I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Thursday, 28 August 2014

".......Caswell..."


Allereerst heel hartelijk dank voor jullie vele lieve beterschaps wensen en reacties.  Het gaat gelukkig steeds beter, al moet ik nog een paar weken met een kruk lopen.
Ik had beloofd over het nieuwe project te vertellen. Nou, het is niet helemaal nieuw, want vorig jaar werd ik helemaal flieft op de Caswell quilt van Corliss Searcey, en begin Januari had ik er een blokje van gemaakt.

First of all thank you all so much for your good wishes and nice comments. It is going a lot better now, even though I still have to use one crutch for several weeks, but at least I have one hand free!
I had promised to tell you about my new project. It is not totally new, because last year I fell in love with the Caswell quilt by Corliss Searcey, and in January I had made one block.

Nu heb ik besloten de rest van de blokken te maken, omdat Home Sweet Home bijna af is.
Ik gebruik twee achtergrondstoffen....

Now I have decided to make the rest of the blocks, as the Home Sweet Home quilt is almost finished.
I use two background fabrics....

...en doe het op mijn needleturn manier......

.....I am doing it in the old fashioned way of needleturn....

..af en toe even naar de buren kijken die erg tevreden lijken....

...and keep an eye on the neighbours who look very contented...

....en voordat ik het weet is het volgende blok af. Ze zijn ook niet zo groot, maar 11 inch (28 cm)  vierkant.
Het zijn prachtige blokjes om te maken. De foto is een beetje wazig, want het licht is niet zo goed op het moment.

.....and very soon the next block is finished. They are not very big, only 11 inch square.
The blocks are lovely and interesting to make. The photo is a bit hazy, because the light was not very good.

Het regent de hele tijd met mist, zoals het dat goed kan in Wales...

It is raining a lot, with mist, something Wales is very good at...

...dus ik ga weer verder met het volgende blok!
Fijne dag!

.....so I am carrying on with the next block!
Have a nice day!

Jane

 

Tuesday, 19 August 2014

"...Long time....no see..."


Mijn laatste blogje is echt al heel lang geleden. In die tijd is er heel wat gebeurd.
Eind Juni zijn we op vakantie geweest naar Cumbria, het Noorden van Engeland. We zijn er al veel vaker geweest, maar het blijft altijd mooi. Ik wilde graag de Castlerigg Stone Circle bij Keswick weer zien,

It is a long time ago that I wrote my last blog! In that time a lot has happened.
At the end of June we went to Cumbria in the North of England.  We have often been there, and it is always beautiful. I wanted to see the Castlerigg Stone Circle near Keswick again,

en schetsen..

and sketch it...

gewoon even een vlug aquarel krabbeltje in mijn nieuwe kleine Moleskine schetsboekje.

just a quick aquarel sketch in my new tiny Moleskine sketchbook.

Een ander favoriet plekje is Aisgill Bridge...

Another favourite spot is Aisgill Bridge...

De vele oude boerderijtjes...

Many old hill farms....

en gewoon bergen...

and just mountains...

De Eden rivier met schaapjes...

The river Eden with sheep....

en weilanden...

and fields...

Omdat ik niet lang kon staan vanwege mijn pijnlijke heup, zat ik veel te schetsen vanuit de auto, zoals deze oude wegwijzer,

Because I could not stand long with my painful hip, I often sat sketching in the car. For example, this old road sign,

en de nieuwsgierige kalfjes...

and the nosey little calves..

Daarna had ik mijn heup operatie en vanuit mijn ziekenhuis bed keek ik uit op een boerderij met koeien, dus weer gauw even vastleggen.

Then I had my replacement hip operation, and from my hospital bed I could see a farm with cows, so I just had to sketch that too.

Handwerken ging eerst helemaal niet zo goed, want ik had vreselijk veel pijn de eerste weken, iets wat klaarblijkelijk niet volgens het boekje is. Met twee krukken kon ik ook niet veel beginnen, maar ik had nog een paar dingetjes die vastgezet moesten worden op de eerste rand van Love Entwined,

Stitching did not go too well at first, because the first weeks I was in terrible pain, which, from what I gather, was not exactly according to the book. With two crutches I could not start very much, but there were a few motifs that had to be stitched on the the first Love Entwined border,

met needleturn natuurlijk. 

with needleturn of course.

Vanwege de medicijnen kon ik niet erg duidelijk zien, maar het lukte toch.
Daarna zette mijn lief de mand met lapjes op tafel en toen kon ik ook mijn Home Sweet Home blok afmaken.

Because of the medicines I could not see very well, but I managed it.
Then my beloved husband put my basket with fabrics on the table so that I could get on with finishing my Home Sweet Home block.

Het leek me wel leuk om schaapjes in de tuin te zetten.

It was fun putting sheep in the garden. 
De schaapjes heb ik even van het Phebe patroon gehaald. 

The sheep are from the Phebe pattern.

Het allerlaatste blok is inmiddels ook bijna af. Het is het huisje in de wilgen straat, maar ik vind dat ze meer op snijbonen lijken!

And now the last Home Sweet Home block is also nearly finished. It is the Willow Street house, but to me they look more like runner beans!

Volgende keer meer over mijn nieuwe project!
Fijne dag!
 
Next time more about my new project!
Have a nice day!

Jane

Tuesday, 17 June 2014

"Watercolour Madness...."

Hoewel ik niet ver kan lopen, vanwege mijn pijnlijke heup, gaan we af en toe toch wel even weg. Vorige week gingen we naar Pembrokeshire waar dochter en gezinnetje op vakantie waren.
Eerst langs Pentre Ifan, waar 3,500 jaar geleden een begraafplaats was. Hoe kregen ze die grote zware steen er bovenop?

Although I cannot walk far, because of my painful hip, we do go out from time to time. Last week we went to Pembrokeshire, where our daughter and family were on holiday.
First we went to see Pentre Ifan, where there was a burial place 3,500 years ago. How did they manage to get that massive stone on top?

Daarna reden we door naar Freshwater East, en met kinderen en kleinkinderen gingen we naar het prachtige gouden strand.

Then we drove on to Freshwater East, and went to the beautiful sandy beach with the family.

Ik had mijn kleine aquareldoosje bij me, dus ik ging zitten in het zand om een paar vlugge schetsjes te maken. 

I had my little watercolour box with me, so I sat down in the sand to make a few quick sketches.

Hope wilde ook schilderen, en gelukkig had ik nog een extra schetsboekje bij me.

Hope wanted to paint too, and fortunately I had another little sketchbook with me.

Het uitzicht naar links was helemaal langs de kust.

The view to the left was all along the coast.

Hope maakte haar tekening thuis af.

Hope finished her drawing at home.

Thuis heb ik ook nog wel wat geschilderd, nog steeds om aquarel beter te leren, in plaats van mijn gewoonlijke olieverf. Eerst bloemen langs de weg, van een foto die ik in Schotland had genomen.

At home I have done some more painting, still trying to get to grips with watercolour, instead of my usual oil paints. First flowers along the roadside verge, from a photo I took in Scotland.

Daarna een landschapje in Noord Wales, waarvan ik een schets zag in een boek van James Fletcher-Watson. Hij gaf aan welke kleuren hij gebruikt had, en hoe hij het deed, dus het leek me wel een leuke oefening, vooral omdat we daar vaak op vakantie zijn geweest.

Then I painted a scene in North Wales. I saw a sketch in a book by James Fletcher-Watson, and he mentioned the colours he used, and also his way of working, so that seemed a good exercise, especially because we were often there on holiday.

En nog een oefening uit een ander boek van hem, een potloodschets van Cockley Beck in het Lake District, met heel weinig instructies deze keer.

Another exercise from one of his books, a black and white sketch of Cockley Beck in the Lake District, with minimal instructions this time.

Toen leek het me wel leuk om in mijn eigen oude schetsboekjes te neuzen, en daar vond ik schets uit 1993 van een boerderij in Noord Wales.

Then I thought it would be fun to look in my old sketchbooks, and I found a farm in North Wales, sketched in 1993.

Het was in April, dus ik wilde de kleuren zacht en licht houden. 

It was April, so I wanted to keep the colours soft and light.

Ook probeer ik elke dag een kleine wolkenstudie te doen, en gisteravond om ongeveer tien uur was er een fantastische lucht met allerlei kleuren erin.

I am also trying to do a small cloud study every day, and last night, about ten o' clock, there was a most amazing sky with lots of colours in it.

Misschien wil je onze buren ook nog even zien?
Deze zijn aan de overkant van het weggetje.

Perhaps you would like to see the neighbours? These are on the other side of the road.

Dit is een heel vreemd stelletje op de heuvel aan de zijkant van het huis....

This is a very strange pair in the hill field on the side of the house....

En deze twee zijn uit een ander weiland zijn weggelopen, en we zien ze als we zitten te eten...Vertier genoeg hier!

And this mare and her foal came from another field, and we see them when we sit in our dining room...Lots to see around here!

Tenslotte nog een mooie zonsondergang. Bijna elke avond is het weer anders. 

I shall end with a beautiful sunset. They are different every evening. 

Fijne dag!

Have a nice day!

JaneWednesday, 28 May 2014

"Happy Josiah..."


Gisteren was het zover - Josiah kreeg de quilt. Het was z'n verjaardag nog niet, maar het jochie heeft lang genoeg geduldig gewacht vond ik.
Terwijl hij opgewonden het papier er afscheurde riep hij; "Daddy, this is MY QUILT!!" En tegen zijn moeder: "I have been WAITING for this quilt!"
Hij bekeek alles wat er op stond heel enthousiast, en kroop er toen onder, samen met pappa.

Yesterday it was the big day - Josiah got his quilt. it wasn't his birthday yet, but he has been waiting so patiently...
While he was tearing the paper off, he called out: "Daddy, this is MY QUILT!!" And then to his mother: "I have been WAITING for this quilt!"
He looked at everything full of excitement, and then crept under it, together with his Daddy.

Zijn gelukkige gezichtje sprak boekdelen! En het was elk steekje waard!

His happy face tells everything! And it made every stitch worthwhile!

Wat heb ik verder gedaan vorige week? Nog wat geprobeerd in aquarel....een ruine van een kasteel in Schotland, waar we vaak zijn geweest toen we daar nog woonden...

What have I done this past week? Tried out watercolour again....a ruin of a castle in Scotland, which we visited quite often when we lived there...

...en Midge, mijn schaap in Schotland...

..and Midge, one of my sheep in Scotland...

Gisteravond was er een prachtige zonsondergang, waar de camera niet goed raad mee wist..

Last night there was a beautiful sunset, which the camera couldn't handle very well...

...en verder heb ik Home Sweet Home ook weer opgepakt, want na dit blok moet ik er nog eentje, en dan is die ook af.

...and I am working on Home Sweet Home again. One more block after this, and then that top is finished too.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Wednesday, 21 May 2014

"Josiah's Quilt.."


Eindelijk werd het laatste quiltsteekje gezet....

At last I made the last quilting stitch...

..en Josiah's quilt is af. Hij heeft de wasmachine overleefd en hangt lekker in de lijn...

..and Josiah's quilt is finished. He has survived the washing machine, and is hanging on the line...

Gelukkig kon dat vandaag, want soms is het hier wel erg mistig! 

Today that was possible, but some days it is very misty and damp!

Tussen het quilten door werden de roodborstjes gevoerd, en de jonge roodborstjes zijn er weer.

In between quilting we kept feeding the robins, and the young robins are here again.

Nu heb ik voor iedereen in de familie een quilt gemaakt, en mag ik iets voor mezelf gaan doen, maar wat?
Ik heb de schilderkwast weer opgepakt. Tot nu toe heb ik eigenlijk altijd met olieverf geschilderd, maar ik wil me nu een tijdje toeleggen op aquarel, want die effecten zijn zo mooi.
Even een probeerseltje van koeien in Galloway in Schotland waar we jaren gewoond hebben.
Misschien volgende keer meer, als je het leuk vindt om meer te zien.

Now I have made a quilt for everyone in the family, and I can do something for myself, but what?
It was nice to get back to painting. I have always painted in oils, but I am now concentrating on the watercolour technique for a while, because I love the translucent light effects.
This is a little sketch of cows in Galloway in Scotland, where we lived for years.
Perhaps I'll show more next time if you like to see it.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...