a handy little Clover clip to keep hold of the other side for me. Those little things are so strong!

Als dit mandje ooit vol is, zal ik er denk ik wel genoeg hebben...

If this basket gets full up I shall probably have enough.....

Terwijl ik wacht op de volgende maand van Stonefields, ga ik verder met het volgende Caswell blok, alles met needleturn natuurlijk, want dat vind ik het fijnste en het vlugste...

While I wait for the next month's Stonefields blocks, I am working on the next Caswell block, with needleturn of course, because I love it and it is so quick....
 
Het regent heel veel en er zijn dus ook heel veel hele of halve regenbogen - zo mooi!

It rains a lot, and there are a lot of whole or half rainbows - so beautiful!

Fijne dag!

Have a good day!

Jane

Friday, 10 October 2014

"Stonefields Sweethearts..."


Deze week heb ik tot over m'n oren in de Stonefields blokjes en stofjes gezeten. Deze prachtige quilt van Susan Smith werkt erg verslavend!
Een week geleden kwam het patroon voor de eerste maaand, en alle dertien blokjes zijn af!
Eerst zie je de vierde ster..

This week I have been up to my ears in Stonefields blocks and fabrics. this beautiful quilt, designed by Susan Smith, is addictive!
A week ago the first month's patterns came for thirteen blocks, and now they are finished.
First you see the fourth star..

Maar of die blijft, of niet is nog niet zeker want een paar dagen later kreeg ik dit schattige engeltjes stofje van Anne Marieke. En deze romantische quilt vraagt om engeltjes, of ergens in het midden, of in de hoek, dat is nog niet zeker.

It is not certain if that one will stay in one of the corners, or move to the centre of the quilt. Because a few days later I received this lovely fabric with small cherubs, from Anne Marieke, and this romantic quilt is asking for little angels!

Toen de Orange Peel blokjes...

Then the Orange Peel blocks....

Daarna kwamen de Pomegranates aan de beurt, 

After that it was the turn of the Pomegranates,

...dat werden liefjes, daar zou je zo een roman over kunnen schrijven, jeugdvriendje wordt grote liefde of zoiets. Dat past ook wel bij deze quilt.

...and they became sweethearts, you could just write a novel about them. How the little boy next door became the love of her life or something like that. It just fits in with this quilt.

En toen de lekkere St Honore taart...

And then the lovely St Honore Gateau...

...twee nog maar liefst. Die doen me denken aan vroeger toen ik in Bilthoven woonde en vaak naar een mooie Tearoom ging in Utrecht, waar ze heerlijke St Honore taarten hadden.
Een van de rondjes heeft weer een stukje van de romantiek ....(klik op de foto om het groter te zien)

...not just one, but two. They remind me of when I lived in Holland, and used to visit a tearoom in Utrecht, where they had wonderful St Honore gateaux.
One of the circles has a bit of the romance again....(click on the picture to see it larger)

Alsof het nog niet vrolijk genoeg is, is het ook nog Willie's verjaardag.

As if it isn't cheerful enough, there is Willie's Birthday.

En als laatste het schattige bloempotje, wat wel op een bootje lijkt met zwaaiende bloempjes erin.

The very last one is the sweet Posy Pot, that reminds me of a little boat with waving flowers.

En nu maar wachten op de volgende aflevering.
Niet dat ik me zal vervelen hoor. Ik ga vast hexagonnetjes maken, en vliegende gansjes voor de randen, en dan zijn er ook nog de Caswell blokken, die vergeten op tafel liggen.
Tot de volgende keer!

And now it is waiting for the next pattern, next month. 
Not that I shall be bored. I am going to prepare hexagon flowers, and flying geese for the borders, and then there are the Caswell blocks that are lying forgotten on the table.
Till next time!

Jane
Saturday, 4 October 2014

"Happiness is......"


....als de postbode komt met een pakje. Niet zomaar een pakje, maar een pakje uit Nederland, het eerste deel van het patroon van mijn nieuwe project...

.....when the postie comes with a parcel. But not just any parcel. This is from Holland, the first part of the pattern for my new project....

Juist, ook ik ben gevallen voor Stonefields, de quilt ontworpen door Susan Smith voor een film die opgenomen werd in Ierland.
Het was helemaal geen liefde op het eerste gezicht.  Maar hoe meer ik keek naar de fotos, hoe mooier ik hem vond....En opeens wist ik dat ik deze quilt wilde maken, ook omdat er zoveel applique in zit.
In ons land was er alleen maar een BOM met stofjes, dus ik heb het patroon besteld bij Coriene.

Yes, I have fallen for Stonefields, the quilt designed by Susan Smith for a film taken in Ireland.
It was not love at first sight, but the more I looked at photos, the more I liked it..... and suddenly I knew that I definitely wanted to make this quilt, partly because there is so much applique in it. 
In Britain there was only a BOM with fabrics, so I ordered the pattern from Coriene.

Het is een romantische quilt, net als Ierland, vol verrassingen en lieve plaatjes en stofjes, en hij is groot! Dat wordt heerlijk warm om in weg te kruipen als het koud is.
Ik ben meteen maar begonnen met het begin, de hoeksterretjes. Die moeten niet teveel opvallen, schrijft Susan, dus ik heb hele lichte stofjes uitgekozen. 
Hier is nummer 1...

It is a romantic quilt, just like Ireland, full of surprises and lovely pictures and fabrics, and it is big! It will be lovely and warm and cosy to creep under when it is cold.
I started at the beginning, with the corner stars. Susan writes that they should not stand out, so I chose very light fabrics.
Here is number one....

En de tweede.....

And the second one....

En de derde...

And the third one...
En omdat ik gek ben op blikjes, kan ik alles wat ik nodig heb in dit blik doen....

Because I love tins, I can put everything I need in this tin.....

En ik heb ook een paar mooie voor de blokjes.

And I have a few nice ones for the blocks.

Nu ga ik verder met de vierde ster.
Fijne dag!

Now I am off to make the fourth star.
Have a good day!

Jane

Wednesday, 1 October 2014

"Home Sweet Home Top finished......"


Het was zo ver gisteravond, en de rand zat er aan.
Zoals je kunt zien, is het toch de laatste rand geworden.
De blauwe maakte het geheel wat koel, en de roze verbleekte alle kleuren, maar deze staat echt mooi overal bij, en er zit toch nog veel roze in.

Last night I finished sewing the border on the blocks.
As you can see, I chose the last one. Although I loved the blue fabric, it made the quilt too cool, and the pink one seemed to bleach all the colours. But this one lifts the darks and the lights beautifully. And it still has a lot of pink in it.

Het ging eigenlijk best snel, dat met de hand aanzetten. De stof van Lecien is nogal glibberig, dus ik kwam op het idee om het voor te rijgen, ongeveer anderhalve cm van de rand. Net als vroeger toen ik tien was en naailes kreeg. Alles moest eerst voorgeregen worden.

Actually it went quite quickly, sewing everything by hand. The fabric by Lecien is rather slippery, so I had the idea of pre-basting the seam, about half an inch from the edge. Just like when I was ten, and had sewing lessons, everything had to be pre-basted.

Het hielp wel, geen geprik van spelden, en alles zat mooi stevig vast, zodat ik hem er gemakkelijk aan kon zetten.

It did help, I wasn't bothered by pricking pins, and everything stayed nicely together, so that I could easily sew along the seamline.

Daarna waren de hoeken aan de beurt. Daar deed ik hetzelfde mee. Een rand plat neerleggen, de andere erop dubbel  gevouwen, en toen voorgeregen, daarna kon ik het gemakkelijk met applique vast zetten.

Then it was time for the mitred corners. I did the same with that. One length of fabric I laid out flat, and the other one I folded double on the top of it, and pre-basted again. Then I could easily applique the seam.

Al heel gauw waren ook de hoeken klaar, en mijn quilt top was helemaal af. Als je deze quilt ook wilt maken, hij staat in het boek Home Sweet Home van Barb Adams en Alma Allen. 

Very quickly the corners were done too, and my quilt top was finished. If you want to make this quilt too, the pattern is in the Home Sweet Home book by Barb Adams and Alma Allen.

Buiten wordt de eikenblad hortensia steeds mooier en herfst achtiger.

Outside the oak leaf hydrangea is getting more and more beautiful.


En ik ga verder met de Caswell blokken, maar omdat ik nu de Home Sweet Home top af heb, mag ik ook weer iets nieuws erbij beginnen. daarover volgende keer meer.
Fijne dag!

And now I shall carry on with the Caswell blocks, but because I have finished the Home Sweet Home top, I am allowed to start something new and exciting as well. More about that next time.
Have a good day!

Jane

Sunday, 28 September 2014

"Home Sweet Home blocks..."Tussen de Caswell blokken door heb ik de Home Sweet home blokken afgemaakt.
Eerst het aardbeienhuisje met mijn initialen...


In between the Caswell blocks I have been finishing the Home Sweet Home blocks.
First the strawberry house with my initials...

En het konijntjes huis (zie je ze?) met het jaartal erop.

And the bunny house (do you see them?) with the year on it.

De bovenste drie blokken zaten al aan elkaar, dus gisteren ging ik er voor zitten, om de middelste drie blokken aan elkaar te zetten....

The top three blocks were already sewn together, so yesterday I sat down and stitched the middle blocks together....

Doe je dat nou echt met de hand? Ja, ik vind dat gewoon mooier, zachter staan, en erg lang duurde het niet, kijk maar....

Do you really do that by hand? Yes, I just like the soft look better, and it does not take that long, look......

Een poosje  later zat ook de onderste rij in elkaar...

A little later the last row was done...

...en toen kon ik alle rijen aan elkaar zetten. Vanmorgen vroeg voor kerktijd de laatste steekjes genomen, en mijn lief wilde hem wel even omhoog houden....

....and then I could stitch all the rows together. Early this morning before church I made the last stitches, and my beloved was quite willing to hold it up....

Maar vanmiddag was het zulk prachtig weer, dat we buiten zaten - hoe zou het staan aan de lijn?
Het lijkt bijna wel glas in lood....

But this afternoon the weather was so beautiful that we sat outside - what would it look like on the washing line?
It is almost like stained glass.....


"Zou je hem nog een keer in de schadow omhoog kunnen houden?"

"Would you mind holding it up again in the shade?"

Nu heb ik geen zin om de rand eromheen te doen zoals het in het boek staat, want ik heb nog een paar leuke stofjes die misschien mooi zouden staan, zoals deze donkerrode?

Now I don't want to make the border as it is in the book, because I have a few fabrics that perhaps might look nice, like this dark red one?

Of deze mooie blauwe?

Or this beautiful blue one?

Of misschien roze?

Or perhaps pink?

Of zou deze toch het beste zijn?

Or would this one be the best?

Morgen ga ik er eens serieus mee aan de gang.
En ik zou hem natuurlijk ook gewoon in de tuin kunnen laten hangen, staat best leuk..

Tomorrow I shall get to work on it.
And I could just leave it hanging in the garden of course, looks quite nice....

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...